Teoria organizacji - definicje i pojęcia

 

Organizations

 

 


Organizations are:

nets of collective action, undertaken in an effort to shape the world and human lives. The contents of the action are meanings and things (artifacts). One net of collective action is distinguishable from another by the kind of meanings and products socially attributed to an organization (Czarniawska, 1992, p. 32).

 

Management is:

a special case of organizing where individuals and resources are brought together in a coordinated way in order to achieve an aim (Sjöstrand, 1998). Such coordination can take both individual and collective forms: a person or a group can be responsible for management. The need for management often emerges when people perceive an increasing uncertainty. Uncertainty is a often seen as a serious threat to be dealt with and people want to be able to react to it in an organized way. In other words, people do not know what will happen and when but they have an explicit expectation that something unforeseen will take place. Management is supposed to not so much prevent that such a situation occurs but their task is to ensure that if it happens the organizational participants will keep their ability to act collectively, or to make the organization act in an organized way (Kostera, 2003).

 

Organizacje

 

Organizacja to:

powodowanie, by właściwe osoby znajdowały się we właściwym miejscu i właściwym czasie, robiąc właściwe rzeczy (Czarniawska, 2000).

 

Zarządzanie to:

szczególny przypadek organizowania, polegający na tym, ze jednostki i zasoby łączone są ze sobą w skoordynowany sposób po to, by coś osiągnąć (Sjöstrand, 1998). Koordynacja może przybierać formy tak zindywidualizowane, jak i zbiorowe. Zarządzać może zespół, albo jedna osoba. Punktem wyjścia dla powstania zarządzania jest postrzegana niepewność, ponieważ zarządzanie jest radzeniem sobie z niepewnością (Kostera, 2003).

 

Przedsiębiorczość

 

 

Literatura

 

 

Back

Back to index