Źródła współczesności

 

Cel

Główne pojęcia

Forma zajęć

Kryteria zaliczenia kursu

Program zajęć

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Kontakt

Uwaga! Wszystkie przypadki plagiatu zgłaszane będą do Komisji Dyscyplinarnej UJ. Konsekwencją plagiatu jest ponadto ocena niedostateczna bez możliwości poprawy.


Cel

Przedstawienie archetypicznych źródeł współczesności i odniesienie ich do świata organizacji i zarządzania.

 

Aims:

 • To learn about the use of archetypical thinking for organizational praxis
 • To apply these methods in the exploration of contemporary organizations
 • To problematize social practices and actively look for constructive solutions to occurring problems
 • To think laterally about organizing and organizations
 • To understand the empirical base for contemporary theorizing about organizations and organizing
 • To acquire basic skills needed for systems thinking

Up


Główne pojęcia

Organizations, culture, symbols. Sociological and organizational imagination. Organizational symbolism. Narratives and myths in and about organizations.

Up


Forma zajęć

Wykłady i seminaria. Laboratorium pojęć i idei.

Up


Kryteria zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie kursu

Z powodu pandemii i przekształcenia większości kursu w nauczanie zdalne ulegają zmianie kryteria zaliczenia

Ścieżka 1) Zaliczenie za aktywne uczestnictwo zdalne. Na podstawie moich notatek możliwe będzie uzyskanie zaliczenia tą ścieżką na ocenę dostateczną lub dobrą. Niektóre osoby pracowały systematycznie wybitnie dobrze, więc możliwe będą także wyjątkowo wyższe oceny uzyskane tą drogą. Wyniki ogłoszone zostaną pod koniec kursu (8 czerwca) - wpiszę w USOS "oceny robocze" w pierwszym terminie zaliczenia. Każda studentka i student będą mogli zdecydować, czy ocena robocza zostaje, czy też chcą próbować poprawiać (ścieżka 2) w I terminie, czyli w sesji letniej (do 21/6).

***

Ścieżka 2) Esej pisemny na temat podany 8 czerwca. Esej będzie przygotowywany przez studentów w domu indywidualnie.

Ta ścieżka dostępna jest dla wszystkich uczestników kursu. Bardzo proszę chętnych do skorzystania z tej ścieżki zaliczenia o kontakt między 8 a 12 czerwca.

W sytuacji, gdy dana osoba pragnie poprawić ocenę na wyższą, nie ryzykuje utraty uzyskanej wcześniej oceny za uczestnictwo zdalne. Nie ma jednak (oczywiście) gwarancji, że ocenę podwyższy. Innym słowy, można np. poprawić z 3 na 4, albo, gdy się dostało 3 za uczestncitwo i próba poprawy nie powiodła się - otrzymać na zaliczenie kursu 3 (a nie 2).

Bezwzględnie należy zapoznać się z materiałem z zajęć i z podaną lekturą, a także przeprowadzić własne poszukiwania wiedzy z różnych źródeł: książek i artykułów naukowych, literatury pięknej, dzieł kultury i sztuki, przypadków empirycznych.

Nie liczą się jako źródła wiedzy niesprawdzone materiały z internetu, strony firm, Wikipedia. Mogą natomiast stanowić ciekawy materiał empiryczny do krytycznego odczytu i analizy.

(Dlaczego literatura i poezja tak, a strony firm nie? - bo uczeni tacy jak Carl Rhodes, Pierre Guillet de Monthoux, Krzysztof Pleśniarowicz, czy Barbara Czarniawska przekonująco argumentują, że ambitne dzieła sztuki budują wiedzę w dziedzinie nauk organizacji i zarządzania, nie zawsze tak samo solidnie, jak badania naukowe, ale czasami równie odkrywczo)

 

 

Poprawki

 

Można podchodzić do poprawki z dowolnej oceny (tj. z niedostatecznej na pozytywną, z pozytywnej na wyższą, z zal. na ocenę), lecz należy pamiętać, że w efekcie poprawki można ocenę: podwyższyć, obniżyć (nawet z pozytywnej na niedostateczną) lub utrzymać aktualną.

Forma: esej pisemny na podany przeze mnie temat.


Konsultacja mailem lub skypem: Proszę o uprzednie umówienie się.Up


Program zajęć

Środy, 15:00 - 16:30

sala: 0.102

 

 1. 26 lutego
  Źródła współczesności - Archetypy i organizacje
  Literature: Chapters I: 1,2,3 in: Kostera, M. (2012) Organizations and archetypes. Cheltenhamn: Edward Elgar, p. 3-41.
  R. I: 1,2,3, w: Kostera, M. (2010) Organizacje i archetypy. Warszawa: Wolters Kluwer, s.13-45.

 2. 4 marca
  Jaźń
  Literature: Chapter II: 4 in: Kostera, M. (2012) Organizations and archetypes. Cheltenhamn: Edward Elgar, p.45-63.
  R. II: 1 w: Kostera, M. (2010) Organizacje i archetypy. Warszawa: Wolters Kluwer, s.49-67.

 3. 11 marca
  Cień
  Literature: Chapter II: 5 in: Kostera, M. (2012) Organizations and archetypes. Cheltenhamn: Edward Elgar, p. 64-81.
  R. II: 2 , w: Kostera, M. (2010) Organizacje i archetypy. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 68-84.
  Film przygotowany przez studentów (2016) Cień organizacji. (mp4)

 4. 18 marca
  Anima i Animus
  Literature: Chapter II: 6 in: Kostera, M. (2012) Organizations and archetypes. Cheltenhamn: Edward Elgar, p.82-103.
  R. II: 3 , w: Kostera, M. (2010) Organizacje i archetypy. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 85-104.

 5. 25 marca
  Persona
  Literature: Chapter II: 7 in: Kostera, M. (2012) Organizations and archetypes. Cheltenhamn: Edward Elgar, p. 104-122.
  R. II: 4 , w: Kostera, M. (2010) Organizacje i archetypy. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 105-122.
  The Show Must Go Online: Two Gentlemen from Verona.

 6. 1 kwietnia
  Mędrzec
  Literature: Chapter II: 8 in: Kostera, M. (2012) Organizations and archetypes. Cheltenhamn: Edward Elgar, p. 123-137.
  R. II: 5 , w: Kostera, M. (2010) Organizacje i archetypy. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 123-136.
  Dave Tonge, Of the Man who Stole Steam

 7. 8 kwietnia
  Król
  Literature: Chapter II: 9 in: Kostera, M. (2012) Organizations and archetypes. Cheltenhamn: Edward Elgar, p. 138-156.
  R. II: 6 , w: Kostera, M. (2010) Organizacje i archetypy. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 137-153.
  William Shakespeare, Royal Shakespeare Company, fragment przedstawienia Richard II z Davidem Tennantem.

 8. 15 kwietnia
  Poszukiwacz przygód
  Literature: Chapter II: 10 in: Kostera, M. (2012) Organizations and archetypes. Cheltenhamn: Edward Elgar, p. 157-171.
  R. II: 7 , w: Kostera, M. (2010) Organizacje i archetypy. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 154-168.
  Emily Carding, Space Oddity as one minute monologue.

 9. Szachraj 22 kwietnia
  Literature: Chapter II: 11 in: Kostera, M. (2012) Organizations and archetypes. Cheltenhamn: Edward Elgar, p. 172-188.
  R. II: 8 , w: Kostera, M. (2010) Organizacje i archetypy. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 169-184.

 10. 29 kwietnia
  Wieczne dziecko
  Literature: Chapter II: 12 in: Kostera, M. (2012) Organizations and archetypes. Cheltenhamn: Edward Elgar, p. 189-203.
  R. II: 9 , w: Kostera, M. (2010) Organizacje i archetypy. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 185-198.

 11. 6 maja
  Druh
  Literatura: Kostera, M. (2017) "Adventures and lovers: Organizational heroines and heroes for a new time", Journal of Genius and Eminence, 2(2), p. 115-125, DOI: 10.18536/jge.2017.02.2.2.12,


 12. 13 maja
  Gaja
  Literature: Chapter II: 13 in: Kostera, M. (2012) Organizations and archetypes. Cheltenhamn: Edward Elgar, p. 204-213.
  R. II: 10 , w: Kostera, M. (2010) Organizacje i archetypy. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 199-208.
  Latour, Bruno (2020) "Jakie środki ochronne można stworzyć, abyśmy nie powrócili do modelu produkcji
  sprzed kryzysu?" (tłum. Franciszek Chwałczyk, Michał Możdżeń i Michał Pałasz) AOC 30/03/30, oryginalnie pobrano z:https://aoc.media/opinion/2020/03/29/imaginer-les-gestes-barrieres-contre-le-retour-a-la-production-davant-crise/

 13. 20 maja
  Kosmogonia 
  Literature: Chapter II: 14 in: Kostera, M. (2012) Organizations and archetypes. Cheltenhamn: Edward Elgar, p. 214-224.
  R. II: 11 , w: Kostera, M. (2010) Organizacje i archetypy. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 209-218.

 14. 27 maja
  Soteriologia
  Literature: Chapter II: 15 in: Kostera, M. (2012) Organizations and archetypes. Cheltenhamn: Edward Elgar, p. 225-242.
  R. II: 12 , w: Kostera, M. (2010) Organizacje i archetypy. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 219-234.

 15. 3 czerwca
  Źródła współczesności: archetypy, sny, marzenia - jak wyobrazić sobie lepszy świat organizacji?
  Literatura: Kostera, M. (2020) The imagined organization: Spaces, dreams and places. Cheltenham: Edward Elgar.

 16. 9 września, spotkanie dobrowolne na kampusie
  Skąd przybywamy, dokąd zmierzamy, kim jesteśmy? Organizacja i zarządzanie po Apokalipsie
  Konwersatorium
  Literatura: Kostera, M. (2020) After the Apocalypse: Finding hope in organizing. NY: Zero Books.Up

 


Literatura podstawowa

Up

 


Literatura dodatkowa

Up

 


Kontakt

Email

Dyżury

Up

Back

Back to Index