Etnografie: Wybrane prace magisterskie i doktorskie

 

 

Tu znajduja się wybrane, szczególnie ciekawe prace magisterskie i doktorskie napisane pod moim kierunkiem

 

Magdalena Bączyk (2012) Pracownicy przekraczający granice organizacji: Etnografia nieformalnej społeczności bibliotekarzy. praca magisterska, Warszawa: Uniwersytet Warszawski (pdf, 1,73 MB).

Monika Charytonowicz (2014) Zaspokajając potrzeby: Etnografia lokalnej telewizji. praca magisterska, Warszawa: Uniwersytet Warszawski (pdf, 1,26 MB)

Karolina Dąbrowska (2010) Sztuka podróżowania: Etnografia roli zawodowej pilota wycieczek. praca magisterska, Warszawa: Uniwersytet Warszawski (pdf, 2,57 MB).

Magdalena Dąbrowska (2007) Etnografia organizacji pozarządowej, praca magisterska, Warszawa: Uniwersytet Warszawski (pdf, 2,53 MB).

Dorota Dobosz (1999) Podróż w galaktykę korporacji. praca magisterska, Warszawa: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego (pdf, 612 KB).

Fabre-Herrera, Maria Eliani (2017) Contrasting  the  strategic  role  of  firms  in  the  economic development  of  Ecuador  with  that  of  South  Korea  using Ghemawat  CAGE  distance  framework, Durham University (pdf, 1.71 MB)

Field, Daniel (2017) Customer perception impact on brand loyalty with respect to CSR: A case study of TESCO. Durham University (pdf, 1.64 MB)

Ewa Filipp (2002) Metateatr czy teatr/y w teatrze, praca magisterska, Warszawa: Uniwersytet Warszawski (pdf, 1,35 MB).

Jerzy Grzechnik (2005) In the Labyrinth of Emotions - Ethnography of a Humanitarian Organization, praca Warszawa: Uniwersytet Warszawski (pdf, 7,87 MB).

Jerzy Kociatkiewicz 1998 Organizacje, komputery, ludzie. praca magisterska, Warszawa: Uniwersytet Warszawski (pdf, 382 KB), praca napisana pod kierunkiem Barbary Czarniawskiej.

Kordulewska, Martyna  2009 Jedna rada, dwa obozy: Etnografia konfliktu w radzie miejskiej. praca magisterska, praca magisterska, Warszawa: Uniwersytet Warszawski (pdf, 571 KB).

Kostrzewa, Yga 1998 Promocja a kształtowanie wyobraźni ekonomicznej: Wizerunki przedsiębiorstwa handlu zagranicznego 1970-1998. praca magisterska, Warszawa: Uniwersytet Warszawski (pdf, 466 KB).

Kruk, Ewa i Arkadiusz Kłos 2010 Magia areny: Synergia tradycji i nowoczesności w zarządzaniu organizacją na rynku doznań . praca magisterska, Warszawa: Uniwersytet Warszawski (pdf, 978 KB).

Kozak-Śmieciuch, Joanna i Joanna Wawer (2011) Stare miasto jako biznes, praca magisterska, Warszawa: Uniwersytet Warszawski (pdf, 1,93 MB)

Milewska, Kinga 2010 Życie wewnętrzne policji: Analiza kultury organizacyjnej pewnego komisariatu. praca magisterska, Warszawa: Uniwersytet Warszawski (464 KB).

Katarzyna Młotkowska-Nowak 2007 Powiązania rodzinne w administracji publicznej: Etnografia organizacji rządowej. praca magisterska, Warszawa: Uniwersytet Warszawski  (pdf, 384 KB)

Henrietta Nilsson 2006 Smalands Entreprenörs Akademi: En studie i vision, fantasi och kreativitet. master's thesis,Växjö University. (pdf, 1.84 MB).

Music: performing Klara Nilsson and Jan-Erik Malte Andersson, composer Klara Nilsson (zip, 6.04 MB).

Przemysław Piątkowski 2004 Na styku dwóch światów: Opus Dei - etnografia organizacji. praca magisterska, Warszawa: Uniwersytet Warszawski (pdf, 1.77 MB).

Przemysław Piątkowski 2009 The work of God: An ethnography of Opus Dei. praca doktorska, Colchester: University of Essex (pdf, 1,12 MB).

Polus, Joanna 2009 O znaczeniu pracy w życiu pracowników: Etnografia agencji PR-owej. praca magisterska, Warszawa: Wydział Zarządzania UW (pdf, 616 KB).

Półrola, Aleksandra (2019) Reklama jako element komunikacji społecznej i zarządzania Klubem Sportowym SKRA Częstochowa. praca magisterska, Kraków: Uniwersytet Jagielloński (pdf, 1,51 MB).

Anna Rogowska 1999 Etnografia procesu rekrutacji. praca magisterska, Warszawa: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego (pdf, 991 KB).

Agnieszka Rosiak 2000 Warszawskie plemię. praca magisterska, Warszawa: Uniwersytet Warszawski (pdf, 759 KB).

Rupa, Katarzyna (2020) Być każdym i nikim: Etnografia zawodu nauczyciela wychowania fizycznego. Kraków: Uniwersytet Jagielloński (pdf, 1,46 MB)

Agnieszka Skoneczna i Anna Siewczyk 2011 Zakulisowa wędrówka po realiach życia policyjnego w Polsce. praca magisterska, Warszawa: Uniwersytet Warszawski (pdf, 1.89 MB).

Symołon, Olga (2013) Rola społeczna a tożsamość organizacyjna nauczyciela. praca magisterska, Warszawa: Uniwersytet Warszawski (0,99 MB).

Weronika Szczęśniak 2007 Gdy marzenia stają się rzeczywistością: Etnografia wykopalisk archeologicznych. praca magisterska, Warszawa: Uniwersytet Warszawski (pdf, 690 KB).

Marta Szeluga-Romańska 2014 Rola menedżera w procesie komunikacji. praca doktorska, Gdańsk, Politechnika Gdańska  (pdf, 2.41 MB).

Świdzińska, Syliwa 2009 Boso w obcym kraju... Analiza kultury organizacyjnej firmy Pacinimeg. praca magisterska, Warszawa: Uniwersytet Warszawski (pdf, 424 KB)

Turski, Robert 2006 Jest taki Urząd... Etnografia służby publicznej. praca magisterska, Warszawa: Uniwersytet Warszawski (pdf, 864 KB).

Walatek, Karolina (2019) Lokalność kontra świat: Etnografia publicznej szkoły podstawowej. praca magisterska, Kraków: Uniwersytet Jagielloński (pdf, 1.55 MB).

Wojtkiewicz, Magdalena 2004 Klan Spółdzielców: Etnografia Spółdzielni Spożywców Supersam. praca magisterska, Warszawa: Uniwersytet Warszawski (pdf, 2.40 MB).

Zgrzebnicka, Oliwia (2011) Dążenie do perfekcji: Etnografia zawodu trenera sportowego. praca magisterska, Warszawa: Uniwersytet Warszawski (pdf, 183 KB).

Żebrowska, Monika (2017) Examining the image and preferences of local beer brands - a case study of Polish consumers. Durham University (pdf, 1.28 MB)

 

 

 

 

Back

Back to index