Etnografia organizacji
Prezentacje

 

 

 

Prezentacja plus metryczka (opis metody, 1-2 strony)

Ocena - średnia według trzech kryteriów:

Metodologia: 0-100

Treść: 0-100

Prezentacja 0-100

 

80-100: bdb

76-79: db plus

66-75: db

61-65: dst plus

51-60: dst

Proszę o kontakt jeśli Państwo chcą zadać pytanie dotyczące projektu zaliczeniowego

 


 

27 maja

1) Orkiestra Symfoniczna

Silne strony: Etnografia bezpośrednia orkiestry z różnych pozycji przestrzennych; obserwacja muzyków oraz z muzykami; wywiad etnograficzny; triangulacja; bardzo dobra refleksyjność badawcza (!); refleksyjność dotycząca interpretacji (!); 3 próby obserwowane; ciekawe badania przestrzeni; próba wstępnej kategoryzacji na podstawie wyłaniających sie tematów ze świuadomościa ograniczeń możliwości; ciekawa problematyzacja (relacja dyrygent-orkiestra); dobre cytaty (!); ciekawa postać wskazana w badaniach (koncertmistrzyni); ciekawe proby interpretacji zachowań komunikacyjnych; piękne rysunki; bardzo ładna, płynna prezentacja; bardzo dobre pytania i komentarze; bardzo dobre, refleksyjne odpowiedzi; świetna autorefleksja o uczeniu się (!); bonus za pierwszą prezentację;

Słabe strony: Próby słabo powiązane ze sobą - ryzyko, że nie zostały uchwycone elementy procesów lecz oderwane migawki; rozróżnienie rzemieślnik-artysta pochodzi z terenu lecz interpretacyjnie zdaje się być ograniczone (etykiety raczej niż otwarcia na symbolizm); nie zawsze jasne skąd biorą się granice kategorii (np "osobowość")

M: 88

T: 94

P: 94

Razem: 92

Raport: OK

Uwagi: Dalsze badania (praca magisterska/ doktorska) bardzo wskazane! Szczególnie duży potencjał badania zarysowanego problemu - jaka organizacją właściwie jest orkiestra (zasygnalizowana nietrywialna rola dyrygenta)


2) Dworzec Gdański

Silne strony: Ciekawa, osobista kontekstualizacja i trangulacja badawcza; ambitna próba triangulacji (literatura fachowa o terenie); obserwacja przestrzeni i ludzi; ładnie skomponowana częśc wizualna prezentacji; dobra organiacja prezentacji w czasie; bardzo dobre ukazanie skąd pochodzi materiał; bardzo dobra identyfikacja lementów przestrzeni i ról przestrzennych aktorów społecznych w terenie; lokalizacja w czasie; wyłaniające się wzorce; zdyscyplinowany opis materiału z obserwacji; dobra próba typologizacji aktorów społecznych; dobre krótkie wywiady; implikacje dla praktyki - "skromne" sugestie (gdzie pokazany bliski związe k z materiałem z wywiadów) dobre; dobre pytania o aktorów społecznych, o metafory i o metodę - umożliwiły ważne uzupełnienia; duża wiedza o wzorcach

Słabe strony: Rola literatury dominuje nadmiernie w procesie problematyzacji i wnioskowania - badania jedynie częsciowo abdukcyjne (wyłaniających się procesów) - kategorie na wejściu zbyt sztywne; problem raczje dedukcyjny (czy materiał odpowiada tezie); zbyt długi wstęp; w implikacje dla praktyki ("czego nie ma") zawierają pewne nadinterpretacje (badania etnograficzne lepiej ilustrują "to co jest"); w etnografii nie ma "próby"

M: 78

T: 90

P: 90

Razem: 86

Raport: OK

Uwagi: Można prowadzić dalsze badania, może porównawcze - różne dworce


10 czerwca

1) Gdy sztuka staje się biznesem

Silne strony: dobra organizacja badania (przed - w trakcie - po); dobre użycie metody etnografii wizualnej; intersujący wniosek - rzeczywiście przypadek przedstawia zarządzanie emocjami (aczkolwiek jestem sceptyczna wobec ego hasła - na ogół wykorzystywane jest w sytuajcach dużo mniej przekonujących); wysoka refleksyjnośc i bardzo dobre odpowiedzi na pytania (!); bardzo dobre pytania, które pomogły w bardzo dużym stopniu zneutralizować to co w prezentacji było potencjalnymi minusami (niedopowiedzenia dotyczące metodologii i interpretacji); znakomita "dogrywka" która znacząco podniesie ocenę końcową

Słabe strony: Skąd wiadomo skąd pochodzą różne osoby przywoywane podczas prezentacji? niejasna interpretacja (to zastrzeżenie zostaje ponieważ nie zostało wyjaśnione w trakcie pytań i odpowiedzi); słabe wykorzystanie czasu; wiele dwuznaczności w relacjonowaniu wyników badań (skąd pochodzi przywoływany materiał) - w większości wyjasnione w trakcie pytań i odpowiedzi

M: 76

T: 80

P: 82

 

Razem: 79

Raport: OK

Uwagi:


2) Sklep spożywczo-przemysłowy

Silne strony: ciekawy kontrastujący pomysł na obserwacje; ładna, płynna prezentacja; dobry dobór metod; dobra triangulacja; podawanie źródeł; przejrzysty materiał; dobre pytania badawcze (wyłaniające sie - projekt abdukcyjny); bardzo interesujące uzupełnienia się materiału z różnych źródeł; dobre wykasnienie uzywanych słów, wrażliwośc na teren (!); wysoka refleksyjność (!); zaczątki pomysłów na kilka projektów badawczych; ciekawe wątki biograficzne powiązane intensywnie z procesami organizacyjnymi w badanym tereie - dobrze pokazane przze Autorów; niebanalne wnioski z potencjałem; refleksyjność co do roli badaczki/badacza (!!); wyraźne ukaanie, co jest wnioskiem a co interpretacją oraz co jest kategorią pochodzącą z terenu; społczna rola sklepu (!!!); bardzo dobre pytania z sali do treści, do metody, do roli badaczy

Słabe strony: Perspektywa głównie kierownicza i kliencka (ale Autorzy opowiedzieli o pomyśle jak to by można uzupełnić, więc plus)

M: 88

T: 94

P: 94

Razem: 92

Raport: OK

Uwagi: Bardzo dobrze przeprowadzony projekt badawczy (właściwie pilotażowy, jak słusznie Autorzy zauważyli), interesujący i wartościowy. Bardzo wskazana kontyuacja w ramach pracy magisterskiej/ doktorskiej! Bardzo dobry przykład jak robić etnografię i czego taki projekt może nauczyć. Projekt mody w pracy jest czymś co bardzo bym chciała kiedyś zobaczyć!!!

 

Up


 

Back

Back to index