Humanistyczne źródła twórczości w życiu codziennym

 

Uwaga! Wszystkie przypadki plagiatu zgłaszane będą do Komisji Dyscyplinarnej UW. Konsekwencją plagiatu jest ponadto ocena niedostateczna bez możliwości poprawy.

Ogłoszenia

Moje dyżury:

po umówieniu się.

 


Cel kursu

Czym jest codzienna twórczość? Skąd się bierze i jak ją można pojmować, a może wręcz - rozwijać? A także - po co, czy w miejscu pracy powinniśmy w ogóle zajmować sie twórczością? Człowiek współczesny przeznacza dużą część swojego czasu i energii na pracę, a jednak zbyt często praca staje sie coraz bardziej powtarzalna i wyjałowiona z inwencji. Organizacje zatrudniające są stałym elementem życia codziennego w krajach rozwiniętych i rozwijających się, lecz czy naprawdę sa twórcze? Co by było, gdybyśmy lepiej wykorzystywali naszą twórczość w organizacjach?  Na te wszystkie pytania studenci mają odpowiedzieć samodzielnie jako efekt tego kursu.

Kurs oparty jest na założeniu, że twórczość jest częścią podstawowej kondycji ludzkiej. Człowiek jest istotą twórczą.

A zatem twórcze są sytuacje codzienne, także codzienność organizacyjna i zorganiwana.

Kurs daje narzędzia do poznania tak pojętej twórczości organizacyjnej i kończy się twórczym zaprezentowaniem wyników badań i refleksji.

Up


Zagadnienia

Organizacje, ludzie, kultura. Wprowadzenia teoretyczne i dowiadczalne do tematyki wyobraźni organizacyjnej. Poetyka, fotografia, teatr jako metody poznania i reprezentacji miejsc zorganizowanych

Up


Forma zajęć

Seminaria i konwersatoria.

Up


Forma zaliczenia

Konsekwencją plagiatu i/lub mistyfikacji będzie ocena niedostateczna! Plagiat powoduje wpisane oceny niedostatecznej bez możliwości poprawy oraz zgłoszenie sprawy do Komisji Dyscyplinarnej UW. Prace sprawdzam dokładnie.

Projekt badawczy


Przy pomocy metod naukowych (jakościowe studium wycinkowe) przeprowadzić badanie w terenie. Efektem badania będzie twórcza prezentacja wyników.


Wszystkie projekty opracowywane są indywidualnie lub - wyjątkowo - w parach.

Do każdej prezentacji przypisane będą także dwie osoby dyskutujące.
Materiały z drugiej ręki i prezentacje typu "winietka reklamowa" nie są dostateczne.

Prezentacja grupowa na zajęciach

Prezentacja projektu w formie twórczej: przedstawienia teatralnego, filmu, poezji, muzyki, gawędy, kabaretu - lub hybrydy. Zwykłe formalne prezentacje nie są wystarczające.

Prezentacja powinna zająć dokładnie 30 minut. Dyskusja nad prezentacją trwa 15 min.

Prezentacja - średnia według trzech kryteriów:

Forma - prezentacja (F): 0-100

Metodologia (M): 0-100

Treść - zawartość merytoryczna (T): 0-100

 

Recenzje prezentacji z innych kursów

Raport

Winietka: teren badawczy, metody badawcze (czas trwania, miejsce). 1-2 strony A4.

Proszę o kontakt jeśli Państwo chcą zadać pytanie dotyczące projektu zaliczeniowego

Poprawki: Można poprawiać z dowolnej oceny (tj. z niedostatecznej na pozytywną, z pozytywnej na wyższą, z zal. na ocenę), lecz należy pamiętać, że w efekcie poprawki można ocenę: podwyższyć, obniżyć (nawet z pozytywnej na niedostateczną) lub utrzymać aktualną.

Nie ma poprawek poza sesją poprawkową. Nie istnieje możliwość wpisania oceny po terminie do USOS.

Forma zaliczenia: esej pisemny na podany przeze mnie temat

Przykładowe prace z zastosowaniem podobnych metod badawczych   

Najciekawsze prace etnograficzne studentów

Up


 

Program zajęć

Wtorki: 11:30-13:00

sala: 304

 1. 22 lutego 2022
  Wprowadzenie: Codzienność, praca - i twórczość?...
  Jerzy Kociatkiewicz i Monika Kostera (2017) "Uwolnić poetów", Nowy Obywatel, 14/11, pobrano 16/3/2020 z: https://nowyobywatel.pl/2017/11/14/uwolnic-poetow/
  Literatura uzupełniająca: rozdział Moniki Kostera i Joanny Średnickiej z książki pod red. M.Kostery i B. Nierenberga (2016) (red.) Komunikacja społeczna w zarządzaniu humanistycznym. Kraków: WUJ, s. 151-168;
  "Dance your PhD contest"

 2. 01 marca
  Wyobraźnia: Dlaczego warto być marzycielem?
  Literatura: Kostera, M. (2013) "O wyobraźni, organizacjach i zmienianiu świata: Wstęp", w: M. Kostera (red.) Organizować z polotem: Wyobraźnia organizacyjna w praktyce. Warszawa: Sedno, p. 9-18


 3. 08 marca
  O patrzeniu
  Literatura: Kostera, M. (2003) Antropologia organizacji Warszawa: PWN, s. 101-120.
  Film: Godfrey Reggio: Koyaanisqatsi: Life out of Balance (1982) (całość)

 4. 15 marca
  O rozmowie
  Literatura: Kostera, M. (2003) Antropologia organizacji. Warszawa: PWN, s. 121-141.
  Film: Krzysztof Kieslowski: Gadające głowy (1980)
  Film: Jim Jarmusch: Coffee and cigarettes (2004)

 5. 22 marca
  Jak opowiadać o tym, co wyobrażone?
  Literatura: Kostera, M. i M.Śliwa (2012) Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 47-67.

 6. 29 marca
  Archetypy twórczości: Wyobraźnia (wewnętrznego) dziecka i natchniony poeta, czyli skąd czerpać twórczą energię
  Literatura: Kostera, M. (2012) Organizacje i archetypy. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 185-198.

 7. 05 kwietnia
  Archetypy twórczości: Szachraj/ Trickster, czyli jak sobie radzić z byciem osobą twórcza
  Literatura: Kostera, M. (2012) Organizacje i archetypy. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 169-185.

 8. 12 kwietnia
  Archetypy twórczości: Poszukiwacz przygód i druh, czyli jak realizować twórczość w życiu codziennym
  Literatura: Kostera, M. (2012) Organizacje i archetypy. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 154-168.

 9. 26 kwietnia
  Świat jest teatrem, czyli o rolach społecznych
  Literatura: Monika Kostera (2012) "Wstęp", w: M.Kostera (red.) Szef polski. Warszawa: Sedno.
  Erving Goffman (2011) Człowiek w teatrze życia codziennego. Kraków: Aletheia.
  Przedstawienie teatralne: William Shakespeare, Two Gentlemen from Verona na zoomie

 10. 10 maja
  I co teraz? Miejsca nieprawdopodobne i niemożliwe
  Kostera, Monika i Martyna Śliwa (2012) Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 281-284.
  Tu można obejrzeć projekt The Cabinet Room w ramach Stockholm School of Economics Art Initiatives.
  Prezentacje

 11. 17 maja
  Prezentacje

 12. 24 maja
  Prezentacje

 13. 31 maja
  Prezentacje

 14. 7 czerwca
  Prezentacje

 15. 14 czerwca
  Zajęcia zdalne, asynchroniczne
  Podsumowanie zajęć


  Up

Ogłoszenia dotyczące zaliczeńUp


Co można badać?

Względnie zorganizowane doświadczenia codzienne:

 • kulturalne (kontakt ze sztuką - muzea, galerie sztuki, cyrki, filharmonie)
 • edukacyjne (szkoła, przedszkola, uniwersytety)
 • zorganizowane przemieszczanie się po mieście (autobus, tramwaj, etc)
 • konsumowanie (kawiarnie, puby, bary)
 • organizacje nieformalne (np. squat organizujący wydarzenia kulturowe)
 • społeczne (demonstracje, manifstacje, festyny)
 • religijne i duchowe (pielgrzymki, nabożeństwa)
 • organizacyjne przejawy funkcjonowania subkultur (np. ulubione lokale hipsterów)
 • zorganizowana przestrzeń miejska (np. Rynek Starego Miasta w Warszawie)

...  i inne

Wybór terenu należy skonsultować ze mną.

Nie można badać firmy, w której jest się zatrudnionym/ właścicielem/ szefem

Up


Literatura obowiązkowa

Kostera, Monika (2003) Antropologia organizacji. Warszawa: PWN.

Kostera, Monika (2016) (red.) Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym. Warszawa: Sedno.

Up


Literatura uzupełniająca

Czarniawska, Barbara (2010) Trochę inna teoria organizacji. Warszawa: Polext.

Kostera, Monika i Martyna Śliwa (2010) Zarządzanie w XXI wieku. Warszawa: WAiP.

Glinka, Beata i Monika Kostera (2012) (red.) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kostera, Monika (2011) (red.) Etnografia organizacji. Gdańsk: GWP.

Mencwel, Andrzej (2007) Wyobraźnia antropologiczna. Warszawa: UW.

Postuła, Agnieszka (2010) Informatycy i organizacje. Warszawa: WAiP.

Willis, Paul (2005) Wyobraźnia antropologiczna. Kraków: UJ.


Inne zasoby

Polecane lektury

Pisanie pracy magisterskiej i doktorskiej - więcej na ten temat

Program do transkrybowania wywiadów oTranscribe (bezpieczny freeware)

Program wspomagający pracę nad materiałem etnograficznym (freeware)

Przykładowe prace magisterskie

Jak napisać bibliografię?

Jak uniknąć plagiatu?

Akademia.edu - wiele nieodpłatnych zasobów naukowych (artykuły, referaty, linki)

Up

Back

Back to Index