"[Nauki zarządzania] bliskie są gatunkowi kryminału, w którym detektyw, podobnie jak badacz, musi rozplątać tkankę społeczną, aby dojść do wyjaśnienia problemu.” (Czarniawska, 2007)

Główne nurty teoretyczne w naukach zarządzania i jakości

Prof. dr hab. Monika Kostera

kontakt

 

Uwaga! Wszystkie przypadki plagiatu zgłaszane będą do Komisji Dyscyplinarnej UW. Konsekwencją plagiatu jest ponadto ocena niedostateczna bez możliwości poprawy.


Ogłoszenia

Moje dyżury :

poniedziałki, po umówieniu się

 


Cel zajęć

Współczesny świat jest światem zarządzania. Zarządzanie jest wszechobecne i bywa zarówno narzędziem zniewolenia jak i wyzwolenia. Na zarządzanie można patrzeć na wiele różnych sposobów -- posiada wiele aspektów, które dobre teorie czynią widocznymi i zrozumiałmi. Zależnie od tego, na czym się koncentrujemy, możemy być w stanie to dostrzec i, być może, także oddziaływać na niektóre aspekty zarządzania, lecz nie na inne. Celem kursu jest zapoznanie Uczestniczek i Uczestników ze współczesnymi sposobami rozumienia zarządzania, a także ukazanie, w jaki sposób można je łączyć i pojmować twórczo.

Kurs posiada nastepujace główne cele dydaktyczne:

1. Co najmniej - wykształcić w studentach umiejętność myślenia w kategoriach teorii organizacji i zarządzania i łączenia wiedzy z tej dziedziny z wiedzą z nauk społecznych/ nauk zarządzania.

2. Idealnie - wyrobić w studentach umiejętność korzystania z najnowszego dorobku dyscypliny i zapewnić wiedzę potrzebną do samodzielnego i twórczego radzenia sobie we współczesnej rzeczywistości organizacyjnej, poprzez refleksję i holistyczne podejście do problemów napotykanych w tej rzeczywistości.

Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę.

 


Celowi określonemu powyżej służą:

 • Tematyczne wykłady
 • Zapoznanie z różnymi teoriami organizacji i zarządzania
 • Ilustracje przykładami z badań i z życia
 • Systematyczna synteza materiału w trakcie trwania kursu


Kryteria zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie kursu

Aktywna obecność (na co najmniej 70% zajęć) obowiązkowa

Udział w eksperymentach myślowych podczas zajęć


Konsultacje: Proszę o uprzednie umówienie się.

 


 

Program zajęć

Poniedziałki 11:15 - 12:45,

ul. Dobra 55 sala Z.223

 


 1. Organizacja, zarządzanie, zarządzanie strategiczne
  19/02.2024
  Kostera, M., P. Krzyworzeka i M. Połeć. (2023) Antropologia organizacji.

 2. Podsystemy organizacji i zarządzania: Struktura społeczna
  26/02
  Literatura: Glinka, B. i P.Hensel (2012) "Struktury i projektowanie organizacji", w: B.Glinka i M.Kostera (red.) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 267-284.
  Hatch, M.J. (2002) Teoria organizacji. Warszawa: PWN, s. 167-203. (30 marca)
  Zagadka na ten wykład: dlaczego projekty sie nie udają? why projects fail?


 3. Podsystemy organizacji i zarządzania: Kultura organizacyjna
  04/03
  scenka ilustrująca powstawanei kultury organizacyjnej - Kabaret Dudek, "Kolejka"
  Literatura: Krzyworzeka, P. (2012) "Kultura i organizacje: Perspektywa antropologiczna", w: B.Glinka i M.Kostera (red.) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 63-78.
  Kostera, M. i M.Śliwa (2012) Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 79-86, 243-252.


 4. Podsystemy organizacji i zarządzania: Technologia
  11/03
  Ford and Taylor Scientific Management

  Literatura: Kociatkiewicz, J. (2012) "Nowe technologie w organizacjach", w: B.Glinka i M.Kostera (red.) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 253-265.
  Postuła, A. (2012) "Teoria aktora-sieci", w: B.Glinka i M.Kostera (red.) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 540-555. (23 marca)


 5. Podsystemy organizacji i zarządzania: Struktura fizyczna organizacji
  18/03
  Literatura: Kostera, M. i M.Śliwa (2012) Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 275-284.
  Hatch, M.J. (2002) Teoria organizacji. Warszawa: PWN, s. 244-266.
  Geofrey James (2018), tekst o "Open plan offices" w Inc.

 6. Idee i problemy zarządzania: Przywództwo
  25/03
  Literatura: Ciuk, S. (2012) "Nowe kierunki w badaniach nad przywództwem", w: B.Glinka i M.Kostera (red.) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 429-442.
  Kostera, Monika (2020) "Zmierzch liderów", Nowy Obywatel, 19/7/2020, pobrano 7/4/2021 z https://nowyobywatel.pl/2020/07/19/zmierzch-liderow/

 7. Idee i problemy zarządzania: Przedsiębiorczość
  08/04
  9:45-10:15
  Literatura: Kostera, M. (2010) Organizacje i archetypy . Warszawa: Wolters-Kluwer, s. 165-168.
  Kostera, M. i M.Śliwa (2012) Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 229-240.

 8. Idee i problemy zarządzania: Mody w zarządzaniu
  12/04
  Literatura: Kostera, M. (2010) Organizacje i archetypy. Warszawa: Wolters-Kluwer, s. 157-160.

 9. Idee i problemy zarządzania: Zarządzanie na rynku wrażeń
  22/04
  Literatura: Kostera, M. (2012) "Zarządzanie na rynku doznań", w: w: B.Glinka i M.Kostera (red.) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 361-375.

 10. Idee i problemy zarządzania: Praca i alienacja
  29/04
  Literatura: Kostera, Monika i Jarosław Niemiec (2020) "Robota czy praca?", Nowy Obywatel. 10, pobrane 14.04.2021 z: https://nowyobywatel.pl/2020/10/13/robota-czy-praca/

 11. Idee i problemy zarządzania: Wyobraźnia organizacyjna
  06/05
  Literatura: Kostera, M. (2013) "O wyobraźni, organizacjach i zmienianiu świata: Wstęp", w: M. Kostera (red.) Organizować z polotem: Wyobraźnia organizacyjna w praktyce. Warszawa: Sedno, p. 9-18

 12. Idee i problemy zarządzania: Zmiana organizacyjna, czyli - czy zarządzanie strategiczne jest możliwe?
  13/05
  Literatura: Kostera, M. i M.Śliwa (2012) Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 253-262.

 13. Idee i problemy zarządzania: Tożsamość organizacji, czyli - strategia pierwotna
  20/05
  Kostera, M. (2010) Organizacje i archetypy . Warszawa: Wolters-Kluwer, s. 51-56.

 14. Strategie przyszłości: Organizacje dobra wspólnego
  27/05
  Literatura: Kostera, Monika i Zofia Łapniewska (2020) "Papież Franciszek i ekonomia dobra wspólnego", Magazyn Kontakt, 5/5/2020.

 15. Podsumowanie kursu
  03/06

 

Literatura uzupełniająca