Zarządzanie Twórczością

 

 

Projekty i Prezentacje


Prezentacja w formie samodzielnie wykonanego filmu, i/lub napisanego samodzielnie, oryginalnego tekstu pisanego, i/lub przygotowanej samodzielnie, oryginalnej sztuki wizualnej: zdjęcia, fotografie obrazów, rzeźb, rękodzieła.

Autorki i Autorzy którzy nadeślą mi swoje prace w formie graficznej lub dźwiękowej zgadzają się na opublikowanie ich na tej stronie .

Prezentacja plus metryczka (opis metody, 1-2 strony)

Ocena - średnia według trzech kryteriów:

Metodologia: 0-100

Treść: 0-100

Prezentacja 0-100

 

80-100: bdb

76-79: db plus

66-75: db

61-65: dst plus

51-60: dst

Proszę o kontakt jeśli Państwo chcą zadać pytanie dotyczące projektu zaliczeniowego

 

Up


80-100: bdb

76-79: db plus

66-75: db

61-65: dst plus

51-60: dst

Metoda (M):

Treść (T):

Prezentacja/ Forma (P):


2021/22

10 maja

DR: Nie(wolna)dziela

Silne strony: Bonus za pierwszą prezentację; piękne zdjęcia z obserwacji; wrażliwość badawcza; interesująca i twórcza forma (książka z obrazkami oparta na badaniach w terenie); obserwacja uczestnicząca; wielozmysłowość; ładne włączenie zwierząt w narrację; bardzo ładna, żywa prezentacja; odpowiednio dobrana forma do przekazu (główne wątki z obserwacji); dobrze wykorzstane możliwości odbioru zmysłowego jakie daje obserwacja; publiczność zainteresowana

Słabe strony: Niejasne i być może rozmyte granice obserwacji/ uczestniczenia (brak refleksyjności); nie zawsze połączona forma badawcza i twórcza (Czasami Badaczka jest współ-twórczynią a czasami tylko badaczką); komiks tylko wizualny a wrażenia badawcze wielozmysłowe; nie wykorzystany potencjał ukazania wątków w czasie

M: 71

T: 81

P: 88

Raport: OK

Razem: 80

Uwagi: Można opublikować tę ksiązkę obrazkową w sieci! Jest atrakcyjna i interesująca, na pewno znajdzie czytelników


17 maja

Miejscowość kompaktowa

Silne strony: próba metaforyzacji (udana); próba problematyzacji (czasami udana); bardzo udana forma prezentacji wizualnej (album nostalgiczny teraźniejszości); ciekawy i cepły sposób przedstawienia miejsca; są mocne wątki (węzły niejednoznacznej symboliki) warte rozwinięcia w pracy licencjackiej (kapliczki, tablice informacyjne); dużo bardzo dobrych pytań, wyraźny rezonans tego projektu z publicznością; w odpowiedzi na pytania refleksyjność zarówno meytoryczna jak i metodologiczna

Słabe strony: Nie była to obserwacja nieuczestnicząca (raczej odmiana bezpośredniej - przewodnik po świecie znanym Badaczce); niewykorzystany temat pustki na zdjęciach (pytanie z sali częściowo pomogło rozwinąć); zdjęcia pełne cieni - niewykorzystany potencjał interpretacji (np Walter Benjamin, Susan Sontag); niektóre miejsca zasygnalizowane jako potencjalnie ciekawe ale niezbadane (miejsce w lesie); systematyczne wzorce w czasie badań zniekształcające wyniki; w raporcie przedwczesna i nieuprawniona kategoryzacja

M: 67

T: 80

P: 89

Raport: OK

Razem: 79

Uwagi: Piękny "czuły narrator" etnograficzny! Koniecznie należy kontynuować te badania i tę twórczość.
Chętnie dodałabym jeden punkt za uzupełniejące zadanie: 2-3 zdania o tym, jak należałoby przeprowadzić obserwację nieuczestniczącą w badanym terenie.


Spotykamy się tylko na pogrzebach...

Silne strony: dobra prezentacja tła; obserwacja uczestnicząca (oczekuję opisu użycia); udana próba opowieści biograficznej; pierwsza próba literacka; są bardzo dobre pytania z sali (refleksje osobiste, skojarzenia, odnoszące się do częsci twórczej, pytania do projektu i do metody); pytania wywołujące refleksje interpretujące (duży plus); bardzo ambitna próba stworzenia zapisu anstropologii obecności i nieobecności

Słabe strony: niejasne granice między metodami osłabiające wnioskowanie; niejasne skąd pochodzi materiał i jaki jest jego ontologiczny status (wspomnienia? odczucia? badania? literatura?); czas słabo wykorzystany (zostało 10 min);

M: 73

T: 88

P: 80

Razem: 80

Raport: OK

Uwagi: można by ułożyć muzykę do wiersza, ma on formę ballady; polecam kontynuację próby stworzenia zapisu anstropologii obecności i nieobecności (np. w pracy magisterskiej)


24 maja

Wolontariacki Flow

Silne strony: synchroniczność (kategoria "flow"); lokalny konteskt dobrze wyeksponowany, właściwe proporcje; bardzo ambitna próba zobaczenia kontekstu kukturowego ("ryba" widzi "wodę") - kontekstualizacja; wyjątkowo dobra próba problametyzacji (!!); próba zrozumienia co w codziennym życiu znaczą "duże słowa"; dobre pytania badawcze; wywiad antropologiczny; poprawna konstrukcja planu badań; triangulacja; czas OK; próba kategoryzacji; bardzo dobra próba interpretacji abdukcyjnej (klarowne pokazanie jak elementy teorii łączyły się z materiałm empirycznym podczas badań i skąd pochodziły uzywane terminy); bardzo dobre zastosowanie elementów antropologii wizualnej; bardzo ładna próba interpretacji; dostrzeżone elementy większych procesów komunikacji społecznej (rytuały) i ukazanie ich "od codziennych podstaw", w jaki sposób są tworzone; wykazanie znaczenia drobnych symboli (!!!); pokazana rola zaufania we współdziałaniu; bardzo dobre ukazanie zaczątków procesów kukturowych; bardzo dużo dobrych pytań; bardzo dobre odpowiedzi (refleksyjność!!); bardzo dobra forma twórcza (obraz) - pokazuje synergię między twórczością a badaniami etnograficznymi; bardzo elegancka i dynamiczna prezentacja

Słabe strony: nie podana podczas prezentacji faktycznie wykonana triangulacja (elementy netnografii); niewykorzystany potencjał pokazania ciemnej strony humoru (która jest bardzo dobrze zasygnalizowana ale bardzo skrótowo); flow nie pojawia się jako kategoria badawcza (tylko twórcza - bardzo niewielki minus); niewykorzystany potencjał nawet bardzo krótkiej interpretacji z punktu widzenia genus (gender) terenu

M: 90

T: 98

P: 99

Razem: 96

Raport: OK

Uwagi: ten krótki projekt pokazał autentyczny talent Autorki do badań etnograficznych, szczególnie do problematyzacji - koniecznie kontynuować poznawanie jak etnografia działa! "Czy można w opisie wykorzystania metod napisać że badania przy stole, w trakcie konsumowania m.in. alkoholu?" - nawet trzeba!; obraz pokazuje synergię między twórczością a badaniami etnograficznymi - może posłużyć jako "reklama" tych zajęć


Międzynarodowa Saska Kępa

Silne strony: duża wrażliwośc na kontekst lokalny; dobre oytania badawcze; ciekawy pomysł na analizę symbolizmu lokalnego z różnych materialnych punktów widzenia; nieoczywiste połączenia wrażeń wizualnych elegancko przedstawione; pewna próba triangulacji; wiele zalążków wątków potencjalnie do większych badań; wywiady; bardzo udana forma twórcza - collage inkluzywności/ mapa kategorii/ mapa marzeń - mimo swej pograniczności i niedookreśloności nie jest rozmyta i płytka; bardzo dobre wykorztystanie czasu; są dobre pytania dotyczące źródeł i implikacji; dobre odpowiedzi na pytania

Słabe strony: pewna powierzchnowność badawcza (lecz nie twórcza - twórczość pokazała że Autorka nie podeszła do badanych zjawisk powierzchownie); nieuprawnione kwantyfikatory ("najczęściej można spotkać"); obserwacja nie była nieuczestnicząca - to raczej forma bezpośredniej, gdzie Badaczka jest zanurzona w kontekst - brak dyscypliny metodologicznej osłabiający wnioski; brak widocznych związków między obserwacją a intrerpretacją (brak dyscypliny interpretacyjnjej); zamazane granice między wpsomnieniami a aktywnie przeprowadzonymi badaniami; nadinterpretacje (gdzie można spotkać ludzi? - sieciówki); niepodbudowane badawczo stwierdzenia (jak zmierzyć/ ocenić częstosc występowania różnych języków?)

M: 70

T: 86

P: 83

Razem: 80

Raport: OK

Uwagi: można kontynuować ten projekt - duży potencjał by scharakteryzować etnograficznie i twórczo grawitację symboli


 

31 maja

Mikrokosmos Łazienek Królewskich

Silne strony: Osobiste wprowadzenie i kontekstualizacja; bardzo łądna i udana próba metaforyzacji ( metafora jako narzędzie twórcze i epistemologiczne); piękne zdjęcia; bardzo dobra autoetnografia; badanie rezonansów (!!); obserwacja różnych rytmów (!); piękne refleksje; poprawnie rzeprowadzona obserwacja przestrzeni; piękny obraz, wiążący w całość badania i wrażenia estetyczne; są dobre pytania (o matariał, o metody, o interpretacje, o część twórczą)

Słabe strony: Brak wyjaśnień dotyczących części auto-etnograficznej (badania intuicyjne?); obserwacja była bezpośrednia lecz nie było to wyjasnione; niewykorzystany w pełni czas; obserwacja punktowa (nie zostało to zasygnalizowane); częste oceny i wnioski typu normatywnego

M:  73

T: 84

P: 96

Razem: 84

Raport: OK

Uwagi: Koniecznie należy kontynuować badania w ramach większego projektu - polecam antropologię zmysłów (aural and visual ethnography)! - duża wrażliwość etnograficzna która należy podbudować regularną praktyką


Niezwykła rzecz o zwykłych rzeczach: Muzeum Warszawy

Silne strony: Przedstawienie tła; źródła podawane; triangulacja we właściwych proporcjach; dobrze przeprowadzona obserwacja uczestnicząca; dobre pytania badawcze; zdyscyplinowany opis etnograficzny; bardzo dobre opowieści z terenu; interesujące i żywe podejście do przedmiotów z terenu jako aktantów społecznych; etnografia wielozmysłowa; ciekawa próba wnioskowania; poprawna identyfikacja zalążków wzorców; piękne opowiadanie wykorzystujące znakomicie elementy badania i wykorzystujące wyobraźnię; dobre pytania (o wyraz twórczy, o wyłaniające się wzorce); bardzo dobra prezentacja i wykorzystaie czasu

Słabe strony: Możliwość systematycznego błędu (badania w okrteślonym dniu) niepoddana refleksji; możliwośc badania przestrzeni nie w pełni wykorzystana

M: 97

T: 96

P: 96

Razem: 96

Raport: OK

Uwagi: Bardzo polecam kontynuację badań w ramach pracy magisterskiej i doktorskiej. To jest zalążek przedsięwzięcia badawczego z dużym potencjałem!


7 czerwca

Silne strony:

Słabe strony:

M:

T:

P:

Raport:

Uwagi:


Silne strony:

Słabe strony:

M:

T:

P:

Raport:

Uwagi:


14 czerwca

Silne strony:

Słabe strony:

M:

T:

P:

Raport:

Uwagi:


Silne strony:

Słabe strony:

M:

T:

P:

Raport:

Uwagi:


Up


 

Back

Back to index