Seminarium doktorskie:

Etnografia organizacji

 

Uwaga! Wszystkie przypadki plagiatu zgłaszane będą do Komisji Dyscyplinarnej UJ. Konsekwencją plagiatu jest ponadto ocena niedostateczna bez możliwości poprawy.

 

Ogłoszenia

Serdecznie polecam, jeśli mogą Państwo przeczytać to koniecznie:

Pachirat, Timothy (2018) Among wolves: Ethnography and the immersive study of power. London: Routledge.

*

 

Polecam cykl moich comiesięcznych felietonów w Nowym Obywatelu, gdzie tłumaczę w popularny sposób sporo pojęć z zakresu nauk zarzadzania (i semiarium). Dostępne pod tym linkiem.

*

Dr Michał Zawadzki chętnie poradzi, jak przygotować dobry projekt autoetnograficzny.

Warsztaty z autoetnografii

Dr Michał Zawadzki: czwartek 14 czerwca, Godziny: 16.45-19.45, Sala: 0.308

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt

 

*

Moje dyżury w sesji:

środa 20 czerwca, godz. 14:00-15:00 pok. 3.333

czwartek 21 czerwca, godz. 11:00-13:00, pok. 3.333


 

Cel kursu

Etnografia organizacji określana bywa jako ergonografia (termin Barbary Czarniawskiej) - zapis życia codziennego w miejscu pracy. Człowiek współczesny przeznacza dużą część swojego czasu i energii na pracę. Organizacje zatrudniające są stałym elementem życia codziennego w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Celem kursu jest zaznajomienie studentów z metodami jakościowymi w naukach społecznych i rozwinięcie ich umiejetnosci posługiwania się nimi do badaę współczesnych miejsc pracy.

Up


Zagadnienia

Organizacje, ludzie, kultura. Wprowadzenia teoretyczne do metodologii badań jakosciowych organizacji. Metody badawcze: obserwacja nieuczestnicząca, obserwacja uczestnicząca, wywiad, badanie tekstu. Pisanie etnografii: interpretacja materiału, zapis etnograficzny. Ergonografia.

Up


Forma zajęć

Wykłady i konwersatoria.

Up


Forma zaliczenia

Obecność obowiązkowa.

Przygotowanie i prezentacja projektu badawczego (1-2 osoby).

30 min na całość każdej prezentacji.

Obowiązkiem jest uczestniczenie w całych zajęciach, nie tylko własnej prezentacji.

Proszę o kontakt jeśli Państwo chcą zapisać się na projekt.

Prezentacja - średnia według trzech kryteriów:

Metodologia (Me): 0-100

Zawartość merytoryczna (M): 0-100

Prezentacja (P): 0-100

Raport - zbiorcza ocena w punktach

0-100

 

 

Up


Terminy seminariów

Wtorki: 16:00-17:30

sala: 0.312

 1. 27 luty 2018
  Wprowadzenie: Organizacja i kultura
  Kostera, M. (2010) Antropologia organizacji. Warszawa: PWN, s. 68-96.
  Wykład: Kultura
  Literatura: Kostera, M. (2003) Antropologia organizacji. Warszawa: PWN, s. 29-38.
  Etnografia w zarządzaniu - wywiad z dr Pawłem Krzyworzeką

 2. 6 marca
  Wykład: Etnografia jako tradycja metodologiczna
  Literatura: Kostera, M. (2003) Antropologia organizacji. Warszawa: PWN, s. 15-67.

 3. 13 marca
  Wykład: Obserwacja nieuczestnicząca oraz obserwacja uczestnicząca
  Literatura: Kostera, M. (2003) Antropologia organizacji. Warszawa: PWN, s. 101-120.

 4. 20 marca
  Wykład: Wywiad
  Literatura: Kostera, M. (2003) Antropologia organizacji. Warszawa: PWN, s. 121-141.

 5. 27 marca
  Wykład: Analiza tekstu
  Literatura: Kostera, M. (2003) Antropologia organizacji. Warszawa: PWN, s. 142-156.

 6. 10 kwietnia
  Konwersatorium. Projektowanie badań (research design).

 7. 17 kwietnia
  Wykład: Antropologia wizualna
  Konwersatorium: Badanie wizualne doświadczania organizacji.
  Literatura: rozdział Ewy Filipp "Opowieść o Ścianie Płaczu, podejrzliwości i potrzebie uznania" z książki pod red. M.Kostery (2014) (red.) O zarządzaniu historie niezwykłe: Studia przypadku z zarządzania humanistycznego. Warszawa: Difin, s. 59-72.

 8. 24 kwietnia
  Wykład gościnny: dr Ann-Sofie Köping, Etnografia organizacji kultury


 9. 8 maja
  Konwersatorium: tematy badań.
  Wykład: Badanie wyobraźni. Collage narracyjny
  Literatura: Kostera, Monika (2015) "Collage narracyjny", in: Monika Kostera (ed.) Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, Warszawa: Sedno, s. 81-91.
  Kostera, Monika (2013) "Helikon S.A., czyli o sztuce, zarządzaniu i inspiracji" Culture Management 6/2, s. 46-53.

 10. 15 maja
  Role społeczne.
  Literatura: Monika Kostera (2012) "Wstęp", w: M.Kostera (red.) Szef polski. Warszawa: Sedno.
  Konwersatorium: Przepływ. Praca twórcza.
  Prezentacje

 11. 22 maja
  Wykład gościnny: mgr Joanna Średnicka
  Literatura: rozdział Moniki Kostera i Joanny Średnickiej z książki pod red. M.Kostery i B. Nierenberga (2016) (red.) Komunikacja społeczna w zarządzaniu humanistycznym. Kraków: WUJ, s. 151-168;
  Konwersatorium

 12. 29 maja
  Konwersatorium: Kryteria i zasady w badaniach jakościowych. Zasady powoływania sie i bibliografia.
  Literatura: Kociatkiewicz, Jerzy i Monika Kostera (2014) "Zaangażowane badania jakościowe", Problemy Zarządzania, 1, 9-17, DOI: 10.7172/1644-9584.45.1
  Wykład gościnny: Dr Tomasz Ludwicki o badaniach etnograficznych w trudnym terenie.
  Prezentacje

 13. 5 czerwca
  Prezentacje

 14. 12 czerwca
  PrezentacjeUp


 

OgłoszeniaUp


 

Co można badać?

Każdy uczestnik seminarium wybiera sobie teren badawczy ktry jego czy ją interesuje. Powinno to być miejsce które 1) naprawdę zaangażuje magistranta (bo spędzi tam dużo czasu), 2) do którego ma dpobry dostęp albo będzie w stanie taki dostęp uzyskać. Zaświadczenia, że jest się studentem można otrzymać z Dziekanatu. W razie potrzeby wystawiam też listy polecające.

Można badać tylko 1 teren do pracy magisterskiej/ doktorskiej.

Możliwe tereny badawcze na seminarium:

1) Organizacje:

 • przedsiębiorstwa (korporacje, małe firmy, firmy przedziębiorcze, spółdzielnie, etc. - np. IKEA)
 • organizacje sektora publicznego (minsiterstwa, urzędy publiczne, agencje rządowe, etc. - np. GUS)
 • organizacje pozarządowe (pomocowe, społeczne, związane z ideą lub ruchem społęcznym, np. Greenpeace)
 • organizacje kulturalne (muzea, galerie sztuki, cyrki, filharmonie, etc. - np. Opera Narodowa w Warszawie)
 • organizacje edukacyjne (szkoła, przedszkola, uniwersytety, etc. - np. Akademia L. Koźmińskiego)
 • organizacje usługowe (prywatne, np. restauracje i publiczne, np. transport miejski - np. Autobusy ZTM)
 • organizacje nieformalne (np. squat organizujący wydarzenia kulturowe)
 • organizacje religijne (np. parafia luterańska św. Trójcy w Warszawie)
 • służby mundurowe i porządkowe (np. komenda straży pożarnej)
 • organizacje efemeryczne (np. spontaniczna samo-organizacja mieszkańców wioski w trakcie powodzi)
 • organizacje szarej strefy (np. osoby z innych krajów przebywające w Polsce, sprzątające mieszkania prywatne)

2) Zorganizowane sfery życia społecznego

 • i zorganizowane religie (np. Muzułmanie w Polsce)
 • zorganizowane profesje (np. weterynarze w Polsce)
 • organizacyjne przejawy funkcjonowania subkultur (np. ulubione lokale hipsterów)
 • zorganizowana przestrzeń miejska (np. Rynek Starego Miasta w Warszawie)

Wybór terenu należy skonsultować ze mną.

Warunek nienegocjowalny ograniczający: metodologia badań (przyjmuję wyłącznie prace przygotowane przy pomocy etnografii organizacji - opis w lekturze obowiązkowej poniżej)

Nie można badać firmy, w której jest się zatrudnionym/ właścicielem/ szefem

Up


Literatura obowiązkowa

Kostera, Monika (2003) Antropologia organizacji. Warszawa: PWN.

Kostera, Monika (2016) (red.) Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym. Warszawa: Sedno.

Up


Literatura uzupełniająca

Czarniawska, Barbara (2010) Trochę inna teoria organizacji. Warszawa: Polext.

Kostera, Monika i Martyna Śliwa (2010) Zarządzanie w XXI wieku. Warszawa: WAiP.

Glinka, Beata i Monika Kostera (2012) (red.) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kostera, Monika (2011) (red.) Etnografia organizacji. Gdańsk: GWP.

Mencwel, Andrzej (2007) Wyobraźnia antropologiczna. Warszawa: UW.

Postuła, Agnieszka (2010) Informatycy i organizacje. Warszawa: WAiP.

Willis, Paul (2005) Wyobraźnia antropologiczna. Kraków: UJ.

Up


Inne zasoby

Polecane lektury

Pisanie pracy magisterskiej i doktorskiej - więcej na ten temat

Program do transkrybowania wywiadów (freeware)

Program wspomagający pracę nad materiałem etnograficznym (freeware)

Przykładowe prace magisterskie

Jak napisać bibliografię?

Jak uniknąć plagiatu?

Akademia.edu - wiele nieodpłatnych zasobów naukowych (artykuły, referaty, linki)

Up

Back

Back to Index