Zarządzanie strategiczne z elementami socjologii organizacji

 

Prof. dr hab. Monika Kostera

kontakt

 

Cel zajęć

Forma zajęć

Kryteria zaliczenia

Program zajęć

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

 

Uwaga! Wszystkie przypadki plagiatu zgłaszane będą do Komisji Dyscyplinarnej UW. Konsekwencją plagiatu jest ponadto ocena niedostateczna bez możliwości poprawy.


Ogłoszenia

 

Moje dyżury :

piątki, po umówieniu się

 

wyniki zaliczenia


Cel zajęć

Czy organizacjami zawsze trzeba zarządzać strategicznie? Czy wiedza o zarządzaniu jest potrzebna we współczesnym świecie? W jakim celu może być przydatna obywatelce i obywatelowi nowoczesnego społeczeństwa?

Współczesny świat jest światem organizacji. Są one wszechobecne i bywają zarówno narzędziem zniewolenia jak i wyzwolenia. Na organizacje można patrzeć na wiele różnych sposobów i że mają one wiele różnych aspektów. Zależnie od tego, na czym się koncentrujemy, możemy być w stanie to dostrzec i, być może, także oddziaływać na niektóre aspekty organizacji kosztem innych. Celem kursu jest zapoznanie się ze współczesnymi sposobami rozumienia organizacji, a także ukazanie, w jaki sposób można nimi strategicznie zarządzać i pojmować twórczo.

Kurs posiada nastepujace główne cele dydaktyczne:

1. Co najmniej - wykształcić w studentach umiejętność myślenia w kategoriach teorii organizacji i zarządzania i łączenia wiedzy z tej dziedziny z wiedzą humanistyczną.

2. Idealnie - wyrobić w studentach umiejętność korzystania z najnowszego dorobku dyscypliny i zapewnić wiedzę potrzebną do samodzielnego i twórczego radzenia sobie we współczesnej rzeczywistości organizacyjnej, poprzez refleksję i holistyczne podejście do problemów napotykanych w tej rzeczywistości.

Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę.

Up


Celowi określonemu powyżej służą:

 • Tematyczne wykłady
 • Zapoznanie z różnymi teoriami organizacji
 • Ilustracje przykładami z badań i z życia
 • Systematyczna synteza materiału w trakcie trwania kursu

Up


Kryteria zaliczenia przedmiotu

 

Zaliczenie kursu

 

Prezentacja ustna (ze slajdami) 16.06 lub 23.06 (godz. 13:15-14:45, s. 18) na Karowej 18 na temat który zostanie podany w czerwcu.

Bezwzględnie należy zapoznać się z materiałem z zajęć i z podaną lekturą, a także przeprowadzić własne poszukiwania wiedzy z różnych źródeł: książek i artykułów naukowych, literatury pięknej, dzieł kultury i sztuki, przypadków empirycznych.

Nie liczą się jako źródła wiedzy niesprawdzone materiały z internetu, strony firm, Wikipedia. Mogą natomiast stanowić ciekawy materiał empiryczny do krytycznego odczytu i analizy.

(Dlaczego literatura i poezja tak, a strony firm nie? - bo uczeni tacy jak Carl Rhodes, Pierre Guillet de Monthoux, Krzysztof Pleśniarowicz, czy Barbara Czarniawska przekonująco argumentują, że ambitne dzieła sztuki budują wiedzę w dziedzinie nauk organizacji i zarządzania, nie zawsze tak samo solidnie, jak badania naukowe, ale czasami równie odkrywczo)

 

Poprawki

Proszę o zgłaszanie intencji poprawiania oceny do dnia 12.09.2022.

Można podchodzić do poprawki z dowolnej oceny (tj. z niedostatecznej na pozytywną, z pozytywnej na wyższą, z zal. na ocenę), lecz należy pamiętać, że w efekcie poprawki można ocenę: podwyższyć, obniżyć (nawet z pozytywnej na niedostateczną) lub utrzymać aktualną.

Forma: esej - 1 pytanie na które należy udzielić wyczerpującej odpowiedzi pisemnej.


Konsultacje (skype): Proszę o uprzednie umówienie się.

 

 

Up


Program zajęć

piątki

dni bez rady wydziału: -13:15-14:45

dni gdy jest rada wydziału 15:00-16:30

30 h
s. 18

 

Wykłady


 1. Organizacja, zarządzanie, zarządzanie strategiczne
  24/02.2023
  Kostera, M. i B. Glinka (2012) "Wstęp", w: B.Glinka i M.Kostera (red.) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 13-26.

 2. Podsystemy organizacji i zarządzania: Kultura organizacyjna
  03/03
  Literatura: Krzyworzeka, P. (2012) "Kultura i organizacje: Perspektywa antropologiczna", w: B.Glinka i M.Kostera (red.) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 63-78.
  Kostera, M. i M.Śliwa (2012) Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 79-86, 243-252.

 3. Podsystemy organizacji i zarządzania: Struktura społeczna
  10/03
  Literatura: Glinka, B. i P.Hensel (2012) "Struktury i projektowanie organizacji", w: B.Glinka i M.Kostera (red.) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 267-284.
  Hatch, M.J. (2002) Teoria organizacji. Warszawa: PWN, s. 167-203. (30 marca)
  Zagadka na ten wykład: dlaczego projekty sie nie udają? why projects fail?


 4. Podsystemy organizacji i zarządzania: Technologia
  17/03
  Literatura: Kociatkiewicz, J. (2012) "Nowe technologie w organizacjach", w: B.Glinka i M.Kostera (red.) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 253-265.
  Postuła, A. (2012) "Teoria aktora-sieci", w: B.Glinka i M.Kostera (red.) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 540-555. (23 marca)


 5. Podsystemy organizacji i zarządzania: Struktura fizyczna organizacji
  24/03
  Literatura: Kostera, M. i M.Śliwa (2012) Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 275-284.
  Hatch, M.J. (2002) Teoria organizacji. Warszawa: PWN, s. 244-266.
  Geofrey James (2018), tekst o "Open plan offices" w Inc.

 6. Idee i problemy zarządzania: Przywództwo
  31/03
  Literatura: Ciuk, S. (2012) "Nowe kierunki w badaniach nad przywództwem", w: B.Glinka i M.Kostera (red.) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 429-442.
  Kostera, Monika (2020) "Zmierzch liderów", Nowy Obywatel, 19/7/2020, pobrano 7/4/2021 z https://nowyobywatel.pl/2020/07/19/zmierzch-liderow/

 7. Idee i problemy zarządzania: Przedsiębiorczość
  14/04
  Literatura: Kostera, M. (2010) Organizacje i archetypy . Warszawa: Wolters-Kluwer, s. 165-168.
  Kostera, M. i M.Śliwa (2012) Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 229-240.

 8. Idee i problemy zarządzania: Mody w zarządzaniu
  21/04
  Literatura: Kostera, M. (2010) Organizacje i archetypy. Warszawa: Wolters-Kluwer, s. 157-160.

 9. Idee i problemy zarządzania: Zarządzanie na rynku wrażeń
  28/04
  Literatura: Kostera, M. (2012) "Zarządzanie na rynku doznań", w: w: B.Glinka i M.Kostera (red.) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 361-375.

 10. Idee i problemy zarządzania: Wyobraźnia organizacyjna
  05/05
  Literatura: Kostera, M. (2013) "O wyobraźni, organizacjach i zmienianiu świata: Wstęp", w: M. Kostera (red.) Organizować z polotem: Wyobraźnia organizacyjna w praktyce. Warszawa: Sedno, p. 9-18

 11. Idee i problemy zarządzania: Praca i alienacja
  19/05
  Literatura: Kostera, Monika i Jarosław Niemiec (2020) "Robota czy praca?", Nowy Obywatel. 10, pobrane 14.04.2021 z: https://nowyobywatel.pl/2020/10/13/robota-czy-praca/

 12. Idee i problemy zarządzania: Zmiana organizacyjna, czyli - czy zarządzanie strategiczne jest możliwe?
  26/05
  Literatura: Kostera, M. i M.Śliwa (2012) Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 253-262.

 13. Idee i problemy zarządzania: Tożsamość organizacji, czyli - strategia pierwotna
  02/06
  Kostera, M. (2010) Organizacje i archetypy . Warszawa: Wolters-Kluwer, s. 51-56.

 14. Strategie przyszłości: Organizacje dobra wspólnego
  16/06
  Literatura: Kostera, Monika i Zofia Łapniewska (2020) "Papież Franciszek i ekonomia dobra wspólnego", Magazyn Kontakt, 5/5/2020.

 15. Zaliczenie przedmiotu
  22/06

 

Up


Do zaliczenia obowiązuje

 • Materiał z wykładów
 • Literatura z wykładów (powyżej)

Up


Literatura uzupełniająca

 

Back

Back to Index