Zarządzanie: Nauka o działaniu

 

Prof. dr hab. Monika Kostera

kontakt

 

Cel zajęć

Forma zajęć

Kryteria zaliczenia

Program zajęć

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwaga! Wszystkie przypadki plagiatu zgłaszane będą do Komisji Dyscyplinarnej UJ. Konsekwencją plagiatu jest ponadto ocena niedostateczna bez możliwości poprawy.


Ogłoszenia

Polecam cykl moich comiesięcznych felietonów w Nowym Obywatelu, gdzie tłumaczę w popularny sposób sporo pojęć z zakresu nauk zarzadzania (i tego przedmiotu). Dostępne pod tym linkiem.

*

Moje dyżury w sesji:

środa 20 czerwca, godz. 14:00-15:00 pok. 3.333

czwartek 21 czerwca, godz. 11:00-13:00, pok. 3.333


Cel zajęć

Współczesny świat jest światem organizacji. Są one wszechobecne i bywają zarówno narzędziem zniewolenia jak i wyzwolenia. Na organizacje można patrzeć na wiele różnych sposobów i że mają one wiele różnych aspektów. Zależnie od tego, na czym się koncentrujemy, możemy być w stanie to dostrzec i, być może, także oddziaływać na niektóre aspekty organizacji kosztem innych.  Celem kursu jest zapoznanie się ze wspołczesnymi sposobami rozumienia organizacji, a także ukazanie, w jaki sposób można nimi zarządzać i pojmować twórczo.

Kurs posiada nastepujace główne cele dydaktyczne:

1. Co najmniej - wykształcić w studentach umiejętność myślenia w kategoriach teorii organizacji i zarządzania i łączenia wiedzy z tej dziedziny z wiedzą humanistyczną.

2. Idealnie - wyrobić w studentach umiejętność korzystania z najnowszego dorobku dyscypliny i zapewnić wiedzę potrzebną do samodzielnego i twórczego radzenia sobie we współczesnej rzeczywistości organizacyjnej, poprzez refleksję i holistyczne podejście do problemów napotykanych w tej rzeczywistości.

Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę.

Up


Celowi określonemu powyżej służą:

 • Tematyczne wykłady
 • Zapoznanie z różnymi teoriami organizacji
 • Ilustracje przykładami z badań i z życia
 • Systematyczna synteza materiału w trakcie trwania kursu

Up


Kryteria zaliczenia przedmiotu

 

Zaliczenie kursu

 

Egzamin pisemny na ocenę na zakończenie kursu.

Wszystkie prace czytane będą przez 2 oceniających.

Termin egzaminu:

 • Termin zerowy: 12 czerwca godz. 13:00-13:40, sala 0.201
 • Termin pierwszy: 26 czerwca godz. 11:00-12:00
 • Termin poprawkowy: 4 września godz. 13:00-14:00, sala 0.201

Zakres:

Pytania otwarte z całego materiału

Termin zerowy: Będzie do wyboru 1 pytanie z 3. Forma odpowiedzi - krótki esej: podanie głównych definicji, argumentacja problemowa, przykłady.

Instrukcja do egzaminu:

Należy wybrać jedno z trzech pytań zamieszczonych poniżej i udzielić na nie przemyślanej i ekstensywnej odpowiedzi.

Proszę o uważne przeczytanie pytania i próbę odpowiedzi na wszystkie jego elementy. Prawidłowa odpowiedź zawiera również wymagane przykłady i uzasadnienie własnego zdania. Wiedza typu pamięciowego jest ważna, lecz odpowiedź odtwórcza wystarcza zaledwie na ocenę dostateczną. Samo myślenie i własne zdanie bez wiedzy pamięciowej nie wystarczy by zdać egzamin.

Jeśli zdarzą się dwie takie same odpowiedzi, to obie będą ocenione jako niedostateczne, bez wnikania kto od kogo kopiował. Przypadkowa zbieżność jest niemożliwa.

Maksymalna możliwa ilość punktów za odpowiedź na pytanie: 100 pkt

Zalicza: 60 pkt

*

Przykładowe pytanie (prawie na pewno :-) nie będzie tego pytania na egzaminie):

 

 • Szef w dużym muzeum: menedżer, przedsiębiorca, przywódca? Zdefiniuj role społeczne: menedżera, przedsiębiorcy i przywódcy, porównaj i skontrastuj. Podaj definicję organizacji i organizowania. Jakiego typu organizacją jest muzeum? Jakiego wymaga kierowania i zarządzania? Odpowiedz, posługując się szczególnie trafnym, Twoim zdaniem, przykładem (innym niż w literaturze obowiązkowej). Jaki jest wpływ szefa muzeum na jego kulturę? Podaj definicję kultury organizacji. Uzasadnij odpowiedź, wykorzystując w sposób dogłębny wybrany przez Ciebie, dotyczący wcześniejszej części pytania, przykład.

 

Termin pierwszy: tak samo jak zerowy z tym że do wyboru 1 pytanie z 2.

Poprawki

4 września 2018

Można podchodzić do poprawki z dowolnej oceny (tj. z niedostatecznej na pozytywną, z pozytywnej na wyższą, z zal. na ocenę), lecz należy pamiętać, że w efekcie poprawki można ocenę: podwyższyć, obniżyć (nawet z pozytywnej na niedostateczną) lub utrzymać aktualną.


Dyżur: Proszę o uprzednie umówienie się.

 

Up


Program zajęć

15 h

wtorki 13:15-14:45

sala 0.201

Wykłady


 1. Organizacja i organizowanie zarządzanie
  Kostera, M. i B. Glinka (2012) "Wstęp", w: B.Glinka i M.Kostera (red.) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 13-26.
  6 marca

 2. Kultura organizacyjna
  Literatura: Krzyworzeka, P. (2012) "Kultura i organizacje: Perspektywa antropologiczna", w: B.Glinka i M.Kostera (red.) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 63-78.
  Kostera, M. i M.Śliwa (2012) Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 79-86, 243-252.
  20 marca

 3. Przestrzeń organizacji.
  Literatura: Kostera, M. i M.Śliwa (2012) Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 275-284.
  Hatch, M.J. (2002) Teoria organizacji. Warszawa: PWN, s. 244-266.
  10 kwietnia

 4. Mody w zarządzaniu
  Literatura: Kostera, M. (2010) Organizacje i archetypy. Warszawa: Wolters-Kluwer, s. 157-160.
  24 kwietnia

 5. Przedsiębiorczość
  Literatura: Kostera, M. (2010) Organizacje i archetypy . Warszawa: Wolters-Kluwer, s. 165-168.
  Kostera, M. i M.Śliwa (2012) Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 229-240.
  Zarządzanie na ryku wrażeń
  Literatura: Kostera, M. (2012) "Zarządzanie na rynku doznań", w: w: B.Glinka i M.Kostera (red.) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 361-375.
  15 maja


 6. Wyobraźnia organizacyjna
  Literatura: Kostera, M. (2013) "O wyobraźni, organizacjach i zmienianiu świata: Wstęp", w: M. Kostera (red.) Organizować z polotem: Wyobraźnia organizacyjna w praktyce. Warszawa: Sedno, p. 9-18.
  No dobrze ale jaki to wszystko ma właściwie związek z działaniem?
  Czyli podsumowanie wykładu: O działaniu.
  29 maja


 7. Egzamin, termin zerowy
  12 czerwca

 8. Egzamin
  Egzamin poprawkowy

 

Up


Do egzaminu obowiązuje

 • Materiał z wykładów
 • Literatura z wykładów (powyżej)

Up


Literatura uzupełniająca

 

Back

Back to Index