Zarządzanie: Nauka o działaniu

 

Prof. zw. dr hab. Monika Kostera

kontakt

 

Cel zajęć

Forma zajęć

Kryteria zaliczenia

Program zajęć

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwaga! Wszystkie przypadki plagiatu zgłaszane będą do Komisji Dyscyplinarnej UJ. Konsekwencją plagiatu jest ponadto ocena niedostateczna bez możliwości poprawy.


Cel zajęć

Współczesny świat jest światem organizacji. Są one wszechobecne i bywają zarówno narzędziem zniewolenia jak i wyzwolenia. Na organizacje można patrzeć na wiele różnych sposobów i że mają one wiele różnych aspektów. Zależnie od tego, na czym się koncentrujemy, możemy być w stanie to dostrzec i, być może, także oddziaływać na niektóre aspekty organizacji kosztem innych.  Celem kursu jest zapoznanie się ze wspołczesnymi sposobami rozumienia organizacji, a także ukazanie, w jaki sposób można nimi zarządzać i pojmować twórczo.

Kurs posiada nastepujace główne cele dydaktyczne:

1. Co najmniej - wykształcić w studentach umiejętność myślenia w kategoriach teorii organizacji i zarządzania i łączenia wiedzy z tej dziedziny z wiedzą humanistyczną.

2. Idealnie - wyrobić w studentach umiejętność korzystania z najnowszego dorobku dyscypliny i zapewnić wiedzę potrzebną do samodzielnego i twórczego radzenia sobie we współczesnej rzeczywistości organizacyjnej, poprzez refleksję i holistyczne podejście do problemów napotykanych w tej rzeczywistości.

Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę.

Up


Celowi określonemu powyżej służą:

 • Tematyczne wykłady
 • Zapoznanie z różnymi teoriami organizacji
 • Ilustracje przykładami z badań i z życia
 • Systematyczna synteza materiału w trakcie trwania kursu

Up


Kryteria zaliczenia przedmiotu

 

Zaliczenie kursu

 

Egzamin pisemny na ocenę na zakończenie kursu.

Wszystkie prace czytane będą przez 2 oceniających.

Termin egzaminu: sesja letnia - pytania otwarte z całego materiału

Wyniki egzaminu

Poprawki

Można podchodzić do poprawki z dowolnej oceny (tj. z niedostatecznej na pozytywną, z pozytywnej na wyższą, z zal. na ocenę), lecz należy pamiętać, że w efekcie poprawki można ocenę: podwyższyć, obniżyć (nawet z pozytywnej na niedostateczną) lub utrzymać aktualną.

 

Do poprawki obowiązuje ograniczona częśc materiału (poniżej), ale za to będzie tylko jedno pytanie, bez możliwości wyboru, a więc należy opanować bardzo porządnie (co najmniej) cały poniższy materiał:


Na wszystkich terminach poprawkowych zalicza 50%

Wyniki poprawki z 18 lipca.

Egzamin w sesji poprawkowej odbędzie się 1  września g. 13:00-14:00. Numer sali: 1.112.

Wyniki poprawki z 1 września.

1 września godz. 14:00-15:00 odbędzie sie mój dyżur w sesji poprawkowej w moim pokoju w IK . Proszę o uprzednie umówienie się.

 

Up


Program zajęć

15 h

środy 17:00 - 18:30

sala 0.102

 

 1. Wprowadzenie (2 marca) Organizacja i organizowanie zarządzanie
  Kostera, M. i B. Glinka (2012) "Wstęp", w: B.Glinka i M.Kostera (red.) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 13-26.
 2. Kultura organizacyjna
  Literatura: Krzyworzeka, P. (2012) "Kultura i organizacje: Perspektywa antropologiczna", w: B.Glinka i M.Kostera (red.) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 63-78.
  Kostera, M. i M.Śliwa (2012) Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 79-86, 243-252. (16 marca)
 3. Struktura fizyczna organizacji - przestrzeń.
  Literatura: Kostera, M. i M.Śliwa (2012) Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 275-284.
  Hatch, M.J. (2002) Teoria organizacji. Warszawa: PWN, s. 244-266. (6 kwietnia)
 4. Mody w zarządzaniu
  Literatura: Kostera, M. (2010) Organizacje i archetypy. Warszawa: Wolters-Kluwer, s. 157-160. (20 kwietnia)
 5. Przedsiębiorczość
  Literatura: Kostera, M. (2010) Organizacje i archetypy . Warszawa: Wolters-Kluwer, s. 165-168.
  Kostera, M. i M.Śliwa (2012) Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 229-240. (27 kwietnia)
 6. Zarządzanie na rynku wrażeń
  Literatura: Kostera, M. (2012) "Zarządzanie na rynku doznań", w: w: B.Glinka i M.Kostera (red.) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 361-375. (4 maja)
 7. Zmiana i tożsamość organizacji
  Literatura: Kostera, M. i M.Śliwa (2012) Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 253-262.
  Kostera, M. (2010) Organizacje i archetypy . Warszawa: Wolters-Kluwer, s. 51-56. (11 maja)
 8. Wyobraźnia organizacyjna
  Literatura: Kostera, M. (2013) "O wyobraźni, organizacjach i zmienianiu świata: Wstęp", w: M. Kostera (red.) Organizować z polotem: Wyobraźnia organizacyjna w praktyce. Warszawa: Sedno, p. 9-18. (25 maja)
 9. Egzamin 23 czerwca godz. 10:00
  Egzamin poprawkowy 1 września godz. 13:00 s. 0.308

Up


Do egzaminu obowiązuje

Up


Literatura uzupełniająca

 

Back

Back to Index