"Teoria organizacji bliska jest gatunkowi kryminału, w którym detektyw, podobnie jak badacz, musi rozplątać tkankę społeczną, aby dojść do wyjaśnienia problemu.” (Czarniawska, 2007)

Zarządzanie strategiczne z elementami socjologii organizacji

 

Prof. dr hab. Monika Kostera

kontakt

 

Cel zajęć

Forma zajęć

Kryteria zaliczenia

Program zajęć

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

 

Uwaga! Wszystkie przypadki plagiatu zgłaszane będą do Komisji Dyscyplinarnej UW. Konsekwencją plagiatu jest ponadto ocena niedostateczna bez możliwości poprawy.


Ogłoszenia

 

Moje dyżury :

piątki, po umówieniu się

 


Cel zajęć

Czy organizacjami zawsze trzeba zarządzać strategicznie? Czy wiedza o zarządzaniu jest potrzebna we współczesnym świecie? W jakim celu może być przydatna obywatelce i obywatelowi nowoczesnego społeczeństwa?

Współczesny świat jest światem organizacji. Są one wszechobecne i bywają zarówno narzędziem zniewolenia jak i wyzwolenia. Na organizacje można patrzeć na wiele różnych sposobów i że mają one wiele różnych aspektów. Zależnie od tego, na czym się koncentrujemy, możemy być w stanie to dostrzec i, być może, także oddziaływać na niektóre aspekty organizacji kosztem innych. Celem kursu jest zapoznanie się ze współczesnymi sposobami rozumienia organizacji, a także ukazanie, w jaki sposób można nimi strategicznie zarządzać i pojmować twórczo.

Kurs posiada nastepujace główne cele dydaktyczne:

1. Co najmniej - wykształcić w studentach umiejętność myślenia w kategoriach teorii organizacji i zarządzania i łączenia wiedzy z tej dziedziny z wiedzą humanistyczną.

2. Idealnie - wyrobić w studentach umiejętność korzystania z najnowszego dorobku dyscypliny i zapewnić wiedzę potrzebną do samodzielnego i twórczego radzenia sobie we współczesnej rzeczywistości organizacyjnej, poprzez refleksję i holistyczne podejście do problemów napotykanych w tej rzeczywistości.

Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę.

Up


Celowi określonemu powyżej służą:

 • Tematyczne wykłady
 • Zapoznanie z różnymi teoriami organizacji
 • Ilustracje przykładami z badań i z życia
 • Systematyczna synteza materiału w trakcie trwania kursu

Up


Kryteria zaliczenia przedmiotu

 

Zaliczenie kursu

Obecność (na co najmniej 70% zajęć) obowiązkowa do 12 kwietnia włącznie. Następnie obecność dobrowolna.

Możliwe są następujące ścieżki zaliczenia:

A) zaliczenie za obecności na ocenę dostateczną.

B) zaliczenie ustne na ocenę.

Prezentacja ustna (ze slajdami) 19/6 na Karowej 18 na temat który zostanie podany w maju.

Bezwzględnie należy zapoznać się z materiałem z zajęć i z podaną lekturą, a także przeprowadzić własne poszukiwania wiedzy z różnych źródeł: książek i artykułów naukowych, literatury pięknej, dzieł kultury i sztuki, przypadków empirycznych.

Nie liczą się jako źródła wiedzy niesprawdzone materiały z internetu, strony firm, Wikipedia. Mogą natomiast stanowić ciekawy materiał empiryczny do krytycznego odczytu i analizy. *)

Tematy do wybory zostaną podane pod koniec maja

C) zaliczenie pisemne na ocenę. Forma: narracyjny biznes plan. Temat zostanie podany pod koniec maja.

Nie można podchodzić jednocześnie do ścieżki (B) i (C), należy dokonać wyboru i zgłosić mi swoją decyzję przed początkiem sesji

 

*) Dlaczego literatura i poezja tak, a strony firm nie? - bo uczeni tacy jak Carl Rhodes, Pierre Guillet de Monthoux, Krzysztof Pleśniarowicz, czy Barbara Czarniawska przekonująco argumentują, że ambitne dzieła sztuki budują wiedzę w dziedzinie nauk organizacji i zarządzania, nie zawsze tak samo solidnie, jak badania naukowe, ale czasami równie odkrywczo

Recenzje prac zaliczeniowych

Poprawki

Proszę o zgłaszanie intencji poprawiania oceny do dnia [data zostanie podana w późniejszym terminie].

Można podchodzić do poprawki z dowolnej oceny (tj. z niedostatecznej na pozytywną, z pozytywnej na wyższą, z zal. na ocenę), lecz należy pamiętać, że w efekcie poprawki można ocenę: podwyższyć, obniżyć (nawet z pozytywnej na niedostateczną) lub utrzymać aktualną.

Prezentacja na zoomie


Konsultacje: Proszę o uprzednie umówienie się.

 

 

Up


Program zajęć

piątki godz. 11:30-13:00

s. 304

 

Wykłady


 1. Organizacja, zarządzanie, zarządzanie strategiczne
  23/02.2023
  Kostera, M. i B. Glinka (2012) "Wstęp", w: B.Glinka i M.Kostera (red.) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 13-26.

 2. Podsystemy organizacji i zarządzania: Struktura społeczna
  01/03
  Literatura: Glinka, B. i P.Hensel (2012) "Struktury i projektowanie organizacji", w: B.Glinka i M.Kostera (red.)Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 267-284.
  Hatch, M.J. (2002) Teoria organizacji. Warszawa: PWN, s. 167-203. (30 marca)
  Zagadka na ten wykład: dlaczego projekty sie nie udają? why projects fail?


 3. Podsystemy organizacji i zarządzania: Kultura organizacyjna
  08/03
  scenka ilustrująca powstawanei kultury organizacyjnej - Kabaret Dudek, "Kolejka"
  Literatura: Krzyworzeka, P. (2012) "Kultura i organizacje: Perspektywa antropologiczna", w: B.Glinka i M.Kostera (red.)Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu.. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 63-78.
  Kostera, M. i M.Śliwa (2012) Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 79-86, 243-252.
  Kultura organizacyjna na wesołó, czyli "Pierwsze sulcesy Spółdzielni Straszydło"


 4. Podsystemy organizacji i zarządzania: Technologia
  15/03
  Ford and Taylor Scientific Management

  Literatura: Kociatkiewicz, J. (2012) "Nowe technologie w organizacjach", w: B.Glinka i M.Kostera (red.)Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 253-265.
  Postuła, A. (2012) "Teoria aktora-sieci", w: B.Glinka i M.Kostera (red.) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 540-555. (23 marca)


 5. Podsystemy organizacji i zarządzania: Struktura fizyczna organizacji
  22/03
  Bill Viola (1988) "The sleep of reason"
  Literatura: Kostera, M. i M.Śliwa (2012) Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura.. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 275-284.
  Hatch, M.J. (2002) Teoria organizacji. Warszawa: PWN, s. 244-266.
  Geofrey James (2018), tekst o "Open plan offices" w Inc.

 6. Idee i problemy zarządzania: Przywództwo
  05/04
  Literatura: Ciuk, S. (2012) "Nowe kierunki w badaniach nad przywództwem", w: B.Glinka i M.Kostera (red.) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 429-442.
  Kostera, Monika (2020) "Zmierzch liderów", Nowy Obywatel, 19/7/2020, pobrano 7/4/2021 z https://nowyobywatel.pl/2020/07/19/zmierzch-liderow/

 7. Idee i problemy zarządzania: Przedsiębiorczość
  12/04
  Literatura: Kostera, M. (2010) Organizacje i archetypy . Warszawa: Wolters-Kluwer, s. 165-168.
  Kostera, M. i M.Śliwa (2012)Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 229-240.

 8. Idee i problemy zarządzania: Mody w zarządzaniu
  19/04
  Literatura: Kostera, M. (2010) Organizacje i archetypy. Warszawa: Wolters-Kluwer, s. 157-160.

 9. Idee i problemy zarządzania: Zarządzanie na rynku wrażeń
  26/04
  Literatura: Kostera, M. (2012) "Zarządzanie na rynku doznań", w: w: B.Glinka i M.Kostera (red.) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 361-375.

 10. Idee i problemy zarządzania: Praca i alienacja
  17/05
  Literatura: Kostera, Monika i Jarosław Niemiec (2020) "Robota czy praca?", Nowy Obywatel. 10, pobrane 14.04.2021 z: https://nowyobywatel.pl/2020/10/13/robota-czy-praca/

 11. Idee i problemy zarządzania: Wyobraźnia organizacyjna
  24/05
  Literatura: Kostera, M. (2013) "O wyobraźni, organizacjach i zmienianiu świata: Wstęp", w: M. Kostera (red.) Organizować z polotem: Wyobraźnia organizacyjna w praktyce. Warszawa: Sedno, p. 9-18

 12. Idee i problemy zarządzania: Zmiana organizacyjna, czyli - czy zarządzanie strategiczne jest możliwe?
  07/06
  Literatura: Kostera, M. i M.Śliwa (2012)Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 253-262.

 13. Idee i problemy zarządzania: Tożsamość organizacji, czyli - strategia pierwotna
  14/06
  Kostera, M. (2010) Organizacje i archetypy . Warszawa: Wolters-Kluwer, s. 51-56.

 14. Strategie przyszłości: Organizacje dobra wspólnego
  14/06
  Literatura: Kostera, Monika i Zofia Łapniewska (2020) "Papież Franciszek i ekonomia dobra wspólnego", Magazyn Kontakt, 5/5/2020.

 15. Zaliczenie przedmiotu: poniedziałek 19/06, godz. 15-17:00 s. 18
  21/06, godz 10-12:00 s. 18
  Recenzje prezentacji

 

Up


Do zaliczenia obowiązuje

 • Materiał z wykładów
 • Literatura z wykładów (powyżej)

Up


Literatura uzupełniająca

 

Back

Back to Index