Bibliografia

 

Powołania w tekście bieżącym w systemie typu APA

Zawsze autor i rok publikacji (także przy powoływaniu się na materiały publikowane w sieci - nie podajemy w tekście bieżącym adresów www!). Nie podajemy danych bibliograficznych ani adresów www w przypisach.

Jeśli nazwisko autora w tekście, to rok publikacji w nawiasie:

Jak pisze Morgan (1986)...

 

 

Jeśli tekst bez nazwiska autora, to naziwkso i rok publikacji w nawiasie:

Metafora organizacja-maszyna leży między innymi u podstaw projektowania organizacji hierarchicznych (Morgan, 1986)...

 

Z pierwszej ręki (literatura, którą czytaliśmy):

Organizacja jako całość jest probabilistyczna (Emery i Trist, 1960).

 

Z drugiej ręki (nie czytaliśmy oryginalnegio źródła, tylko tekst, który się na nie powołuje):

... składające się z elementów połączonych ze sobą  bezpośrednio i pośrednio (Ackoff, 1973, cytowany w: Piotrowski, 2002).

 

Krótki cytat:

Według niego ciągle trwające procesy organizowania polegają na łączeniu “trwających niezależne działań w mające sens sekwencje, to znaczy, tworzenie mających sens wyników” (Weick 1969/1979, s. 3).

 

Długi cytat (dłuższy niż 1 zdanie, wszystkie cytaty pochodzące z materiału z badań w terenie (wywiady, notes badacza) - styl cytowania, czyli:

1. osobny akapit

2. większy lewy margines

3. bez cudzysłowu

4. może być dodatkowo pojedynczy odstęp i/lubkursywa

Jednocześnie, jak podkreśla Reich (Żakowski, 2007, s.6):

Wal-Mart płaci tak mało, że pracownicy, aby przeżyć, muszą korzystać z pomocy społecznej. Ale swoje zasiłki wydają w Wal-Marcie, bo tam jest najtaniej. Ponieważ zaś dokonując zakupów kierują się tylko ceną, mimo woli biorą udział w wymuszaniu obniżania swoich własnych płac, a także płac u dostawców Wal-Martu, którzy walcząc o zamówienia największego klienta konkurują cenami produktów. Wal-Mart ma gigantyczne zyski... Mógłby więc podwyższyć płace pracownikom. Ale zarząd doskonale wie, że gdyby podwyższył płace i obniżył zyski, nawet jego pracownicy posiadający akcje zaczęliby je sprzedawać, ich cena by spadła i inwestorzy instytucjonalni bardzo szybko by doprowadzili do zmiany zarządu.

Krytycy Wal-Martu zwracają także uwagę na negatywne skutki jego działalności dla środowiska naturalnego...

 

Wszytkie źródła, na które się powołujemy i cytujemy wpisujemy do Bibliografii w kolejności alfabetycznej.

Nie zamieszczamy tam żadnych pozycji, z któcyh nie korzystaliśmy bezposrednio (nie są powoływane i cytowane)


 

Pozycje bibliograficzne

 

Książka

Linder, S.B. (1961) An Essay on Trade and Transformation. New York: John Wiley.

 

Książka gdy korzystamy z wydania nie będącego pierwszym

Agar, M. (1980/ 1996) The professional stranger: An informal introduction to ethnography. New York: Academic Press.


 

Książka, gdy jest kilka miejsc wydania

Agar, Michael (1986) Speaking of ethnography. Newbury Park – London – New Delhi: Sage.


 

Książka, gdy jest kilku autorów

Alvesson, M. i H. Willmott (1996/1998) Making sense of management: A critical introduction. London – Thousand Oaks – New Delhi: Sage.


 

Gdy jest więcej niż dwóch autorów, w tekście bieżącym piszemy w nawiasie nazwisko piewrszego autora oraz "et al." lub "i in." oraz rok, np:

(Hatch et al., 2005/ 2010)

(Hatch i in., 2005/2010)

 

W bibliografii wymieniamy wszystkich autorów

Hatch, M.J., M. Kostera i A.K. Koźmiński  (2005/2010) Trzy oblicza przywództwa. Warszawa: WAiP.

 

 

Rozdział w książce redagowanej

Arnett Ferguson, A. (1991) “Managing without managers: Crisis and resolution in a collective bakery”, w: M. Burawoy, A. Burton, A. Arnett Ferguson i K. J. Fox wraz z: J. Gamson, L. Hurst, N. G. Julius, Ch. Kurzman, L. Salzinger, J. Schiffman i Sh. Ui (red.) Etnography unbound: Power and resistance in the modern metropolis. Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press, s. 108 – 132.W tekście bieżącym referencja wygląda tak

(Arnett Ferguson, 1991)

 

... bo podwójne nazwisko...

 

Książka – tłumaczenie

Eco, U. (1962/1973) Dzielo otwarte: Forma i nieokreslonosc w poetykach wspólczesnych. (Opera aperta: Forma e indeterminazione nelle poetiche contemporanee). Warszawa: Czytelnik.


można podać nazwisko tłumacza (np. gdy tłumaczenie jest wybitne lub gdy ma znaczenie) ale nie jest to obowiązek zgodnie ze standardem APA

Przedruk

Marshall, A. (1879/1925) "The Pure Theory of Foreign Trade", przedruk w: Pigou, A.C. (red.), Memorials of Alfred Marshall. London: Macmillan, s. 93-99.

 

Artykuł w piśmie naukowym

Smircich, L. (1983) "Concepts of Culture and Organizational Analysis", Administrative Science Quarterly, 28/3 s. 339-358.


 

Tekst w trakcie procesu publikacji

Gosling, J. i P. Case (w druku) “Taking up a Role as an Affordance of Knowledge: A psychodynamic interpretation of the rebirth motif in Plato’s Myth of Er,” Organization Studies, w druku.

 

gdy znany jest rok publikacji wpisuje sie rok po nazwiskach i dodaje "w druku" na samym końcu

 

Working paper (wydawnictwo wewnętrzne)

Czarniawska-Joerges, B. (1992) Doing interpretive studies of organizations. materiały powielone 8, Lund: Lunds Universitet, Institutet för Ekonomisk Forskning.


 

Kilka pozycji z tego samego roku tego samego autora jest powoływanych w tym samym tekście

 

Zaznaczamy małymi literkami w kolejności pojawiania się w tekście bieżącym - w ten sposób identyfikujemy pozycję, na którą się powołujemy. W bibliografii piszemy:

Kostera, Monika (2008a) "Wprowadzenie: Zarządzanie jako nowoczesna dyscyplina akademicka”, w: Monika Kostera (red.) Nowe kierunki w zarządzaniu. Warszawa: WAiP, s. 17-30.

Kostera, Monika (2008b) “The Mythologization of Organization,” w: Monika Kostera (red.) Organizational Epics and Sagas: Tales of organizations, London: Palgrave-Macmillan, p.9-13.

 

 

Idea zaczerpnięta z rozmowy

Czarniawska, B. (2001) komunikacja prywatna.Tekst publikowany w sieci

Accenture (2010) "Accenture’s Spirit of Flexibility Brings Working Mother’s “100 best” Recognition”, pobrane w world wide web 06-04-2010 http://careers3.accenture.com/Careers/Global/Careers-News/0911-Working-Mother-Recognition.htm 


 

Gdy nie ma daty publikacji podaje się dwukrotnie datę pobrania

Gdy nie ma autora podaje się tytuł strrony/tekstu

 

Praca magisterska

Czarzasty, J. (2000) Zamazane granice: Etnografia przedsiębiorstwa fińskiego w Polsce. Praca magisterska, Warszawa: WZUW.


 

Kolejne wydanie

Weick, K. (1969/1979) The Social Psychology of Organizing. Reading: Addison-Wesley

 

 

Książka tłumaczona redagowana wtórnie

Mead, M. (1928/1986) “Dojrzewanie na Samoa: Psychologiczne studium mlodziezy w spoleczenstwie pierwotnym napisane na uzytek cywilizacji zachodniej.” w: Margaret Mead (red. naukowa Krystyny Czerniewskiej) Trzy studia. 1 – 2. Warszawa: PIW, s. 5 – 232.


 

Referat konferencyjny

Jankowicz, A.D. (1997) Professions: Public arbiters of private meanings. Referat wygłoszony podczas konferencji Constructing meanings within professions. Southern PCP Research Group: University of Reading.


 

Artykuł w piśmie (nie naukowym)

Żakowski, J. (2007) "Kapitalizm niszczy demokrację", Polityka (dodatek Niezbędnik Inteligenta), 39 (2622), s. 3-8.


 


 

Jeszcze o powoływaniu się...

W bieżącym tekście powołujemy się na myśi innych, opublikowane i niepublikowane, by uniknąć plagiatu, czyli by nie kraść idei innych autorów. Nauka jest rozmową szczególnego rodzaju, kryteria wstępu do niej są dość rygorystycznie zdefiniowane i przestrzegane. Kultura osobista i zawodowa jest szczególnie ważna, podobnie jak szacunek dla innych uczestników i dla zasad.

Jedną z współcześnie najbardziej istotnych zasad jest powoływanie się na idee innych autorów. W bieżącym tekście zamieszcza się odpowiedni symbol powołania (referencje), a na końcu tekstu - bibliografię. Bibliografia sporządzana jest w kolejności alfabetycznej, bez liczb porządkowych.

 

Standardy powoływania się

  • standard APA Preferowany
  • standard MLA
  • standard harwardzki
  • standard  Vancouver
  • standard Chicago
  • stardard  oxfordzki, stosowany obecnie na ogół w publikacjach popularnonaukowych i popularyzatorskich - powołania w przypisach.
  • tradycyjny standard polski, stosowany obecnie na ogół w publikacjach popularnonaukowych i popularyzatorskich - powołania w przypisach.

 

W praktyce bibliografia może wyglądać tak jak w przykładach (bibliografie pod koniec każdej z prac).


Jeśli macie Państwo jakieś pytania i przykłady nietypowych powołań, których nie ma tu powyżej ani w zasobach znajdujących się pod tym linkiem, , proszę o kontakt - postaram się doradzić

 

 

 

 

Back

 

Back to index