Współczesne trendy w zarządzaniu

(Humanistyczne źródła twórczości organizacyjnej)

 

Uwaga! Wszystkie przypadki plagiatu zgłaszane będą do Komisji Dyscyplinarnej UJ. Konsekwencją plagiatu jest ponadto ocena niedostateczna bez możliwości poprawy.

Ogłoszenia

Moje dyżury:

po umówieniu się.

 


Cel kursu

Co to znaczy "zarządzać twórczością"? Czym jest twórczość organizacyjna? Skąd się bierze i jak ją można pojmować, a może wręcz - rozwijać? A także - po co, czy w miejscu pracy powinniśmy w ogóle zajmowac sie twórczością? Człowiek współczesny przeznacza dużą część swojego czasu i energii na pracę, a jednak zbyt często praca staje sie coraz bardziej powtarzalna i wyprana z inwencji. Organizacje zatrudniające są stałym elementem życia codziennego w krajach rozwiniętych i rozwijających się, lecz czy naprawdę sa twórcze? Co by było, gdybyśmy lepiej wykorzystywali naszą twórczość w organizacjach?  Na te wszystkie pytania studenci mają odpowiedzieć samodzielnie jako efekt tego kursu.

Kurs oparty jest na założeniu, że twórczość jest częścią podstawowej kondycji ludzkiej. Człowiek jest istotą twórczą.

A zatem twórcze są sytuacje codzienne, także codzienność organizacyjna i zorganiwana.

Kurs daje narzędzia do poznania tak pojętej twórczości organizacyjnej i kończy się twórczym zaprezentowaniem wyników badań i refleksji.

Up


Zagadnienia

Organizacje, ludzie, kultura. Wprowadzenia teoretyczne i dowiadczalne do tematyki wyobraźni organizacyjnej. Poetyka, fotografia, teatr jako metody poznania i reprezentacji miejsc zorganizowanych

Up


Forma zajęć

Laboratorium - Wykłady i konwersatoria.

Up


Forma zaliczenia

Konsekwencją plagiatu i/lub mistyfikacji będzie ocena niedostateczna! Plagiat powoduje wpisane oceny niedostatecznej bez możliwości poprawy oraz zgłoszenie sprawy do Komisji Dyscyplinarnej UJ. Prace sprawdzam dokładnie.

Projekt badawczy


Przy pomocy metod naukowych (etnograficznych) przeprowadzić badanie w terenie. Przedmiotem badania są źródła twórczości Autorów i Autorek projektu.

Można pracować wspólnie, można podzielić się zadaniami.


Wszystkie projekty opracowywane są w grupach (grupy 3-4-osobowe) .

Wszyscy uczestnicy grupy otrzymują jednakowe oceny, chyba, że prezentowały drastycznie różny poziom zaangażowania.

Materiały z drugiej ręki i prezentacje typu "winietka reklamowa" nie są dostateczne.

Prezentacja grupowa na zajęciach

Prezentacja projektu w formie twórczej: przedstawienia teatralnego, filmu, poezji, muzyki, gawędy, kabaretu - lub hybrydy. Zwykłe formalne prezentacje nie są wystarczające.

Prezentacja powinna zająć dokładnie 17 min plus 3 min na dyskusję.

Prezentacja - średnia według trzech kryteriów:

Forma - prezentacja (F): 0-100

Metodologia (M): 0-100

Treść - zawartość merytoryczna (T): 0-100

 

Recenzje prezentacji z innych kursów

Raport

Raport pisemny (2-10 stron) streszczający przebieg badań i główne wyniki. Raport będzie udostępniany wszystkim uczestnikom grupy zajęciowej. Raport należy przesłac mi najpóźniej 9 czerwca, z wyjątkiem ostatnich grup prezentujących, którzy mają czas do 16 czerwca.

Proszę o kontakt jeśli Państwo chcą zadać pytanie dotyczące projektu zaliczeniowego

Poprawki: Można poprawiać z dowolnej oceny (tj. z niedostatecznej na pozytywną, z pozytywnej na wyższą, z zal. na ocenę), lecz należy pamiętać, że w efekcie poprawki można ocenę: podwyższyć, obniżyć (nawet z pozytywnej na niedostateczną) lub utrzymać aktualną.

Nie ma poprawek poza sesją poprawkową. Nie istnieje możliwość wpisania oceny po terminie do USOS.

Forma zaliczenia: esej pisemny na podany przeze mnie temat

Przykładowe prace z zastosowaniem podobnych metod badawczych   

Najciekawsze prace etnograficzne studentów

Up


 

Program zajęć

Środy: 16:00-17:30

 1. 3 marca 2021
  Wprowadzenie: Zarządzanie - i twórczość?...
  Jerzy Kociatkiewicz i Monika Kostera (2017) "Uwolnić poetów", Nowy Obywatel, 14/11, pobrano 16/3/2020 z: https://nowyobywatel.pl/2017/11/14/uwolnic-poetow/
  Hubert L. Dreyfus and Stuart E. Dreyfus (1991) "Towards a Phenomenology of Ethical Expertise", Human Studies, 14/4 , 229-250.
  Literatura uzupełniająca: rozdział Moniki Kostera i Joanny Średnickiej z książki pod red. M.Kostery i B. Nierenberga (2016) (red.) Komunikacja społeczna w zarządzaniu humanistycznym. Kraków: WUJ, s. 151-168;


 2. 10 marca
  Marzyciele: Idee i problemy twórczości, ulotności i codzienności
  Literatura: Kostera, M. (2013) "O wyobraźni, organizacjach i zmienianiu świata: Wstęp", w: M. Kostera (red.) Organizować z polotem: Wyobraźnia organizacyjna w praktyce. Warszawa: Sedno, p. 9-18
  "Dance your PhD contest"


 3. 17 marca
  O patrzeniu
  Literatura: Kostera, M. (2003) Antropologia organizacji Warszawa: PWN, s. 101-120.
  Film: Godfrey Reggio: Koyaanisqatsi: Life out of Balance (1982) (całość)

 4. 24 marca
  O rozmowie
  Literatura: Kostera, M. (2003) Antropologia organizacji. Warszawa: PWN, s. 121-141.
  Film: Krzysztof Kieslowski: Gadające głowy (1980)
  Film: Jim Jarmusch: Coffee and cigarettes (2004)

 5. 31 marca
  Wyobraźnia to dom: Przestrzenie a twórczość
  Literatura: Kostera, M. i M.Śliwa (2012) Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 275-284.

 6. 7 kwietnia
  O uważnym czytaniu
  Analiza tekstu
  Literatura: Kostera, M. (2003) Antropologia organizacji. Warszawa: PWN, s. 142-156.
  Film: Stowarzyszenie umarłych poetów.
  Artystka Michelle Holland wykonuje ceramiczne rzeźby książek - to odczytanie przez artystkę piękna i znaczenia książki jako obiektu kultury. Polecam obejrzenie fotografii tych obiektów w wersji widoku na całym ekranie. Rekomenduję też przeczytanie wypowiedzi artystki o znaczeniu jej sztuki.

 7. 14 kwietnia
  Świat (organizacyjny) jest teatrem...
  Role społeczne: co gramy, w jaki sposób i po co?
  Literatura: Monika Kostera (2012) "Wstęp", w: M.Kostera (red.) Szef polski. Warszawa: Sedno.
  Erving Goffman (2011) Człowiek w teatrze życia codziennego. Kraków: Aletheia.
  Przedstawienie teatralne: William Shakespeare, Two Gentlemen from Verona na zoomie

 8. 21 kwietnia
  Antropologia wizualna
  Twórczość - obrazy, fotografie, film
  Literatura: rozdział Ewy Filipp "Opowieść o Ścianie Płaczu, podejrzliwości i potrzebie uznania" z książki pod red. M.Kostery (2014) (red.) O zarządzaniu historie niezwykłe: Studia przypadku z zarządzania humanistycznego. Warszawa: Difin, s. 59-72.
  Warren, Samantha (2012) Having an eye for it: aesthetics, ethnography and the senses", Journal of Organizational Ethnography, 1/1, pp.107-118.

 9. 28 kwietnia
  Twórczość - opowieści
  Collage narracyjny jako metoda badawcza
  Literatura: Kostera, Monika (2015) "Collage narracyjny", in: Monika Kostera (ed.) Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, Warszawa: Sedno, s. 81-91.
  Kostera, Monika (2013) "Helikon S.A., czyli o sztuce, zarządzaniu i inspiracji" Culture Management 6/2, s. 46-53.

 10. 5 maja
  Gdzie można znaleźć twórczość w organizacjach? Czyli heterotopie
  Kostera, Monika i Martyna Śliwa (2012) Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 281-284.
  Tu można obejrzeć projekt The Cabinet Room w ramach Stockholm School of Economics Art Initiatives.

 11. 12 maja
  Prezentacje

 12. 19 maja
  Prezentacje

 13. 26 maja
  Prezentacje

 14. 2 czerwca
  Prezentacje

 15. 9 czerwca
  Prezentacje


Ogłoszenia dotyczące zaliczeńUp


Co można badać?

Względnie zorganizowane doświadczenia codzienne:

 • kulturalne (kontakt ze sztuką - muzea, galerie sztuki, cyrki, filharmonie)
 • edukacyjne (szkoła, przedszkola, uniwersytety)
 • zorganizowane przemieszczanie się po mieście (autobus, tramwaj, etc)
 • konsumowanie (kawiarnie, puby, bary)
 • organizacje nieformalne (np. squat organizujący wydarzenia kulturowe)
 • społeczne (demonstracje, manifstacje, festyny)
 • religijne i duchowe (pielgrzymki, nabożeństwa)
 • organizacyjne przejawy funkcjonowania subkultur (np. ulubione lokale hipsterów)
 • zorganizowana przestrzeń miejska (np. Rynek Starego Miasta w Warszawie)

...  i inne

Wybór terenu należy skonsultować ze mną.

Nie można badać firmy, w której jest się zatrudnionym/ właścicielem/ szefem

Up


Literatura obowiązkowa

Kostera, Monika (2003) Antropologia organizacji. Warszawa: PWN.

Kostera, Monika (2016) (red.) Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym. Warszawa: Sedno.

Up


Literatura uzupełniająca

Czarniawska, Barbara (2010) Trochę inna teoria organizacji. Warszawa: Polext.

Kostera, Monika i Martyna Śliwa (2010) Zarządzanie w XXI wieku. Warszawa: WAiP.

Glinka, Beata i Monika Kostera (2012) (red.) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kostera, Monika (2011) (red.) Etnografia organizacji. Gdańsk: GWP.

Mencwel, Andrzej (2007) Wyobraźnia antropologiczna. Warszawa: UW.

Postuła, Agnieszka (2010) Informatycy i organizacje. Warszawa: WAiP.

Willis, Paul (2005) Wyobraźnia antropologiczna. Kraków: UJ.


Inne zasoby

Polecane lektury

Pisanie pracy magisterskiej i doktorskiej - więcej na ten temat

Program do transkrybowania wywiadów oTranscribe (bezpieczny freeware)

Program wspomagający pracę nad materiałem etnograficznym (freeware)

Przykładowe prace magisterskie

Jak napisać bibliografię?

Jak uniknąć plagiatu?

Akademia.edu - wiele nieodpłatnych zasobów naukowych (artykuły, referaty, linki)

Up

Back

Back to Index