Recenzje prezentacji prac zaliczeniowych

czerwiec 2023

 


Argumentacja: naukowa jakość materiałów argumentów; spójność i poprawność argumentowania; wiarygodność; rzetelność

A: 0-100

Treść: ilość i jakość wkładu w wiedzę; oryginalność interpretacji

T: 0-100

Prezentacja: forma; estetyka; własne zdanie (umiejętność zaprezentowana)

P: 1-100

80-100: bdb

76-79: db plus

66-75: db

61-65: dst plus

51-60: dst


 

19.06.

(1) "Pasja Nowa"

Silne strony: uzasadnienie wybotu tematu; bardzo dobry i oryginalny pomysł (!); trafna refleksja nad niszą rynkową; myślenie krytyczne w kategoriach nowych szans strategicznych ("nie pochodzę z muzycznej rodziny..."; "festiwal dla introwertyków"); zarówno przyczyny praktyczne jak ideały; opis miejsca - konkretyzacja; bardzo dobre nawiązanie do rynku doznań - widoczna biegłość w użyciu koncepcji; bardzo dobry pomysł na selekcję elementów modelu które spełniają założenia ("nieeliminowanie negatywnych sygnałów..."); filozofia zabawy; włąsne zdanie

Słabe strony: operacjonalizacja mogłaby zostac zasygnalizowana (koszty, dostęp, dojazd); brak problematyzacji kontekstualnej (brak stabilnych struktur umożliwiających kontakt ze docelowych odbiorców sztuką); pomysł wizualy a prezentacja tylo częściowo korzysta z elementów wizualizujących

Ogółem: 81 (5)

Uwagi: proszę dać znać gdy zrealizuje pani ten pomysł - bo chyba tak się stanie?

A: 80

T: 86

P: 78


(2) "Czy roboty zabiorą nam pracę?"

Silne strony: Problematyzacja zjawiska; zniuansowanie tematu; kontekstualizacja z punktu widzenia rynku pracy; konstruktywny program strategiczny; połaczenie kilku waznych problemów społecznych; duża spójność argumentacji; dobre użycie źródeł; dobra prezentacja wizualna; myślenie krytyczne; kompleksowe myślenie strategiczne; bardzo dobre połączenie z zarządzaniem; własne zdanie; elementy wyobraźni organizacyjnej i język sztuki (film "Jarmuschowski")

Słabe strony: mało nawiązań do szerszego kontekstu; nie zawsze połączenia z zarządzaniem przekonujące; dobre cele - ale jak je zoperacjonalizować?; mogłoby być więcej przykładów

Ogółem: 85 (5)

Uwagi: rekomenduję rozwinięcie i publikację w postci filmu i/lub tekstu

A: 80

T: 88

P: 88

 


 

(3) "Praca w dobie automatyzacji i robotyzacji"

Silne strony: bardzo dobrze przedstawiony aspekt społeczny; bardzo dobra problematyzacja; poważna próba kontekstualizacji; bardzo dobra narratywizacja i próba wizualizacji; wbudowanie formy (narracyjna) w argumentację (wątki); poważna próba diagnozy systemowej otoczenia; dobre nawiązania do teorii; refleksyjność (!); próba syntezy; próby nawiązania do zarządzania; własne zdanie

Słabe strony: mogłoby być więcej przykładów (nawet krótkich); mogłaby być większa odwaga użycia zasygnalizowanych argumentów dotyczących kontekstu; rynek pracy pojawia się zbyt słabo i bez silnych powiązań z innymi wątkami; pominięcie władzy (-)

A: 88

T: 92

P: 90

Ogółem: 90 (5!)

Uwagi: rekomenduję rozwinięcie i publikację w postci filmu i/lub tekstu


 

(4) "Czy sztuczna inteligencja zabiera pracę?"

Silne strony: dobry wstęp - aktualne wydarzenie i socjologiczna problematyzacja; bardzo dobre użycie teorii; bardzo dobra dyscyplina budowy argumentów; ukazanie w jaki sposób został wybrany wątek i dlaczego; interdyscyplinarność; bardzo dobre problematyzowanie kontekstu; dużo róznych materiałów wysokiej jakości - bardzo dobre wykorzystanie; sprawność w posługiwaniu się wyobraźnią socjologiczną; dobre przykłądy uzyte we włąsciwym momencie; odważna próba wnioskowania i syntezy

Słabe strony: słabości w problematyzacji niektórych idei (np. sztuka); problematyzacja niektóych pojęc mogłaby zostać rozwinięta gdyby prezentacja została użyta do napisania tekstu (praca oparta na wiedzy, klasa średnia - te pojęcia wówczas byłyby potrzebne w przedstawieniu kluczowych krytyk takich jak bullshit jobs); nierównowaga w materiale strategicznym (np. co strategicznie wynika z rzemieślniczego charakteru profesji?); odwazna próba syntezy "urwana", do rozwinięcia w bardziej kompletnej formie pracy

A: 89

T: 92

P: 89

 

Ogółem: 90 (5!)

Uwagi: rekomenduję rozwinięcie i publikację w postci filmu i/lub tekstu


(5) "Czy roboty zabiorą nam pracę? Metropolis - Jacques Tati - Her"

Silne strony: Interesująca problematyzacja poprzez kulturę; bardzo duża refleksyjność (!!); wiuzalna wysoka jakość prezentacji; własna teza - problematyzacja - zdyscyplinowana (ale nie liniowa) argumentacja (!); pokazanie czemu problem jest nowy i oryginalny (mimo popularności); osadzenie w kontekście teorii; poważna próba analizy socjologicznej; świadomość poddana refleksji; myślenie strateguczne - zagrożenie przekuć w szanse

Słabe strony: kontekst ekonomiczny należy poszerzyć w wersji do publikacji; krytyczny odczyt źródeł nierówny

A: 92

T: 92

P: 92

Ogółem: 92 (5!)

Uwagi: Koniecznie pracować dalej - publikacja - może tu? (lub dalej do wersji naukowej) https://www.dominikakieruzel.co.uk/news


23.06.

(1) Kultura organizacji

Silne strony: własna teza; trafne klasyfikacje/ typologie; pewna próba poszerzenia cytowanych modeli przez odniesienia do innych szkół myśleni ("work-life balance"); pewna próba dyskusji; spójna prezentacja - duże zaangażowanie emocjonalne

Słabe strony: powołania wyłącznie z drugiej lub trzeciej ręki, brak oryginalnych źródeł; metafora rdzenna nie "rdzenia"; niektóre powołania błędne na granicy nadużycia (Edgar Schein nieprzywołany mimo że był autorem jednego z przentowanych modeli - pod innym nazwiskiem: Aniszewska, Serafin); instrumentalizujące podejście, brak głebszej analizy i krytycznego spojrzenia; stwierdzenia w rpodzaju "gdybym miała organizację" - jaką? - korporację? - dlaczego Autorka miałaby "mieć" taka organizację?; podejście naunaukowe, lecz typowo konsultanckie; tautologie w argumentacji ("powinno się zarządzać kulturą jeśli traktowana jest jako zasób wewnętrzny"); przykłady bez żadnej analizy; stwierdzenie że można/ należy zarządzać kulturą niejest kontrowersyjne - to głóy nurt podręcznikowego zarzązania w Polsce; słaba próba połączenia dwóch podejść; kim jest przewijająa się w prezentacji kategoria "my" (Autorka plus prezesi korporacji?); słabe wykorzystanie casu

A: 55

T: 60

P: 75

Ogółem: 63 (4- bonus za aktywność)

Uwagi:


(2) Wywiad z ChatemGPT

Silne strony: Bardzo ciekawy, oryginalny pomysł (!!); wprowadzenie i uzasadnienie wyboru tematu; ciekawa i oryginalna konstrukcja narzędzia badawczego; włąsne zdanie; dobre wykorzystanie oryginalnej wiedzy i kompetencji; bardzo dobre implikacje praktyczne; problematyzacja etyki badań  - z szerszymi implikacjami metodologicznymi; pewne nawiązania do organizacji/ zarządzania; bardzo dobry refleksyjny komentarz; pewna świadomość ograniczeń

Słabe strony: niszowe podejście z licznymi ograniczeniami (poznawczymi, metodologicznymi, rzeczowymi); słaba problematyzacja głownych pojęć; bardzo słaba kontekstualizacja; dyskusja sprawności ChatuGPT byłaby konieczna w wersji bardziej rozwiniętej; wnioski oparte bardziej na "rozmowie" niż na własnych bardzo trafjnych refleksjach

A: 82

T: 78

P: 80

Ogółem: 80 (5)

Uwagi: koniecznie publikacja filmu i/lub tekstu napisanego na podstawie tej prezentacji


(3) Czy roboty zabiorą nam pracę? Wieloznaczność...

Silne strony: przewdstawienie kontekstu społecznego; bardzo dobre myślenie/ argumentowanie poprzez kontekstualizowanie; bardzo dobre przykłądy praktyczne; płynna i przykuwająca uwagę prezentacja; problematyzcja głównych pojęć; zniuansowanie głównych kategorii; dobra analiza strukturalna; dobra i spójna argumentacja; uzasadnienie użycia zaimka "my"; dobre wykorzystanie teorii; ciekawe propozycje wniosków - bardzo wartościowe implikacje

Słabe strony: w wersji do publikacji każda z linii argumentacji może i powinna zostać rozwinięta

A: 80

T: 85

P: 86

Ogółem: 84

Uwagi: rekomenduję rozwinięcie i publikację w postci filmu i/lub tekstu


 

 

Powrót

Index