Stare programy

 

Durham University (2016/17)

 

Uniwersytet Jagielloński

 


Laboratorium: Projektowanie Badań Naukowych IK, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Konwersatorium: Źródła współczesności (I rok, SUM, IK, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ)

Organizational ethnography (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ)

Trendy zmian w kulturze

IK, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, 2016

Nowe projekty w sferze kultury

IK, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, 2016

Uniwersytet Warszawski

 

Humanistyczne źródła twórczości

Wydział Socjologii UW, 2022

Nowe kierunki w zarządzaniu

OGUN, UW, 2013

 

Kultura i zarządzanie międzykulturowe

MSM studia dzienne, 2012/13

Modern Management, Part 2

IBP, University of Warsaw, 2012/13

Etnografia organizacji

MSM studia zaoczne, 2012/13

Etnografia organizacji i komunikacja międzykulturowa (MSD)

2009/2010

Etnografia organizacji i komunikacja międzykulturowa (MSM)

2009/2010

Wykład do wyboru: Organizacje w mediach i kulturze (IV i V rok MSD)

2009/2010

Współczesne koncepcje organizacji i zarządzania

kurs dla V roku studentów Wydzialu Zarządzania UW, semestr zimowy

Współczesne koncepcje zarządzania

j.w.

Współczesne Koncepcje Zarządzania (MSD i MSM

2010/2011

Nowe Kierunki w Zarządzaniu (przedmiot ogólnouniwersytecki)

2010/2011

Zarządzanie w PRL

kurs dla V roku studentów Wydziału Zarządzania UW, semestr zimowy

Seminaria magisterskie i doktorskie, jesień 2004

dla studentów Wydziału Zarządzania UW i Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, semestr zimowy

Seminaria magisterskie i doktorskie, lato 2005

dla studentów Wydziału Zarządzania UW i Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, semestr letni

Samoreazliacja w organizacjach

kurs dla studentów MSM Wydziału Zarządzania UW, semestr letni

Teoria organizacji i zarządzania

kurs dla studentów zaocznych studiów doktoranckich Wydziału Zarządzania UW

semestr letni 7-8 /01 2006

Teoria organizacji (Studia doktoranckie I rok)

2010

Metody jakościowe w badaniach organizacji (Studia doktoranckie III rok)

2010

Organizational ethnography

programme for students of International Business Programme, School of Management, Warsaw University

 

Back

Back to index