Zarządzanie Twórczością

 

 

Projekty i Prezentacje


Prezentacja w formie samodzielnie wykonanego filmu, i/lub napisanego samodzielnie, oryginalnego tekstu pisanego, i/lub przygotowanej samodzielnie, oryginalnej sztuki wizualnej: zdjęcia, fotografie obrazów, rzeźb, rękodzieła.

Autorki i Autorzy którzy nadeślą mi swoje prace w formie graficznej lub dźwiękowej zgadzają się na opublikowanie ich na tej stronie .

Raporty można składac do ostatniego dnia zajęc włącznie. Raport (2-10 stron) ma zawierać wyłącznie metodologiczny opis dotyczący tego, jak praca została przygotowana oraz głownych wyników od strony badawczej i może wpłynąc na modyfikację oceny końcowej. Raport nie będzie upubliczniany - jeśli Autorki i Autorzy pragną podzielic się swoim raportem z innymi uczestnikami zajęc, to proszeni są o wklejenie na pegaza.

Prezentacja - średnia według trzech kryteriów:

Forma - prezentacja (F): 0-100

Metodologia (M): 0-100

Treść - zawartość merytoryczna (T): 0-100

Proszę o kontakt jeśli Państwo chcą zadać pytanie dotyczące projektu zaliczeniowego

Up


80-100: bdb

76-79: db plus

66-75: db

61-65: dst plus

51-60: dst

Metoda (M)

Treść (T)

Prezentacja/ Forma (P)

2020/21

12 maja

Grupa 1)

Trzy istoty: Jak zarządzac czasem

Instalacja wizualna

 

Silne strony: ciekawy temat; bardzo dobre pokazanie kontrastów które okazują sie mieć silne podobieństwa; ciekawa i oryginalna forma wizualna; nawiązanie do filozofii trafne; ładne i ekspresyjne zdjęcia; pełne współczucia podejście; ekologia połączona z zarządzaniem

Słabe strony: interpretacje zbyt explicite w stylu "co autor miał na myśli"; zbyt proste wnioski; zarządzanie można było również sproblematyzować - fragmenty dotyczące zarządzania uproszczone i sprawiały nieco wrażenie "dopasowania na siłę"; potencjał do problematyzacji niewykorzystany; słaba organizacja czasu (nomen omen)

M: 75

T: 76

P: 84

Raport: OK

Uwagi:


Grupa 2)

Miasta odświętne, miasta pandemiczne

Collage

Silne strony: ciekawy temat; ładna forma; dobry opis metod z uzasadnieniem doboru terenów; piękny opis; poetycka narracja; wiersze; fascynujące zestawienie miejsc i opowieści; intrygujące kontrasty obrazu i opisu (informacji); bardzo dobrze wykorzystana forma collage'u!; dobre zdjęcia

Słabe strony: zdarzają sie nadinterpretacje - "uczucie że nie mogli się zrelaksować" mogłoby być dobre jako poetycka refelksja ale nie jako interpretacja; potencjał do wniosku o strachu (większy strach przed samotnością niż przed ppandemią?) nie do końca zrealizowany

M: 84

T: 86

P: 88

Raport: OK

Uwagi:


Grupa 3)

Liminalne dworce

Słuchowisko

Silne strony: Bardzo dobre wprowadzenie - krótkie ale rzeczowe; bardzo dobrze przedstawiony temat badań; piękna, świetnie dobrana forma twórcza!; bardzo wtórczy pomysł - oraz porządne badania etnograficzne - świetnie połaczone!; bardzo łądna narracja; świetna metaforyzacja; porządny gęsty opis a jednocześnie piękne elementy fantastyczne; bardzo dogre wykorzystanie etnografii; wysoki walor artystyczny; bardzo dobre pytania i zainteresowanie słuchaczek i słuchaczy

Słabe strony: mogłaby być lepsza proporcja między fragmentami demonstrująca lepiej czego dowiedzieliśmy się z tej prezentacji (wkład w wiedzę polega na świadomym wykorzystaniu liminalności jako jednocześnie obszaru do czerpania rzetelnej wiedzy jak i twórczej inwencji)

M: 90

T: 88

P: 96

Raport: OK

Uwagi:


Grupa 4)

Twórczość w czasie pandemii

Filmowy collage

Silne strony: Bardzo dobre wykorzystanie autoetnografii (wrażliwość, autorefleksja); bardzo dobrze sformułowany problem badawczy; świetnie dobrana forma twórcza; dobre walory artystyczne; bardzo silna autorefleksja!; świetny samokrytycyzm z jednoczesnym poszanowaniem włąsnej wrażliwości; wyjątkowo dobra współpraca jak na zdalność, dużo plus!; piękne zdjęcia; porządne omówienie; bardzo dobrze pokazane dylematy autoetnografii twórczości - miedzy dystansem a komfortem, między szczerością a przyciągnięciem uwagi; bardzo ładnie ukazany dylemat zarówno badawczy jak twórczy - jak opowiadać o sobie?; dzieło otwarte, zapraszające Czytelniczkę

Słabe strony: czegoś brakowało w tej prezentacji - inne zmysły niż wzrok??; można było poważyć się na próbę syntezy - jest wystarczająco dużo materiału do tego

M: 97

T: 94

P: 90

Raport: OK

Uwagi:


Grupa 5)

Dla nich jestem tylko algorytmem, a jestem człowiekiem...

collage

Silne strony: ciekawa i oryginalna kompozycja badań; poprawna użyta metoda - krytyczna analiza kultury; ciekawy opis celu badań, budzący refleksje; depersonalizacja jest trudnym tematem do zbadania - próba ambitna i częściowo udana; ładny collage (obraz, dźwięk); próba pokazania zróżnicowania; uświadamiająca i ucząca praca; wiersze; koniecznie upublicznić wyniki tych badań!

Słabe strony: poziom refleksji tylko na poziomie narracji (brak prób osadzenia w szerszym kontekście); rzeczywisty efekt raczej akcentował zbieżność i jednolistość a nie zróżnicowanie; niewykorzystany potencjał analizy estetycznej (etnografia wizualna)

M: 80

T: 82

P: 86

Raport: OK

Uwagi:


Grupa 6)

Po drugiej stronie lustra

Netnografia

Silne strony: bardzo ciekawy i ambitny zamysł badawczy; bardzo dobre zastosowanie netnografii; próba triangulacji! - metody uzupełniające (analiza mediów społcznościowych); bardzo atrakcyjny wyraz artystyczny badań; bardzo interesująco pokazana płynna granica między przestrzeniami komunikowania się - dobrze dostosowana do tego konwencja narracji (baśń); bardzo dobrze opisane wyniki badania; świetny pomysł na powiązanie wyników badań z zarządzaniem - bardzo dobra i trafna metafora, znakomity pomysł do dalszych badań - praca magisterska!! (chętnie polecę literaturę o rpg i organizacjach) - implikacje do dlaszych badań to prawdziwe źródło inpsiracji

Słabe strony: niewykorzystany potencjał transgresji (wywiad na żywo mógłby pokazać zarówno liminalność jak i pomóc zdefiniowac i zrozumieć realność przestrzeni komunikacji); opis zasad gry nieco długi i mógł stanowić trudnośc dla słuchaczy - trudny żargon; zbyt mało o społecznych aspektach badanych sytuacji

M: 86

T: 90

P: 90

Raport: OK

Uwagi:


Grupa 7)

"Miło cię widzieć"

Komiks etnograficzny

Silne strony: świetny pomysł; bardzo dobrze, porządnie przeprowadzone badania; solidny materiał, dobrze wykorzystany; ciekawe tereny badawcze dobrze wykorzytstane do badań; bardzo dobre notatki z obserwacji; komiks jest znakomitą formą wyrazu - świetnie pomyślane, bardzo dobrze zrealziowane, istotne połaczenia a nie tylko skojarzenia; bardzo ciekawe opowieści etnograficzne; próba wnioskowania w formie twórczego rezonansu; bardzo dobre pytania od słuchaczek i słuchaczy - bardzo dobre odpowiedzi; bardzo dobre uzasadnienie doboru obrazów; duże zainteresowanie słuchaczy; koniecznie upublicznić, opublikować!!; rekomenduję rozwinięie w trakce dalszych badań (praca magisterska/ doktorska)

Słabe strony: została wykorzystana etnografia wizualna lecz Autorka nie wyeksponowała tego; niektóre wnioski zbyt ogólne co nie jest uprawnione

M: 96

T: 98

P: 99

Raport: OK

Uwagi: dziękuję za ten projekt - dobre badania i piekna, żywa forma!


Grupa 8)

Sklepy spożywcze

Bajka etnograficzna

"Bajka o chochlikach sklepowych"

Silne strony: ciekawy temat, ważny społecznie; bardzo ładna i świetnie wykorzystana forma twórcza (bajka); dobre przełożenie materiału na wyraz twórczy; badania etnograficzne; sklep ukazany jako fascynująca wyprawa etnograficzna; ładnie przedstawiony materiał; koniecznie wykorzystać - artykuł do Przekroju?, książeczka dla dzieci?; duże walory edukacyjne - uwrażliwienie na to by być miłym dla pracowników sklepu; ładny wniosek wierszowany; są pytania; dobra metaforyzacja

Słabe strony: metafora twórcza nieco statyczna - świetny pomysł, dobre połaczenia ale mało rozwiniete, całośc utrzymana na tym samym poziomie (narracji) ale co z tego wynika?; walory związane z uzyskaną wiedza mogłyby być lepiej uwydatnione; nie zawsze oczywisty związek między materiałem a formą twórczą (czasami "na siłę"); wnioski częsciowo nieuprawnione (nie ma relacji przyczynowo-skutkowych tylko interesujące współwystępowanie na tym etapie badań); etnografia nie musi - i nie może być obiektywna

M: 80

T: 84

P: 90

Raport: OK

Uwagi:


Grupa 9)

Popandemiczne "dziś"

Film etnograficzny

Silne strony: Obserwacja nieuczestnicząca w róznych miastach; bardzo ładny film w konwencji "miejskiego przepływu"; dovbry temat dobrze przedstawiony; właściwe narzędzia badawcze i artystyczne; jasny cel badawczy - zrealizowany; część autoetnograficzna bardzo dobra - wrażliwość i refleksyjność; wyrażenie bardzo dużej ilości treści (wiedza) przy użyciu wysokiej jakości wyrazu artystycznego (forma); porównanie z Lwowem wnosi nową jakość i dużo wiedzy (wyobraźnia socjologiczna); próbwa wnioskowania; poezja; jest pytanie

Słabe strony: zbyt wiele pytań badawczych; "ile osób na 100..." - czy takie pytanie celowe i sensowne w ramach przyjętej motodologii?; pytania zbyt szczegółowe; "nawet osoby starsze..." - ale przecież osoby starsze są już z duzym prawdopodobieństwem zaszczepione, teraz młodzi są bardziej narażeni; nadinterpretacje, np. "znakomita większość osób preferuje" - nie wiemy co preferują

M: 88

T: 90

P: 90

Raport: OK

Uwagi:


Grupa 10)

Pandemia a miasta

Bajka

Silne strony: Obserwacja nieuczestnicząca; wystarczająca intensywność dla zebrania wartościowego materiału; piękna i stosowna do materiału konwencja bajki; bardzo dobrze wybrany bohater (czeski książę) - pomaga rozwinąć wyobraźnię socjologiczną bez utraty empatycznego zaangażowania; wyraźnie widać granice między rzeczywistością a fikcją jednak bez narracyjnej szkody dla żadnej z nich  (można wczuć się w obie warstwy opowieści); duże walory edukacyjne; koniecznie do wykorzystania - może publikacja dla dzieci!!; etnografia afektu przedstawiona w sposób empatyczny ale nieafektowany!; trafne i pięknie ujęte obserwacje ("kolorowe maseczki - może po tym moge ocenić, jaki jest ten drugi człowiek?"); elementy autoetnografii dobrze wplecione w całość przekazu; są pytania i pochwały; bardzo dobra kategoryzacja bez nadinterpretacji! (grupy wiekowe)

Słabe strony: Intensywność mniej wystarczająca dla porównań (zbyt punktowo w każdym mieście); czwarta narracja piękna ale chyba przesunięcie narratora (z księcia na badaczkę)

M: 88

T: 91

P: 92

Raport: OK

Uwagi:


Grupa 11)

Pandemiczny portret Krakowa

Prezentacja fotografii artystycznej

Silne strony: Obserwacja nieuczestnicząca; intensywność wystarczająca do przedstawionych wniosków (różne momenty, różne miejsca); pytania badawcze dobre; notatki, wiersz, etnogafia wizualna; piękne fotografia wywołujące silne wrażenie rezonansu (porusza na poziomie własnych doświadczeń); etnografia afektu; koniecznie do rozpowszechniania!!; próba wykorzystania dostępnych środków do nawiązania kontaktu z publicznością; wyjasnienie kontektu badań (w trakcie odpowiedzi na pytanie); są pytania io refleksje

Słabe strony: niejasne kto jest narratorem (miasto Kraków? dobry pomysł ale niejasna realizacja); muzyka przeszkadza w odbiorze (głośna, nie najlepiej dobrana do materiału); część materiały niewykorzystana jako materiał zinterpretowany - przedstawienie bez kontekstu osłabia wartość poznawczą (badany moment w czasie to nie tylko pandemia ale protesty społczne)

M: 86

T: 80

P: 94

Raport: OK

Uwagi:


Grupa 12)

"Praca zdalna i niezdalna"

Opowieść rymowana

Silne strony: Bardzo dobry temat; bardzo dobre zaprojektowania badań; dobre wykorzystanie akcesu; shadowing poprawnie przeprowadzony, ambitny; miła konwencja wyrazu; ładne kolorowe rymowanki; są dobre pytania, sala zaciekawiona - sygnalizacja, że zebrany material mógł być o wiele bogatszy niż pomieściła prezentacja

Słabe strony: Nie zostało określone, że wykorzystany shadowing; forma opowiadania bardzo ograniczała treść; niejasne co jest obserwacją a co fantazją; obserwacje (z powodu formy?) często powierzchowne - brak gęstego opisu (co się właściwie działo?); niewykorzystany potencjał porównania; niewiadomo co badaczki widziały a co powiedziały im rozmówczynie; brak żywych portretów bohaterek

M: 80

T: 58

P: 72

Raport: dobry raport, podniósł ostateczną ocenę

Uwagi:


Grupa 13)

"Definicje przyszłości"

Film

Silne strony: Ciekawy pomysł badawczy; dobry temat - ładnie wyjasniony; potencjalnie ciekawa kompozycja (różne typy rozmówców); ciekawe wypowiedzi - klasyczne "gadające głowy"; celem jest inspiracja - pytania "z sali" pokazały, że faktycznie praca inspirująca

Słabe strony: Mało twórcza forma prezentacji - uboga warstwa wizualna b. słabo związana z treścią przekazu; brak związku między elementami przekazu; nie wiadomo jaki związek między wypowiedziami - brak interpretacji i twórczego powiązania; nie wiadomo co wynika z projektu - jako wiedza lub jako artystyczny przekaz

M: 76

T: 76

P: 70

Raport: OK

Uwagi:


Grupa 14)

"Stan codzienny"

Poezja

Silne strony: Mocny przekaz twórczy - bardzo udane przełożenie elementów codzienności (etnografia codzienności) na autentyczny przekaz poetycki; pewnien sukces w ukazaniu różnych odcieni codzienności; interesujące zastosowanie metody definicji wykonawczych (w połączeniu z obserwacją); dobre pokazanie jak zostało wykonane tłumaczenie materiału na poezję; wiersze dobre, dwa bardzo dobre ("Ona" i "On"); koniecznie opublikować! (może Przekrój?)

Słabe strony: Nierówne użycie metod badawczych wykrzywia ostateczny wyraz; niejasny wkład w wiedzę - aczkolwiek wyraźny wkład twórczy (niewykorzystany potencjał oświecający projektu) - efekt końcowy - pewna dezorientacja

M: 76

T: 78

P: 93

Raport: OK

Uwagi:


Grupa 15)

"Wernisaż - rozmowy o pandemii"

etnografia wizualna/ projekt kuratorski

Autorzy: Adrianna Brzuska, Izabela Kurzyk, Paweł Michalczuk

Silne strony: bardzo dobre zastosowanie metod badawczych!!; badania dobrze zaprojektowane; mocny materiał z wywiadów; istotny związek między częscią twórczą a badawczą; bardzo ciekawa i oryginalna forma!; głęboka treść; angażowanie ludzi w twórczość - znakomite wykorzystanie nauki z tego kursu!!; bardzo ambitne i dobre tłumaczenie pomiędzy wiedzą a twórczością; niektóre z prac naprawdę dobre; dużo treści - bogaty przekaz; próba wnioskowania - udana we fragmencie dotyczących twórczych efektów rozmowy; są pytania

Słabe strony: mógłby być pokazany wzajemny związek między częścią badawczą a twórczą; miejscami niejasny przekaz; pozostałe wnioski niż wymienione poniżej wnoszą niewielki wkład w wiedzę

M: 94

T: 96

P: 96

Raport: OK

Uwagi:


Grupa 16)

"Proces dojrzewania studenta"

Happening - film

Silne strony: autoetnografia wizualna ciekawie wykorzystana; bardzo ładny, wrażliwy i pełen kolorów przekaz twórczy; pozytywny przekaz na trudne czasy; projekt dotyczy komunikacji społecznej i wykorzystuje komunikację wewnątrzgrupową; bardzo dobre pytanie "z sali" pomogło dodatkowo zaakcentować potencjał twórczy projektu

Słabe strony: niejasny wkłąd w wiedzę; niejasny związek metafory z treścią; słabe wykorzystanie metod badawczych; wnioski niezawsze mają związek z materiałem; projekt zdecydowanie nierówny, sprawia wrażenie niedokończonego; wkład w wiedzę obiecujący ale nierozwinięty

M: 70

T: 76

P: 80

Raport: OK

Uwagi:


Grupa 17)

"Nauczyciel w teatrze nauczania zdalnego"

Scienariusz

Silne strony: Dobrze zasygnalizowane inspiracje teatralne; dobry pomysł na połaczenie wartwy twórczej z badawczą; dobra wiedza doświadczeniowa; ładna realizacja twórcza; wiedza daleko wykracza poza intuicyjne schematy; są pytania

Słabe strony: wywiad standaryzowany nieustrukturyzowany - określony błędnie jako ankieta; wnioski stanowczo zbyt ogólne i niezawsze uprawnione; "wielu nauczycieli" - 4 osoby?; forma czasami zbyt bliska ankiecie a zbyt daleka od intencji twórczych - teatralnośc niezawsze dobrze oddana; ostatnie wyniki zbyt ogólne

M: 70

T: 88

P: 77

Raport: bardzo dobry raport, 2 punkty extra

Uwagi:


Grupa 18)

"Kim jestem?"

film

Silne strony: dobre wykorzystanie użytej metody; dobre połączenie warstwy badawczej z twórczą; podane i przekonujące kryteria dobory materiału; collage narracyjny połaczony z wywiadem w interesujący sposób; bardzo ładne i głębokie wypowiedzi; wrażliwe i empatyczne badania i wyraz twórczy; są pytania i komenatrze; dużo ciepła i zamyślenie; ładnie o procesie twórczym; pojawienie się efektu synergetycznego - całość to więcej niż suma części!! - jest przekaz choć trudno połączyć z wkładem w wiedzę

Słabe strony: brak informacji o rozmówcach; pominięty wątek jak powstawały obrazy (choć pytanie pozwoliło zasygnalizować); niezawsze jasny wkład w wiedzę; brak próby syntezy twórczej

M: 82

T: 90

P: 96

Raport: OK

Uwagi:


Grupa 19)

"Świat oczami dzieci"

Gra tekstowa

Silne strony: Dobre przedstawienie tła i obszaru badawczego; ciekawy i oryginalny pomysł na wyraz; bardzo dobra interpretacja i twórcze przetworzenie zebranego materiału badawczego; bardzo ładna refleksja; pięknie przeczytane; bardzo ambitna i udana! próba znalezienia i przekazania rezonansu (między badanym terenem, badaczkami, publicznością)!!; koniecznie wykorzystać grę, dopracować i przekazać szerszej publiczności

Słabe strony: zbyt ogólne pytania badawcze; zbyt szeroki problem badawczy - trudno zbadać; nie do końca jasne skąd niektóre wnioski

M: 80

T: 80

P: 98

Raport: OK

Uwagi:


Grupa 20)

"Etnografia miejsko-pandemiczna"

Performance

Silne strony:  Dobry materiał badawczy; poprawnie i wartościowo przeprowadzone badania typu etnograficznego; istotny wkład w wiedzę; pełne wyobraźni i polotu użycie wyrazów twórczych!!; Autorkom udało się wstąpić w źródło twórcze (rezonanse, synchroniczność)!!!; świetna współpraca; intertekstualność; porywające, ciekawe, prowokujące do myślenia; świetne połączenie aspektu badawczego i twórczego!!; lekkość wyrazu w połączeniu z rzetelnością poszukiwania wiedzy; interesująca gra znaczeń (ukazana w twórczym przekazie) między gęstym zapisem z badań a rolą etnografki

Słabe strony: mogłyby być zasygnalizowane implikacje dla przyszłych badań - projekt badawczy sprawiał wrażenie domkniętego - lecz projekt twórczy wysłał sygnał otwartości

M: 96

T: 99

P: 100

Raport: OK

Uwagi: specjalne kudos za użycie znienawidzonych przez nas wszystkich platform (z powodu ich opresyjnej banalizacji i redukcji ludzkiej komunikacji i pracy) jako twórczego medium - jaki fantastyczny przykład "poetic redemption"

 

Up


 

Back

Back to index