Wyniki zaliczenia 1 lipca 2022

Metodologia: 0-100

Treść: 0-100

Forma: 0-100

80-100: bdb

76-79: db plus

66-75: db

61-65: dst plus

51-60: dst

 

Temat: 10

Pierwsze zdane: Praca jest nieodłącznym elementem życia człowieka.

Praca odpowiada na postawione pytania; własne zdanie systematycznie bronione; dobre użycie teorii; wielostronne przedstawienie; ciekawe i dobrze napisane; wybitna wyobraźnia socjologiczna; błędy w powołaniach; polecam publikacje np. w Zielonych Wiadomościach lub w Nowym Obywatelu

M: 96

T: 98

F: 98

Razem: 97 gratulacje! 

 

Temat: 6

Pierwsze zdane: W XXI wieku przedsiębiorcy są uważani za inicjatorów i liderów wśród społeczeństwa.

Własne zdanie; praca odpowiada na postawione pytania; satysfakcjonujące użycie teorii; wypowiedź ograniczona do jednej perspektywy; materiał ograniczony do jednego typu; brak związku z przedmiotem zarządzanie strategiczne; brak kontekstualizacji; ładna i płynna wypowiedź; rzeczowa analiza materiału empirycznego

M: 64

T: 73

F: 78

Razem: 72

 

Temat: 3

Pierwsze zdane: Ciężko jest jednoznacznie przewidzieć w jaki sposób rozwinie się rynek pracy w najbliższych kilku dekadach.

Praca odpowiada na postawione pytania; własne zdanie; błędy w bibliografii; wielostronna prezentacja argumentów; myślenie metaforyczne; dobre użycie rozmaitego materiału; wyobraźnia socjologiczna; nawiązania do literatury typu skrót myślowy; polecam publikacje np. w Zielonych Wiadomościach

M: 82

T: 80

F: 84

Razem: 82

 

Temat: 6

Pierwsze zdane: Przedsiębiorczość sama w sobie bywa uznawana za cechę osobowości.

Praca odpowiada na postawione pytania; wyraźne własne zdanie; dobre użycie teorii; dobre użycie doświadczeń własnych; język nierówny, zawiera żargon; doba analiza materiału empirycznego z ukazaniem szerszych konsekwencji; pokazane różne strony; błędy w bibliografii

M: 80

T: 82

F: 78

Razem: 80

 

Temat: 3

Pierwsze zdane: W świecie kultury, sztuki czy mediów motyw obecności robotów, za równo tych ułatwiających codzienne czynności, ale także i tych które zbuntują się i doprowadzą do końca cywilizacji jaką znamy, jest stale obecny już od początków XX wieku.

Praca odpowiada na postawione pytania; własne zdanie; odwołania do różnych materiałów;  ograniczona perspektywa; użycie teorii; niejasny związek z przedmiotem zarządzanie strategiczne; wiele stwierdzeń niepodbudowanych argumentami; słaba kontekstualizacja;

M: 68

T: 68

F: 78

Razem: 72

 

Temat: 5

Pierwsze zdane:: Ten temat od razu zwrócił moją uwagę.

Praca odpowiada na postawione pytania; wyraźne własne zdanie; dobre wykorzystanie przykładów; użycie teorii; bardzo dobre użycie przykładów; brak kontekstualizacji; łądny płynny styl; brak problematyzacji

M: 76

T: 80

F: 84

Razem: 80

 

Temat: 1

Pierwsze zdane: Na kartach niniejszej pracy przedstawię swoje stanowisko na temat kultury zarządzania organizacji.

Praca stara się częściowo odpowiedzieć na postawione pytania; własne zdanie; definicje uznaniowe i potoczne; błędy merytoryczne; brak kontekstualizacji; pewne próby odwołania się do szerszej wiedzy; niespójności i błędy w wypowiedzi; błędy w powołaniach; dobry przykład aczkolwiek niewykorzystany do budowy argumentacji (przykłady nie na temat)

M: 60

T: 64

F: 68

Razem: 64

 

Temat: 11

Prezentacja (1)

Prezentacja odpowiada na postawione pytania; wyraźne własne zdanie; dobre użyte doświadczenia wyraźny związek z przedmiotem zarządzanie strategiczne; nawiązanie do teorii; myślenie metaforyczne; ładna i spójna wypowiedź; pewne myślenie krytyczne; wyraźny wkład własny i propozycje; nieco zawężone perspektywy; słaba problematyzacja; przykład empiryczny typu winietka; polecam nagreanie filmu video - wysłałabym do naszej pani prodziekan celem wklejenia na stronę Wydziału

M: 80

T: 86

F: 86

Razem: 84

 

Temat: 5

Prezentacja (2)

Prezentacja odpowiada na postawione pytania; wyraźne własne zdanie bardzo dobrze argumentowane;  powiązanie z doświadczeniami;  bardzo dobre użycie materiałów i badań empirycznych; dobre cytaty; próba problematyzacji; są wnioski; próba kontekstualizacji; mało odwołań do teorii; mało krytyczne podejście; słabe powiązanie między zarysem problemu a konkluzjami;

M: 84

T: 86

F: 86

Razem: 85

 

Temat: 9

Prezentacja (3)

Prezentacja odpowiada na postawione pytania; wyraźne własne zdanie bardzo dobrze argumentowane;  powiązanie z doświadczeniami;  bardzo ciekawe sformułowanie problemu i podejście do tematu w wyraźnej polemice do tez wykładu; odwaga myślenia; pogłębione użycie materiałów i przykładów; duża spójność a jednocześnie wielo-perspektywiczne podejście; dobrze przedstawione wnioski; mało nawiązań do teorii; słabe powiązanie z problemtyką organizacyjną; polecam nagreanie filmu video - wysłłabym do naszej pani prodziekan celem wklejenia na stronę Wydziału

M: 80

T: 76

F: 90

Razem: 82

 

Temat: 3

Prezentacja (4)

Prezentacja odnosi się tylko do części wybranego zadania; niejasny związek z przedmiotem zarządzanie strategiczne; wiele stwierdzeń niepodbudowanych argumentami; słaba kontekstualizacja; dużo informacji; dane statystyczne; brak pokazania skąd pochodzą i jak są interpretowane/ dlaczego; bardzo wyraźne własne zdanie; brak problematyzacji; wypowiedź w oparciu o opinie typu medialnego i konsultanckiego - bardzo małe wykorzystanie wiedzy z dziedziny nauk społecznych; niepodawanie źródeł opinii;  ściśle ograniczone podeście; niejasne jakie własne wnioski

M: 65

T: 70

P: 72

Razem: 69

 

Temat: 3

Prezentacja (5)

Prezentacja odnosi się tylko do części wybranego zadania; niejasny związek z przedmiotem zarządzanie strategiczne; wiele stwierdzeń niepodbudowanych argumentami; słaba kontekstualizacja; pewna próba nawiązania do różnych źródeł; błędy merytoryczne; pewne próby nawiązania do istniejących teorii; pewna próba wnioskowania; definicje zdroworozsądkowe, niekiedy błędne; brak powiązań

M: 60

T: 64

P: 74

Razem: 66

Back