Etnografie: Wybrane prace magisterskie i doktorskie

 

 

Tu znajduja się wybrane, szczególnie ciekawe prace magisterskie i doktorskie napisane pod moim kierunkiem przez studentów Wydziału Zarządzania UW i Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, a także prace magisterskie napisane przez innych uczestników mojego seminarium (nie będących moimi magistrantami).

Magdalena Bączyk (2012) Pracownicy przekraczający granice organizacji: Etnografia nieformalnej społeczności bibliotekarzy. praca magisterska, Warszawa: Uniwersytet Warszawski (pdf, 1,73 MB).

Monika Charytonowicz (2014) Zaspokajając potrzeby: Etnografia lokalnej telewizji. praca magisterska, Warszawa: Uniwersytet Warszawski (pdf, 1,26 MB)

Karolina Dąbrowska 2010 Sztuka podróżowania: Etnografia roli zawodowej pilota wycieczek. praca magisterska, Warszawa: Uniwersytet Warszawski (pdf, 2,57 MB).

Magdalena Dąbrowska 2007 Etnografia organizacji pozarządowej, praca magisterska, Warszawa: Uniwersytet Warszawski (pdf, 2,53 MB).

Dorota Dobosz 1999 Podróż w galaktykę korporacji. praca magisterska, Warszawa: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego (pdf, 612 KB).

Ewa Filipp 2002 Metateatr czy teatr/y w teatrze, praca magisterska, Warszawa: Uniwersytet Warszawski (pdf, 1,35 MB).

Jerzy Grzechnik 2005 In the Labyrinth of Emotions - Ethnography of a Humanitarian Organization, praca Warszawa: Uniwersytet Warszawski (pdf, 7,87 MB).

Jerzy Kociatkiewicz 1998 Organizacje, komputery, ludzie. praca magisterska, Warszawa: Uniwersytet Warszawski (pdf, 382 KB).

Kordulewska, Martyna  2009 Jedna rada, dwa obozy: Etnografia konfliktu w radzie miejskiej. praca magisterska, praca magisterska, Warszawa: Uniwersytet Warszawski (pdf, 571 KB).

Kostrzewa, Yga 1998 Promocja a kształtowanie wyobraźni ekonomicznej: Wizerunki przedsiębiorstwa handlu zagranicznego 1970-1998. praca magisterska, Warszawa: Uniwersytet Warszawski (pdf, 466 KB).

Kruk, Ewa i Arkadiusz Kłos 2010 Magia areny: Synergia tradycji i nowoczesności w zarządzaniu organizacją na rynku doznań . praca magisterska, Warszawa: Uniwersytet Warszawski (pdf, 978 KB).

Kozak-Śmieciuch, Joanna i Joanna Wawer (2011) Stare miasto jako biznes, praca magisterska, Warszawa: Uniwersytet Warszawski (pdf, 1,93 MB)

Milewska, Kinga 2010 Życie wewnętrzne policji: Analiza kultury organizacyjnej pewnego komisariatu. praca magisterska, Warszawa: Uniwersytet Warszawski (464 KB).

Katarzyna Młotkowska-Nowak 2007 Powiązania rodzinne w administracji publicznej: Etnografia organizacji rządowej. praca magisterska, Warszawa: Uniwersytet Warszawski  (pdf, 384 KB)

Henrietta Nilsson 2006 Smalands Entreprenörs Akademi: En studie i vision, fantasi och kreativitet. master's thesis,Växjö University. (pdf, 1.84 MB).

Music: performing Klara Nilsson and Jan-Erik Malte Andersson, composer Klara Nilsson (zip, 6.04 MB).

Przemysław Piątkowski 2004 Na styku dwóch światów: Opus Dei - etnografia organizacji. praca magisterska, Warszawa: Uniwersytet Warszawski (pdf, 1.77 MB).

Przemysław Piątkowski 2009 The work of God: An ethnography of Opus Dei. praca doktorska, Colchester: University of Essex (pdf, 1,12 MB).

Polus, Joanna 2009 O znaczeniu pracy w życiu pracowników: Etnografia agencji PR-owej. praca magisterska, Warszawa: Wydział Zarządzania UW (pdf, 616 KB).

Połeć, Marta (2013) Sprzedawcy marzeń: Etnografia działalności ulicznych artystów i sprzedawców na Rynku Głównym w Krakowie. praca licencjacka, Warszawa: WZUW (pdf, 2,70 MB)

Anna Rogowska 1999 Etnografia procesu rekrutacji. praca magisterska, Warszawa: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego (pdf, 991 KB).

Agnieszka Rosiak 2000 Warszawskie plemię. praca magisterska, Warszawa: Uniwersytet Warszawski (pdf, 759 KB).

Agnieszka Skoneczna i Anna Siewczyk 2011 Zakulisowa wędrówka po realiach życia policyjnego w Polsce. praca magisterska, Warszawa: Uniwersytet Warszawski (pdf, 1.89 MB).

Symołon, Olga (2013) Rola społeczna a tożsamość organizacyjna nauczyciela. praca magisterska, Warszawa: Uniwersytet Warszawski (0,99 MB).

Weronika Szczęśniak 2007 Gdy marzenia stają się rzeczywistością: Etnografia wykopalisk archeologicznych. praca magisterska, Warszawa: Uniwersytet Warszawski (pdf, 690 KB).

Marta Szeluga-Romańska 2014 Rola menedżera w procesie komunikacji. praca doktorska, Gdańsk, Politechnika Gdańska  (pdf, 2.41 MB).

Świdzińska, Syliwa 2009 Boso w obcym kraju... Analiza kultury organizacyjnej firmy Pacinimeg. praca magisterska, Warszawa: Uniwersytet Warszawski (pdf, 424 KB)

Robert Turski 2006 Jest taki Urząd... Etnografia służby publicznej. praca magisterska, Warszawa: Uniwersytet Warszawski (pdf, 864 KB).

Magdalena Wojtkiewicz 2004 Klan Spółdzielców: Etnografia Spółdzielni Spożywców Supersam. praca magisterska, Warszawa: Uniwersytet Warszawski (pdf, 2.40 MB).

Oliwia Zgrzebnicka (2011) Dążenie do perfekcji: Etnografia zawodu trenera sportowego. praca magisterska, Warszawa: Uniwersytet Warszawski (pdf, 183 KB).

 

 

 

 

Back

Back to index