Metodologia nauk społecznych

 

 

 

Cel kursu

Zagadnienia

Forma zajęć

Forma zaliczenia

Program zajęć

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Kontakt

 

Uwaga! Wszystkie przypadki plagiatu zgłaszane będą do Komisji Dyscyplinarnej UJ. Konsekwencją plagiatu jest ponadto ocena niedostateczna bez możliwości poprawy.


Cel kursu

Głównym celem kursu jest zapewnienie uczestnikom teoretycznych i praktycznych podstaw metodologii ilościowych i jakościowych stosowanych we współczesnych naukach społecznych.


Celami szczegółowymi są: prezentacja i analiza aktualnych metod badawczych, kryteriów i zasad prowadzenia badań, projektowania badań w celach badawczych i diagnostycznych.

W ramach kursu dyskutowane będą takie kwestie z obszaru metodologii badań społecznych jak: epistemologia i design badań, główne metody badawcze, badania literaturowe, pisanie raportów z badań.

Up


Zagadnienia

Podstawowe metody badawcze (ilościowe i jakościowe) wykorzystywane we wspólczesnych naukach społecznych. Interpretacja materiału badawczego. Badania literatury. Kryteria jakości badań.

Up


Forma zajęć

Wykłady i konwersatoria.

Up


Forma zaliczenia

. forma egzaminu: egzamin w formie prezentacji końcowej plus esej;

. warunki zaliczenia: uzyskanie określonej z góry liczby punktów w ocenie prezentacji końcowej;

. warunki dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia: udział w zajęciach, prezentacja.


 

Projekt badawczy - forma dwutorowa (zaliczenie ma max 4 i na max 5)

Wszystkie projekty opracowywane są w grupach (grupy 4-osobowe) .

Proszę o kontakt jeśli Państwo chcą zapisac się na projekt.

Konsekwencją plagiatu i/lub mistyfikacji będzie ocena niedostateczna! Plagiat powoduje wpisane oceny niedostatecznej bez możliwości poprawy oraz zgłośzenie sprawy do Komisji Dyscyplinarnej UJ. Prace sprawdzam dokladnie.

Prezentacja - średnia według trzech kryteriów:

Forma - prezentacja (F): 0-100

Metodologia (M): 0-100

Treść - zawartość merytoryczna (T): 0-100

25 min na każdą prezentację

Raport

Raport modyfikuje ocenę prezentacji, tj. wzmacnia jej części składowe.

 

Poprawki: Można poprawiać z dowolnej oceny (tj. z niedostatecznej na pozytywną, z pozytywnej na wyższą, z zal. na ocenę), lecz należy pamiętać, że w efekcie poprawki można ocenę: podwyższyć, obniżyć (nawet z pozytywnej na niedostateczną) lub utrzymać aktualną.

Nie ma poprawek poza sesją porawkową. W terminie I tylko pierwsze podejścia do zaliczenia. Nie istnieje możliwość wpisania oceny po terminie do USOS.

 

Przykładowe prace z zastosowaniem podobnych metod badawczych   

Najciekawsze prace etnograficzne studentów

Up


Program zajęć

 

Wykład

15 h

wtorki 15:00-16:30
sala: 0.310

 1. Ontologia, epistemologia, metodologia. Badania literatury.
  Literatura: Kostera, M. (2003) Antropologia organizacji. Warszawa: PWN

 2. Badania jakościowe. Analiza materiału jakościowego.
  Monika Kostera (2015) (ed.) Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, Warszawa: Sedno.

 3. Metody ilościowe
  Monika Kostera (2015) (ed.) Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, Warszawa: Sedno.

 4. Studium przypadku.
  Monika Kostera (2015) (ed.) Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, Warszawa: Sedno.

 5. Badania sztuki/ wyobraźni. Badania kultury popularnej.
  Monika Kostera (2015) (ed.) Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, Warszawa: Sedno.

 6. Historiografia organizacji.
  wykład gościnny: Tomasz Ochinowski
  Tomasz Ochinowski (2016) "Jak rozmawiać z przeszłością, by wzbogacić komunikację w teraźniejszości, czyli o pożytkach z historiografii organizacji" w: Kostera, M. i Nierenberg, B. (red.) Komunikacja społeczna w zarządzaniu humanistycznym. Kraków: Wyd. UJ, s. 187- 202.
  Tomasz Ochinowski (2013) Tradycje przedsiebiorczosci jako zrodlo kapitalu kulturowego organizacji. Warszawa: WN WZUW, rozdz. V, s. 161- 222.


 7. Kryteria jakości badań. Znaczenie badań w naukach społecznych. Pisanie raportów z badań.
  Jerzy Kociatkiewicz i Monika Kostera (2014) "Zaangażowane badania jakościowe", Problemy Zarządzania, 1, 9-17, DOI: 10.7172/1644-9584.45.1

 8. Podsumowanie prezentacji. Złożenie esejów zaliczeniowych.


Ćwiczenia
15 h
wtorki
sala:

 1. Wprowadzenie, podział na grupy, zapisy na projekty zaliczeniowe.

 2. Badania jakościowe.
  Prezentacje

 3. Badania ilościowe.
  Prezentacja

 4. Studium przypadku.
  Prezentacje

 5. Badania sztuki.
  Prezentacje

 6. Historiografia organizacji.
  Prezentacje

 7. Badania kultury popularnej.
  Prezentacje
Up

Literatura podstawowa

Up


Literatura uzupełniająca

Up


Kontakt

Dyżur


Up

Back

Back to Index