Oskary publiczności 2015/16

Up

 

 

Prezentacje

kontakt

Grupy 2015/16

 

17 maja

Rebelia

 

24 maja

Sajgonki

Laski Wanilii

eMStory

31 maja

Paprotki

Fonki

Szpile

7 czerwca

5-1

bez-nazwy

Koguty

14 czerwca

Wierchuszka

Habitus

KultiLove


 

Oceny Prezentacji

 

 

Forma (F); Metoda (M); Treść (T)

(1) Rebelia: Parada Smoków

F: 92

M: 92

T: 96

Punkty: 93,33

Główne mocne strony: znajomość terenu; przedstawienie atmosfery badań; różnorodnośc ukazanych perspektyw; dostrzeganie detali; bogactwo materiałów (!); zaradność w prezentowaniu; refleksja; wczucie sie w badanych; interakcja ze słuchaczami; anegdotki

Główne słabe strony: nieporozumienia w trakcie prezentacji; brak umiejętności organizacji czasu

Raport dostarczony +2 pkt

Ocena: 95,33: Celujący

 

(2) eMStory: Orkiestra

F: 90

M: 92

T: 92

Punkty: 91,33

Główne mocne strony: empatia; wielogłos; problematyzacja i porównanie różnych głosów; samorefleksja badawcza; współpraca między badaczkami; gęsty opis; dobre połączenia między elementami prezentacji; żywe i wielostronne ukazanie codzienności organizacyjnej

Główne słabe strony: zbyt wielka koncentracja na wydarzeniach - punktowe wrażenie przesytu

Raport OK

Ocena: 91,33: Bardzo dobry

 

(3) Laski Wanilii: Szkoła tańca

F: 90

M: 93

T: 92

Punkty: 91,66

Główne mocne strony: próby problematyzacji elementów badania, np. przestrzeni; bardzo dobre ukazanie liminalności osób i miejsca; etnograficzne nastawienie; ciało jako źródło doświadczeń; wielozmysłowość badania; próby wątkowania

Główne słabe strony: wprowadzenie przeładowane i zbyt liniowe, zwłaszcza w porównaniu z pozostałą częscią prezentacji; założenie wstępne - a w etnografii nie powinno być założeń! (spory minus)

Raport: OK

Ocena: 91,66: Bardzo dobry

 

(4) Sajgonki: Kolektyw sztuki

F: 90

M: 93

T: 94

Punkty: 92,33

Główne mocne strony: Udana próba problematyzacji; dociekliwość; gęsty opis; bardzo dobra współpraca; świetne opowieści z terenu (o stole i o kluczu); żywe opowieści; kontekstualizacja; próba ukazania paradoksów i przeciwieństw; różne wymiary (w tym ekonomiczny)

Główne słabe strony: stosunkowo mało o wydarzeniach artystycznych - giną jako tło (co organizacja robi?)

Raport: OK

Ocena: 92,33: Bardzo dobry

 

(5) Paprotki: Pogromcy bazgrołów

F: 90

M: 88

T: 93

Punkty: 90,33

Główne mocne strony: Próba sformułowania problemu badawczego; metody rzetelnie; ukazanie sieci instytucjonalnej i organizacyjnej; dobra tematyzacja; dobre cytaty i zdjęcia; dobre opowieści o postaciach z terenu; krytyczne choć pełne sympatii podejście; pewna wieloperspektywiczność

Główne słabe strony: Pewna słabość problematyzacji (gdzie są granice sztuki)

Raport: +2 pkt

Ocena: 92,33: Bardzo dobry

 

(6) Szpile: Barakah

F: 84

M: 80

T: 76

Punkty: 80

Główne mocne strony: Ładne współdziałanie podczas prezentacji; kompozycja metod badawczych; gęsty opis; pewna wieloperspektywiczność; pewna problematyzacja; niekiedy odwołanie do wielu zmysłów; bardzo duża dynamiczność

Główne słabe strony: słaba organizacja artefaktów podczas prezentacji; chaotyczność prezentacji i doboru materiału; występowanie oceniania z perspektywy obserwatora (nie samego terenu); dominacja jednespecyficznej płaszczyzny działalności organizacji która ukazana jest jako wielopłaszczyznowa

Bez raportu

Ocena: Dobry

 

(7) Fonki: Festiwal Kultury Żydowskiej

F: 88

M: 92

T: 92

Punkty: 90,67

Główne mocne strony: Refleksyjność; dobre cytaty; kontekstualizcja; gesty opis; dobry portret aktora społecznego; pokazanie doświadczenia sztuki; ęsty opis; pewna wielostronność; festiwal jako projekt sztuki i jako organizacja; bogaty materiał

Główne słabe strony: Zbyt mało osobistych głosów jak na podejmowane wątki; mały dystans do terenu (nadentuzjazm); organizacja czasu mogłaby być lepsza

Raport: OK

Ocena: 90,67: Bardzo dobry

 

 

(8) 5-1: Weselny klimat

F: 90

M: 82

T: 84

Punkty: 85,3

Główne mocne strony: Dobry kontakt z salą; żywe wprowadzenie; dobry kontakt z terenem; problematyzacja nietórych aspektów działalności terenu; próba wnioskowania; dobre metafory z terenu

Główne słabe strony: Winietkowość prezentowanych przypadków, bserwacja uczestnicząca??, materiał niedointerpretoany; metafory własne powierzchowne.

Raport: OK

Ocena: 85,3: Bardzo dobry minus

 

(9) bez-nazwy: Arteteka (re)definiowana

F: 92

M: 88

T: 94

Punkty: 91,3

Główne mocne strony: Refleksyjność badaczek; dobre wprowadzenie; dobry i bogaty materiał; udana próba problematyzacji; umiejętne korzystanie z kilku metod badawczych i łączenie częsci z nich; dobre fragmenty cytatów; etnograficzny opis ("przeniesienie w teren"); dobre zdjęcia; dobre próby interpretacji materiału; dynamika prezentacji

Główne słabe strony: Wywiady - ustruktyryzowane??? (na pewno nie; i dobrze); znacznie mocniejsze obserwacje niz wywiady

Raport: OK

Ocena: Bardzo dobry

 

(10) Koguty: Muzeum

F: 75

M: 62

T: 63

Punkty: 66,66

Główne mocne strony: Podkreślenie organizacyjnych i związanych z zarządzaniem aspektów badanej organizacji; dobre rozumienie struktury organizacyjnej; pewna próba pokazania wielofunkcjyjności przestrzeni; próby refleksyjności badaczek; pewna próba kontrastowania materiału

Główne słabe strony: Prezentacja momentami liniowa; kluczowe fakty słabo wyjasnione na początku; powierzchowny materiał; brak gęstego opisu; braki w spójności plan prezentacji materiału; słaba metafora badawcza; dużo wtórnych materiałów, nieprzetworzonych; mało interpretacji; (nieprzećwiczone?) czytanie w trakcie prezentacji; brak cytatów z terenu

Bez raportu

Ocena: Dostateczny plus

 

(11) Wierchuszka: Kulturalny strażak

F: 84

M: 76

T: 76

Punkty: 78,67

 

Główne mocne strony: Ciekawy teren badawczy; bardzo dobra kontekstualizacja; żywa współpraca między prezentującymi; ukazane różne aspekty roli społecznej strażaka; ładne prowadzenie głównych wątków; dobra celowa triangulacja; przekonujące pokazanie pasji

Główne słabe strony: Niedointerpretowany materiał; część prezentacji liniowa; mało prób wnioskowania; niewykorzystany czas (zostało 9 minut); słabe zakończenie (praca niedokończona)

Raport: być może zostanie dostarczony (warto napisać z dodatkowymi informacjami z badań, projekt jest na db plus na granicy z piątką)

 

(12) Habitus: Filharmonia

F: 94

M: 85

T: 99

Punkty: 92,67

Główne mocne strony: Bardzo ciekawe ujęcie; niebanalne interpretacje; ambitny problem; kompleksowe rozumienie terenu; dramatyzacja prezentacji; wielozmysłowość; częściowo porządna triangulacja; samo-refleksyjność; dobre cytaty; kontekstualizacja; świetne zdjęcia; umiejętne powiązanie róznych aspektów badania; dobrze przemyślana kompozycja materiału; elementy argumentacji indukcyjnej; łączenie wątków; głebokie wywiady; dpobry kontakt z terenem; rózne perspektywy; udana metaforyzacja; bardzo dobre wykorzystanie czasu

Główne słabe strony: Kategoryzacja narzucona ex ante (poważny błąd); po co w ogóle kategoria artefakty? (prokrustowa); za dużo ocen (interpretacji ewaluacyjncych) w prezentacji materiału; przyjęcie perspektywy terenu (niewielki błąd, bo razem z refleksją metodologiczną)

Raport: OK

Ocena: Bardzo dobry

 

(13) Kultilove: Vlog

F: 88

M: 78

T: 74

Punkty: 80

Główne mocne strony: Ciekawy temat; zaangażowana prezentacja; ciekawe przedstawienie tła projektu; obre portrety głownych postaci; rózne aspekty projektu; próba przedstawienia e-tale, opowieści o przedsiębiorczości; pokazane kulisy; dobre pokazanie symbolizującej roli przedmiotów

Główne słabe strony: Opieranie sie głównie na jednej metodzie (wywiady); słaba triangulacja; przypadek ilustracyjny; niedoinmterpretowany materiał; liniowośc prezentacji; kategoryzacja na siłę (po co artefakty? poważny błąd)

Raport: OK

Ocena: 80: Bardzo dobry


 

Up

Back

Back to index