Books by Monika Kostera

 

 

 

 

This site is about the books I have published so far, alone and together with others, as well as those I have co-edited. Most of them can be ordered in online bookstores.

 


(2020) The imagined organization: Spaces, dreams, places. Cheltenham: Edward Elgar.

his book represents a narrative quest for a symbolic grounding to help leaders in times when stable social structures and institutions dissolve and disappear. Monika Kostera approaches this sense-making process through innovative research methods, collecting stories from participants and exploring plots and outcomes of an imagined meeting between two symbolic worlds: one of the internal and imaginative and the other of the external and corporate.

Organizing is made possible by sense-making. This book represents a narrative quest for a symbolic grounding to help leaders in times when stable social structures and institutions dissolve and disappear.

Monika Kostera approaches this sense-making process through innovative and exciting research methods, collecting stories from participants and exploring plots and outcomes of an imagined meeting between two symbolic worlds: one of the internal and imaginative and the other of the external and corporate. Investigating the spatiality and temporality of these stories, the author offers critical implications for educational practice, arguing that teachers should engage and develop students’ imaginations and creativity to question the hidden rules of social settings and interactions in organizational and business situations.

Innovative and visionary in scope, this book will be critical for researchers of organization theory at all levels, particularly those looking for new research methods and applications. Students of business and organizational studies will also benefit from its unique insights into business-related settings, as well as leaders and practitioners searching for innovative directions in business environments.

'Fresh and provoking, Monika Kostera’s book challenges managerial and organizational literature through an evocative process of imagining novel forms of management of organizational life in contemporary societies. This book resonates as a poetic performance that invites students and organizational scholars to symbolically interrogate their research and teaching practices.'
- Antonio Strati, University of Trento, Italy


(2020) I am not Magritte. London: Wordcatcher.

Modern poetry.

This collection of poetry materialised in transit: between places and spaces. The poems reflect the sound and feel of these in-between moments, as the author experienced them while passing by. The poems do not form any definite shape: this collection is not a story, not a confession, and certainly not a travelogue. If anything, it springs from the unlikely meeting point between the contexts and the person rubbing against them. Some poems are written in Polish, the native tongue of the author.

'It is time to become human', declares the speaker of Monika Kostera's poem 'Dosyć' ('Enough'), and what that means, in its fullest sense, is the informing concern of I Am Not Magritte, a wonderfully sensual and philosophically provocative collection, (of poems written in diverse tongues) that adds new and unexpected dimension to some of the central questions of our time: identity, the foundations of a humane society and, perhaps the most pressing question of all, in this moment of moral indecisiveness, what more one might need to believe in kinship., John Burnside

Endorsement - Just like light, words never go out, they go on and on. So do the images inside us, informed by our travels, our day to day experiences and our cultural and historical references. Monika Kostera throughout I AM NOT MAGRITTE manages to link these disparate elements of her experiences into one continuous experience. She is not MAGRITTE and by example we are not MAGRITTE.

Michelle and Brian Holland, artists

"And thus spoke Monika, this time in Swedish, English and Polish. In any case, and if I am allowed to give an advice, read this poetry out loud. Not only to yourself, but also at social gatherings - and speak! Or sing, whisper, shout - it’s your freedom but also your duty to make it shine. Poetry before revolution!"

Professor Tommy Jensen, musician and poet

 


(2019) (Edited with: Daniel Ericsson) Organizing hope: Narratives for a better future. Cheltenham: Edward Elgar.

Crumbling social institutions, disintegrating structures, and a profound sense of uncertainty are the signs of our time. In this book, this contemporary crisis is explored and illuminated, providing narratives that suggest how the notion of hope can be leveraged to create powerful methods of organizing for the future. Chapters first consider theoretical and philosophical perspectives on hopeful organizing, followed by both empirical discussions about achieving change and more imaginative narratives of alternative and utopian futures, including an exploration of the differing roles of work, creativity, idealism, inclusivity and activism.

‘A roller-coaster of emotion. A trans-disciplinary book full of questions about whether we dare to hope, what future is possible, and what we as readers need to go through to reach it. Importantly, alternative futures for institutions and communities are considered.’
- Alison Pullen, Macquarie University, Australia

‘At a time in history when global political and corporate power elites seem hell-bent on leading us down an escalating path of economic inequality and environmental doom, hope can appear quaint. Railing against such defeatism, Daniel Ericsson and Monika Kostera have gathered together a group of authors who dare to imagine alternatives to that which is too often experienced as incontrovertible. They have produced an important book that not only interprets the world around us, but professes the radical idea that it might be changed for the better.’
- Carl Rhodes, University of Technology Sydney, Australia


(2019) (Edited with: Ewa Bogacz-Wojtanowska) Siłaczki, szefowe, społeczniczki: Polki organizatorki. Kraków: WUJ.

 

Tematyka kobieca jest coraz częściej podejmowana w kontekście nauk społecznych, w tym przywództwa kobiet. Rzadziej jednak przyjmuje się perspektywę organizacji i zarządzania. Kwestie "kobiecego zarządzania” nie są również często dyskutowane w kontekście polskim, co powoduje, że proponowany zbiór wnosi oryginalny wkład w rozwój tematyki.  Książka jest zbiorem opracowań przedstawiających sylwetki bądź konkretnych organizatorek, bądź grup liderek zarówno aktywnych współcześnie, jak i postaci historycznych. Takie podejście pozwala wyprowadzić z cienia liderki i organizatorki - przywrócić pamięć tych już nieżyjących oraz zwrócić uwagę na problemy, z jakimi borykają się dzisiaj kobiety aktywne na polu tradycyjnie zarezerwowanym dla mężczyzn. Sama tematyka zbioru wprowadza kobiecy punkt widzenia, gdyż autorzy nie omawiają jedynie sylwetek kobiet przywódczyń, które osiągnęły sukces w męskim świecie zarządzania (choć i takie sylwetki w zbiorze się znajdują), lecz organizatorki właśnie, które często bardziej wspierają, niż dowodzą. Opracowania nie zawsze odnoszą się do konkretnej osoby (bądź osób), lecz również do pewnych grup organizatorek. Cechą łączącą wszystkie opracowania jest zastosowana w badaniach metodyka - wszystkie rozdziały oparte zostały na badaniach jakościowych. Takie podejście metodologiczne daje możliwość oddania głosu samym kobietom i opowiedzenia ich historii.
- dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz

recenzja ksiązki: "Jestem kobietą - zarządzam", Gazeta Prawna (2020), pobrane z: https://kultura.gazetaprawna.pl/artykuly/1469876,recenzja-ksiazki-silaczki-szefowe-spoleczniczki-polki-organizatorki.html?fbclid=IwAR3LcOSYetoad2Bd726eguzln3RDPy0nUUP2BcEYLWMBdpHOC2NfT4SGwb0

Spojrzeć na proces zarządzania z perspektywy kobiety - na dodatek Polki. To intrygująca lektura. Monografia pod redakcją profesorek Moniki Kostery i Ewy Bogacz-Wojtanowskiej przynosi wiele ciekawych tekstów i optyk.

Mnie np. najbardziej zafrapowała opowieść o Marii, która przez 12 lat (1974-1986) była kierownikiem wiejskiego sklepu w popularnej miejscowości wypoczynkowej. Po pierwsze, poznajemy realia zarządzania niewielką placówką w warunkach gierkowskiego boomu i schyłku socjalizmu; po drugie, możemy zobaczyć, jak z tym specyficznym wyzwaniem radziła sobie kobieta; i po trzecie, dostrzec, jak się zmieniły uwarunkowania płciowe i społeczne na polskiej wsi (czy zmieniły się na lepsze?). Zaś inny tekst to pasjonująca wyprawa w historię księgowości, a przy okazji odkrywa, jak zmieniał się w popularnej literaturze obraz kobiety wykonującej ten niegdyś bardzo męski zawód.

Książka - jak każda monografia - nie jest równa. Są tu tematy po wielokroć już w innych miejscach opisane (praca opiekuńcza kobiet w warunkach późnego kapitalizmu albo rozważania o wyzwaniach stojących przed kobietami na uśmieciowionym rynku pracy). Ale i takie, których niekoniecznie można się spodziewać - jak choćby analiza modelu przywództwa Franciszki Cegielskiej, pierwszej prezydentki Gdyni po 1989 r. Albo rozważania, na ile kobieta w wymiarze sprawiedliwości jest kobietą. W sumie liczni autorzy i autorki związani głównie z Uniwersytetem Jagiellońskim tworzą unikatową panoramę na temat polskiego kobiecego zarządzania. To warta uwagi propozycja zdecydowanie dla szerszego kręgu odbiorców - nie tylko dla amatorów branżowych czy akademickich rozważań. 


(2019) Organize ourselves! Inspirations and ideas for self-organization and self-management. London: MayFlyBooks/Ephemera, second revised edition of Occupy Management!

We have been led to believe that the commons met their tragic fate because they were outdated and ineffective as a way of organizing human economic and social activity. However, this story only makes sense if we adopt a severely truncated understanding of being human, shorn of insights from psychology, sociology, or ecology. This book proposes organizational ideas and practices born out of the archetype of the commons, as well as tools reclaimed, renewed, and recycled from the vast repository of modern management models. Capitalism is failing and we need to find a better way to organize ourselves, more humanely as well as in accordance with the ecosystem.

This is a tremendously important text, standing out among the rising tide of studies and manifestoes aimed at tapping the heretofore neglected yet profuse supplies of human faculties and energies marginalized and suppressed by the orthodox bureaucratic model of management. It offers simultaneously a profound diagnosis of the current state of affairs, an exhaustive inventory of its limitations and deficiencies - as well as opening new vistas and presenting a thorough analysis of an art of management fit to avail itself of the novel opportunities the post-bureaucratic era might offer. - Zygmunt Bauman

In its playful style, its photographic illustrations from the author’s valuable collection, its joyful spirit, and its’ totally uninhibited mix of personal storytelling and poetry, this book draws the reader into the author’s private life with the free ranging discussion of ideas. It provides a welcome antidote to the stifling straightness of much academic writing. - Professor Yiannis Gabriel, University of Bath and University of Lund

This great book uses the idea of organization as an injunction to take back ‘management’ from those who wish to make it a discipline based on hierarchy and order. Monika Kostera celebrates all the things in heaven and earth that are not dreamed of in conventional managerialism, and use them as springboards to different ways of thinking about management. Read this book if you want to 'occupy management', to make management yours, and make a form of knowledge that can be used by the 99%. - Professor Martin Parker, Bristol University

Up


(2018) (Edited with: Łukasz Gaweł) Etnografie instytucji dziedzictwa kulturowego. Kraków: WUJ.

Autorki i Autorzy niniejszej publikacji opowiadają o roli dziedzictwa kultury we współczesnych muzeach i instytucjach sztuki, a także w organizacjach niekojarzących się bezpośrednio z kulturą, ale w których odgrywa ona ważną rolę w określaniu tożsamości i wyznaczaniu etosu. Większość Autorek i Autorów jest związana z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego jako pracowniczki i pracownicy, doktorantki i doktoranci, studentki i studenci, ale do naszego wspólnego projektu dołączyli również badacze i badaczki z innych ośrodków, od Gdańska i Warszawy po Wielką Brytanię. Redaktorzy są pracownikami UJ, zajmują się zarządzaniem w kulturze w teorii, a Łukasz Gaweł - także w praktyce. W czasie  wolnym są zaś pasjonatami kultury, dla których dzień bez teatru lub muzeum jest dniem straconym.
Wszystkie badania prowadzono za pomocą metod etnograficznych. Opisane przypadki zostały przedstawione w sposób jak najbardziej autentyczny i zbliżony do praktyki, z jednoczesnym zachowaniem dystansu i zaangażowania, co sprawia, że są żywe i wciągające dla Czytelnika, który może rozpatrywać różne warianty rozwiązań. Każdy rozdział zawiera opis przypadku oraz charakterystykę organizacji, ludzi, zwyczajów i sposobu, w jaki dorobek kultury przejawia się w każdym z opisywanych miejsc.

Up


 

(2018) Orzechowa. Gdańsk: Oficynka.

Do dziś wiem, jak to jest być drzewem, bo momentami nim bywałam. Wiem, jak drzewa są szczęśliwe, wiem, jak cierpią. Do dziś pozostało we mnie coś z natury drzewa, bo umiem żywić się światłem, bo bez światła moja dusza wysycha i parcieje.

"Ponoć nostalgia to choroba imigrantów. A melancholia to nic innego jak depresja. Dlaczego zatem, żyjąc na własnych starych śmieciach i uchodząc za urodzonego optymistę, wciągnąłem się w świat z tych opowiadań - tak nostalgiczny i melancholijny? Nie, nie chodzi o nieznośnie dziś eksploatowany sentyment do czasów PRL-u ani o tęsknotę za prostotą świata z lat dziecinnych. Chodzi raczej o fakt, że samo umiejętne i mądre wspominanie przynosi radość i swoiste uniesienie. A opowiadania Moniki Kostery działają czarodziejsko: oto czytam cudze wspomnienia, a oczami wyobraźni widzę sceny, ludzi i przedmioty z własnego życia. Zakurzone, zamknięte w szufladach, do których - jak się okazuje - Autorka ma wszystkie klucze. Każdy z nas ma w swej pamięci zachowane jakieś tajemnicze strychy, zakazane zakamarki w sąsiedztwie, zabawy z dziadkiem, kolegę od królików, szczere (ale i mające swą okrutną twarz) pierwsze przyjaźnie. Dlatego czytając o przeżyciach z dzieciństwa Moniki, możemy się uśmiechać i wzruszać nie tylko z ich powodu, ale i ze względu na to, co sami mamy schowane w głębi serca”.

Adam Węgłowski, dziennikarz i (sporadycznie) pisarz

Up


(2018) Going to Delos. Liverpool: Erbacce Press.

 

Monika Kostera’s poetry is in minor, I read it in the keys of Am, Em, Bm. It is blues, outspokenly honest. Most importantly, Monika is blues, and as the tradition have it, she is constantly on the road. This book of blues thus invites you to access many places and people. Have words, will travel.

Prof. Tommy Jensen, organization scholar and musician

Monika Kostera's poetry just gets better. This collection should be read and re-read. She finds the little details in all the vastness of the universe and its mythology that make it poignantly so much more relevant and almost understandable.

Reuben Wolley

Going To Delos is the new collection by Monika Kostera, a fascinating and fearless collection of poems that delivers a punch without leaving any visible marks with lines of Kostera’s poems continuing to spin in the mind as you will keep revisiting poems from this great collection, with poems such as ‘The recipe to survive in a world of alienation’, to ‘ I AM A STREETPOET’, a highly recommended collection that will make you think, smile, and question. 

Matt Duggan

Author of One Million Tiny Cuts (Clare Song Birds Publishing)

and A Season in Another World ( Thirty West Publishing House)

Winner of the Erbacce Poetry Prize (2015)

Winner of the Into the Void Poetry Prize (2016)    

Up


(2017) (Edited with: Michał Izak and Michał Zawadzki) The Future of University Education. London, Palgrave Macmillan.

This collected volume of essays offers glimpses of the future of university education. While universities consider the spirit of theoretical exchange and intellectual pursuit to be a defining trait of their identity, this book argues that this heritage is disappearing under the influence of the short-term demands of societies and markets. Universities used to be sites of dissent, civil courage and societal conscience, but have now instead become little more than pseudo-businesses, rendering them incapable of remaining critical or independent. However, with more people going to university every year, there is a strong resistance to the notion that the university as a collegial and critical institution is dead, among academics as well as the broader public. With contributions from scholars across the world, this edited collection explores the ramifications of marketization on universities, and provides glimpses of what higher education will look like in the future. It will be of great interest to teachers and students in higher education, as well as policy makers and those interested in the current and future state of higher education.

Up


(2017) (with: Zygmunt Bauman, Irena Bauman and Jerzy Kociatkiewicz) Zarządzanie w płynnej nowoczesności. (Translation from English) Warszawa: Bęc Zmiana.

Zarządzanie było jedną z sił napędowych ubiegłego wieku, jego idea i język wręcz skolonizowały większość instytucji, obszarów ludzkiej działalności i dziedzin życia - nawet tych, które do niedawna uważano za zupełnie niepoddające się takim zabiegom, jak sztuka, nauka czy twórczość. Jedne z nich zarządzanie wspierało, inne niszczyło, ale niewiele jest we współczesnym społeczeństwie sfer, na które nie miało żadnego wpływu.
Jakie znaczenie ma niemal wszechobecne i wszechwładne zarządzanie dzisiaj, w naszych niewesołych czasach, w trwającym obecnie stanie interregnum, który charakteryzuje narastające poczucie braku bezpieczeństwa i nadziei, gdy, paradoksalnie, pozornie wszechmocna siła zarządzania najwyraźniej nie działa? Czy zarządzanie ma do odegrania jakąś rolę - dzisiaj i w przyszłości? Czym może się stać i komu powinno służyć, gdy już minie czas interregnum i gdy zacznie się wyłaniać nowy, miejmy nadzieję bardziej ludzki system?
To kilka spośród kwestii omawianych w nowej, bardzo aktualnej książce Zarządzanie w płynnej nowoczesności będącej zapisem rozmowy Zygmunta Baumana, jednego z największych myślicieli naszych czasów, architektki i wykładowczyni studiów miejskich Ireny Bauman oraz dwojga badaczy zajmujących się organizacją i zarządzaniem, Jerzego Kociatkiewicza i Moniki Kostery.

Reviews

Rozmowy Zygmunta Baumana

13 lutego wydawnictwo Fundacji Bęc Zmiana opublikuje książkę Zarządzanie w płynnej nowoczesności, będącą zapisem rozmowy z Zygmuntem Baumanem o fenomenie zarządzania - siły napędowej ubiegłego wieku.

"Zarządzanie w płynnej nowoczesności to rozmowa specjalistów w swoich dziedzinach, którzy są zorientowani na przyszłość, proponują nowe spo­soby myślenia i działania w zakresie wykorzystania zasobów materialnych (nowa architektura i myślenie o przestrzeni), ludzkich (idea wspólnoty współ­pracy), wiedzy (samozarządzanie, planowanie długoterminowe, redystrybucja), przywołują inspirujące przy­kłady z zakresu filozofii, ekonomii, teorii zarządzania i organizacji, ale również analizujące przykłady z literatury i filmu czy tekstów muzyki popularnej. Świetny zestaw narzędzi do myślenia o przyszłości. " Anna Marjankowska, "Zaplanujmy utopię ogrodników", Znak, 2017

Up


 

(2017) Edited with: Michael Pirson) Dignity and the Organization. London: Palgrave Macmillan.

This important book focuses on the role of human dignity, its protection and promotion in the context of organization and Humanistic Management. The recent phenomenon of humanism in management already has a rich body of literature and takes up many themes both theoretically, and from a practitioner perspective. Dignity and the Organization is the first book to explicitly deal with the topic of human dignity and management. The chapters address various aspects and problems from a humanistically-oriented perspective, taking up issues relevant for the contemporary management theorists and practitioners, and are concerned with organization, management and the social and cultural context. The book develops the notion of human dignity in conceptual and theoretical terms in its practical application, within the context of organizations.

Up


(2016) (Edited with: Bogusław Nierenberg) Komunikacja społeczna i zarządzanie humanistyczne. Kraków: WUJ.

Od czasów Arystotelesa wiemy, że na każdy akt komunikacyjny składają się co najmniej trzy elementy: nadawca komunikatu, jego odbiorca i sam komunikat, a więc dwoje ludzi i relacja między nimi. Na tej podstawie zbudowano rozmaite modele komunikacyjne, pozwalające nam zrozumieć istotę procesów komunikacyjnych. Współczesny świat, w którym komunikat stał się cenny i jednocześnie bezprecedensowo powszechny, wymaga jednak czegoś więcej niż sama wiedza o komunikowaniu się - wymaga zarządzania tym procesem, czyli brania odpowiedzialności za jego kształt i przyszłość. Brzmi jak misja niemożliwa? Zapewne można tak to postrzegać, aczkolwiek istota ludzka ma to do siebie, że lubi się uczyć i jest w tym niezwykle skuteczna, a więc może się także nauczyć, jak robić rzeczy niemożliwe. Niniejsza książka stanowi zaproszenie do wspólnej nauki, bilet w przyszłość, w której jest miejsce dla człowieka, w przyszłość, którą może stworzyć komunikacja, budowanie więzi i mostów między ludźmi. Czas, by zarządzanie wzięło za to budowanie odpowiedzialność.

Up

 


Monika Kostera (2016) Oneiropeia. Liverpool: Erbacce-Press.

Monika Kostera's collection takes us from the pointillist geography of images of Fast Poetry to the almost stories of Slowarium, internal journeys reflected in what might be a real world, where 'normality' is weighed in the balance and found lacking. Intangibility becomes a solid value and each reading brings new meanings, new rewards.

Reuben Woolley

Monika Kostera’s Oneiropeia is an elegant collection of short poems. The significant point is, in my opinion, her own way to say different things from different angles, such as different cultures. She is Polish but her reality isn’t only Warsaw, it’s also England (Sheffield) and Greece (Epidaurus). Muse is the ancient myth with a tone of a modern voice. An excellent poetry collection.

 Achilles Katsaros

Most artists, poets included, experience the universal- the dark brooding landscape, the joyful sunrise- and extend this universal experience with their own re-assuring voice. Monika Kostera's responses to the world, however, are uncompromisingly personal from the start ("I do not fall in love with the smooth, the symmetric"). The albatross walks safely along the sidewalk, no longer a metaphor for humanities foolish self destruction. Kostera does not add a new reassuring layer but hers is a voice finding a new universal through her expression of it. Now all our nightmare trains can be delayed.

Brian Holland

 

Up


Zygmunt Bauman, Irena Bauman, Jerzy Kociatkiewicz and Monika Kostera (2015) Management in a liquid modern world. London: Polity Press.

Management has been one of the driving forces of the last century, indeed an idea and a language that colonized most other institutions, areas of human activity and walks of life, even those that had until recently been regarded as completely unmanageable, such as art, academia and creativity. Some it supported and others it destroyed, but there are few areas in modern societies that have been untouched by it.

What is the meaning of management now almost omnipresent and all-powerful in our current bleak times, in our current state of ‘interregnum’ that is characterized by an increasing sense of insecurity and hopelessness, a time when, paradoxically, the seemingly omnipotent force of management does not seem to work? Does it have a role to play today and in the future? What can it become and whom should it serve when the interregnum is over and a new, hopefully more humane, system begins to dawn?

These are some of the questions explored in this timely new book by Zygmunt Bauman, one of the greatest thinkers of our times, architect and Urban Studies professor Irena Bauman, and two organization and management scholars, Jerzy Kociatkiewicz and Monika Kostera.

Up


 

Monika Kostera (2015) (red.) Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym. Warszawa: Sedno.

W książce Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym Czytelnik znajdzie zestaw przydatnych i sprawdzonych metod badawczych, wykorzystywanych od wielu lat przez piszących o nich autorach. Zamiarem autorów jest nie tylko ukazanie cech i zalet prezentowanych metod badawczych, lecz także - co jest typowe dla podejścia humanistycznego - podzielenie się doświadczeniami, pokazanie, jak z nich korzystać. Publikacja nie jest to kolejnym metodologicznym podręcznikiem, lecz przewodnikiem po pracy badawczej, po który można sięgnąć w celach poznawczych, w chwili kryzysu, gdy pojawią się problemy, trudności czy choćby tylko znaki zapytania towarzyszące refleksji badawczej.  
Pierwsza część książki jest poświęcona metodom jakościowym eksplorującym. Znalazły się w niej opisy, zarówno często używanej w badaniach organizacji metody studiów przypadku, jak i teorii ugruntowanej, rzadziej wykorzystywanej w badaniach dotyczących zarządzania.
W części drugiej są opisane metody jakościowe interpretacyjne, które mogą być wykorzystane w badaniach dotyczących zarządzania humanistycznego.
W trzeciej, ostatniej części książki, poświęconej metodom ilościowym i mieszanym, autorzy wykazują, że zarządzanie humanistyczne nie odcina się od klasycznych metod ilościowych, jednak należy je stosować z dużą świadomością ograniczeń. Bardzo cenne są uwagi wskazujące na celowość łączenia metod ilościowych i jakościowych, co pozwala w pełni zdiagnozować badane zjawiska.
Publikacja powinna stanowić literaturę obowiązkową dla każdego badacza w dziedzinie zarządzania.

Up


Monika Kostera (2014) (red.) O przedsiębiorczości historie niezwykłe: Studia przypadku z zarządzania humanistycznego. Warszawa: Difin.

Książka jest przede wszystkim podręcznikiem akademickim do wykorzystania na zajęciach konwersatoryjnych i na ćwiczeniach.. Jest dostosowana do prowadzenia ćwiczeń i konwersatoriów z wielu przedmiotów, takich jak: zarządzanie, kultura organizacyjna, etnografia organizacji, socjologia organizacji itd. Wielowątkowość przypadków, gęstość opisu i bogaty kontekst, w jakim przedstawione są problemy zarządzania, dają im szerokie możliwości zastosowania. Nie istnieje jedno właściwe rozwiązanie przypadków, a ambicją autorów jest przedstawienie materiału, który w interesujący sposób można analizować na wiele sposobów przez wiele lat. Można także po prostu czytać kolejne rozdziały, pomijając zamieszczone na końcu pytania - jak ciekawe i wciągające opowieści o życiu w organizacjach. Zgodnie z postulatami zarządzania humanistycznego (patrz np. Nierenberg, 2013) książka pisana jest staranną polszczyzną, bez użycia charakterystycznego dla wielu polskich tekstów naukowych z dziedziny zarządzania języka, kojarzącego się z językiem urzędowym raczej niż z literackim. Wszystkie przypadki oparte są na autentycznych wydarzeniach i pochodzą z badań terenowych autorów rozdziałów. Widziana w ten sposób publikacja jest po prostu wciągającą lekturą o ważnej części codziennego życia właściwie nas wszystkich - zatrudnionych w organizacjach, zarządzających nimi, uczących się w nich i spędzających w sposób zorganizowany wolny czas.

Reviews:

Książka jest niezwykła, nie tylko w tytule, ale i w opowieściach stanowiących studia przypadków wyjątkowych, obrazujących złożoność problemów, przed jakimi stają współczesne organizacje. Jest to jedno z niewielu opracowań przedstawiających studia przypadków przy wykorzystaniu metod etnograficznych. Przedsiębiorczość humanistyczna, której różne przykłady znajdzie Czytelnik tej interesującej książki, stawia w centrum uwagi człowieka jako kapitał organizacji, z jego zaletami i wadami, zdolnościami do niepoddawania się trudnościom i ich przezwyciężania, ale i słabościami, umiejętnością dostosowania się do zmian otoczenia organizacji, a także kreowania ich.

Niezwykłość opisywanych historii polega na tym, że pokazany jest ich szeroki kontekst społeczny, a także szczegółowo analizowane są źródła sukcesów i przyczyny porażek. [.] Dodatkową wartością są pytania i problemy badawcze umieszczone na końcu każdego rozdziału, dzięki czemu praca ma duży walor dydaktyczny i może być przydatna podczas zajęć na wielu kierunkach studiów, które obejmują przedmioty związane z badaniami nad organizacją.

Dr hab. Krzysztof Leja, Politechnika Gdańska

Up


 

Monika Kostera (2014) (red.) O zarządzaniu historie niezwykłe: Studia przypadku z zarządzania humanistycznego. Warszawa: Difin.

Z Przedmowy prof. Bogusława Nierenberga:

Nauki o zarządzaniu powinny być wieloparadygmatyczne, wielonurtowe, opisujące badane zagadnienia z rozmaitych perspektyw. I taką propozycją jest bez wątpienia monografia, którą trzymają Państwo w ręku. Znajdą w niej Państwo całą paletę zagadnień, które zostały opisane gruntownie, kompetentnie, czasami wręcz błyskotliwie. Jest to nieoceniona pomoc dydaktyczna i materiał do przemyśleń dla studentów wszelkich kierunków studiów związanych z zarządzaniem oraz pokrewnych. Jest to także znakomity materiał dla doświadczonych badaczy tego obszaru naukowego, bowiem zawarte w niniejszej monografii studia przypadków mogą być zarówno weryfikacją prowadzonych badań, jak i inspiracją dla kolejnych projektów badawczych.

Reviews:

Książka poświęcona jest w całości "zarządzaniu humanistycznemu”; opowiada o ludziach, ich miejscu w organizacji, rolach, jakie przyjmują, emocjach, wrażeniach, aspiracjach, potrzebach, marzeniach. Prezentowane opisy organizacji nie zatrzymują się jednak na tym poziomie. Wielokrotnie znajdziemy w omawianych studiach uwagi dotyczące takich kwestii jak: budżet, efektywność czy zasoby ekonomiczne. Omawiany tom dowodzi bowiem, że chcąc oddać się naukom o zarządzaniu, nie musimy dokonać wyboru, czy będziemy je uprawiać z perspektywy dziedziny nauk humanistycznych czy też dziedziny nauk ekonomicznych.

Dobrym rozwiązaniem są wprowadzone na końcu każdego rozdziału pytania - mogą one być początkiem dyskusji na temat przedstawionego studium przypadku, mogą prowokować stawianie kolejnych pytań. Przede wszystkim jednak przedstawione artykuły dowodzą, że wykazując się za- angażowaniem, ciekawością świata i otwartym umysłem, praktycznie każdy może znaleźć w swoim otoczeniu organizację wartą opisu, niezwykłe przedsięwzięcie czy projekt, którego analiza może być fascynującym wyzwaniem badawczym. Należy uznać tę publikację za monografię o wielkiej wartości naukowej, której publikacja w istotny sposób wypełni widoczną na polskim rynku wydawniczym lukę.

Prof. dr hab. Łukasz Gaweł, Uniwersytet Jagielloński

Up


Jerzy Kociatkiewicz and Monika Kostera (2014) (eds) Liquid Organization: Zygmunt Bauman and organization theory. Oxford: Routledge.

Widely known as a leading intellectual, Zygmunt Bauman’s thinking is often categorized as sociology or philosophy. But his work has been hugely influential in other fields as well, not least within organization studies. From increasing management control and growing standardization of work activities, to the increase in uncertainty and insecurity experienced by contemporary workers, organizations themselves are becoming ever more ephemeral entities. Bauman’s themes: globalization, liquid modernity and postmodern ethics are arguably fundamental to contemporary notions of organization and management and his thinking has never been more relevant.

However, despite the obvious and continuing influence of Bauman’s ideas on business studies, there has been no comprehensive attempt to chart his impact on organization theory. In this innovative and insightful collection, an international selection of leading management scholars explore key topics in current organizational discourse, including networked organizations, control and ambiguity, technologies, work and responsibility, extending Bauman’s liquid modernity to the "liquid organization".

The book will be essential reading for scholars and academics and students in management and organizational theory, and also sociology, managing culture and organizational ethnography.

Up


Monika Kostera (2014) Occupy Management! Inspirations and ideas for self-management and self-organization. Oxford: Routledge.

It can be said that our times are characterized both by the omnipresence of organizations and by the destabilization of organized social life, caused by the erosion of its structural and moral foundations such as long-term employment, social trust or an actual observance of the proclaimed codes of ethics. At the same time there is a huge and growing potential for organized change due to the amount of students and graduates of different types of management studies and programmes all over the world.

The role of the state may become atrophied and corporations seem all too eager to seize ever more power while renouncing responsibility towards the environment and the employees, but a huge and unprecedented number of people from all walks of life, all social classes and all countries now have the qualifications to take over the responsibility for social organizations.

The objective of Occupy Management: Inspirations and Ideas for Self-Organization and Self-Management is to make it evident to the student why and how he or she can manage without becoming part of corporate power structures. Aimed at postgraduate students studying organizational and management theory as well as social entrepreneurship, this book is not a simple repetition of essential knowledge in these areas, but a re-direction of such knowledge towards self-management and self-organization.

Reviews:

'Occupy Management! Engages with management from the heart. It explores the joys of organization, and the tyranny of domination. A unique and challenging approach to management in contemporary life'
Jonathan Murphy, Visiting Professor, Copenhagen Business School, Denmark

'This is a remarkable book, simultaneously profound, thought-provoking, and beautiful. Professor Kostera has fashioned a genuinely mesmerizing lens on organizing, a ‘through-the-looking-glass’ one that is considerably more inviting and humanistic than most others in this field. She also combines old-world scholarship and sophistication with highly contemporary thinking. The result is a kind of organizational nouvelle cuisine that is at once lyrical, deep, satisfying, and eye-opening. It will be a welcome read for anyone wanting fresh views, possibilities, and approaches for organizing and managing in today’s world.'
Professor Daved Barry, Copenhagen Business School, Denmark

'Recycling valuable concepts and theories from the academic fields of management and organization studies, Occupy Management! will encourage you to rethink the roles self-management and self-organizing can play in deciding whether our future will be sustainable, democratic and humane or will continue its slide down the rabbit hole of hate, fear and oppression. In the spirit of exploring alternative futures, this is organization theory as participatory art!'
Mary Jo Hatch, C. Coleman McGehee Eminent Scholars Research Professor of Banking and Commerce, Emerita, University of Virginia, USA

'This is a tremendously important text, standing out among the rising tide of studies and manifestoes aimed at tapping the heretofore neglected yet profuse supplies of human faculties and energies marginalized and suppressed by the orthodox bureaucratic model of management. It offers simultaneously a profound diagnosis of the current state of affairs, an exhaustive inventory of its limitations and deficiencies - as well as opening new vistas and presenting a thorough analysis of an art of management fit to avail itself of the novel opportunities the post-bureaucratic era might offer.'
Professor Zygmunt Bauman, Emeritus Professor of Sociology, University of Leeds, UK

Gabriel, Yiannis (2014) Book Review, Management Learning, 45/4, p. 499- 503, DOI 10.1177/1350507614539223

"In its playful style, its photographic illustrations from the author's valuable collection, its joyful spirit, and its totally uninhibited mix of personal storytelling and poetry draws the reader into the author's private life with the free ranging discussion of ideas; this book provides a welcome antidote to the stifling straightness of much academic writing.

This will, of course, displease many scholarly readers who may turn to the author and say "With what authority do you speak?" "Who entitles you to speak like this?" I am sure that, as someone who grew up in Communist Poland, the author will have no difficulty in answering back "I write what I wish and those who want to read my work can; those who don't are not forced to do so." This then is not a book for those who would like a linear engagement with management, positive or critical. It is a book that will interest and maybe inspire those who feel that the time is ripe to start thinking and talking about management in a different way, neither glamorizing it nor vilifying it but beginning to reclaim it, or, as the book's title suggests "occupy it."[...]

As someone who has long been fascinated by the unmanaged and unmanageable qualities of life in and out of organizations, I was not won over by Kostera's attempt to reclaim and recycle management. I agree that there is much that management can accomplish and even more that it may accomplish if shorn of its managerialist reflexes. It would, of course, be naive to believe that life
without management would be remotely possible. Yet, there is a lot that lies beyond the remit of management and this book offers a prime example: in not seeking to manage the thought processes of the reader, in creating unmanageable spaces, it seeks to encourage the kind of surprise and serendipity that can never be planned or organized. For this reason alone, but also for many others, it deserves to succeed."

Aneta Milczarczyk (2015) Book review, Scandinavian Journal of Management, http://dx.doi.org/10.1016/j.scaman.2015.07.001

This book discusses non-mainstream management based on Fayol's (1949) classical management functions: planning, organising, motivating and controlling. The management functions are
presented and explained in a novel form where success is not measured in income but in self-ful?lment and self-satisfaction of
those who use them. The author describes management as the humanistic phenomenon that is friendly for the humans and the
environment. [...]

The book reveals the truth about today's inhuman world where money is the main ruler and ?nancial aspects de?ne who we are to
others. To change this status quo the author advises to retrieve the values forgotten or nowadays perceived by many as past to be
again cherished, appreciated and respected. These are the values such as respect for others and the nature and not exploitation,
compassion and not indifference, altruism and not egoism, or mutual aid and not self-absorption. The best words that convey the
quintessence of the book are written by the author herself: the book "encourages the reader to work together with others to
change the world" (p. 9) in order to "pave a way into an ecologically, economically and humanely sustainable future"
(p. 11)"

Martin Parker (2016) Book review, How to change the world? Organization, 23/2, p. 299-310. DOI: 10.1177/1350508414541581

"Monika Kostera's book isn't about Occupy, and all its related social movements, but uses the metaphor of occupation as an entryist injunction to take back 'management' from those who wish to make it a discipline based on hierarchy and order. It's a kind of squatting, though a gentle and polite one. The tone of the book is to celebrate all the things in heaven and earth that are not dreamt
of in conventional managerialism and use them as imaginative springboards to different ways of thinking about management. Occupying management means making it ours, producing a form of knowledge that can be used by the 99%. Inspired partly by Zygmunt Bauman's lucid worries about liquid modernity, Kostera begins with the utilitarian thinness of now, and of the loss of ideas about progress, of learning from the past, and of the mysteries of life. (p. 299)

Andrzej W. Nowak (2017) "Odzyskać zarządzanie", Nowy Obywatel, 23/74, 128-133.

" Lewica i ruchy emancypacyjne też mogą promować przedsiębiorczość, wydajność, skuteczność, sprawność, zmysł organizacyjny. Nie bójmy się tych słów i praktyk. Wiem, że dziś są one często przechwytywane przez neoliberalną nowomowę, ale tak nie musi być. Możemy mówić i myśleć inaczej."

Całość recenzji: str1; str2; str3; str4; str5; str6

Up


Monika Kostera (2013) (red) Organizować z polotem: Wyobraźnia organizacyjna w praktyce. Warszawa: Sedno.

Książka Organizować z polotem. Wyobraźnia organizacyjna w praktyce jest kolejną publikacją z serii Zarządzanie. Autorzy przedstawiają wyniki swoich prac i badań na temat roli wyobraźni organizacyjnej w praktyce.

Filozofowie i uczeni od dawna przypisują wyobraźni podstawowe znaczenia w procesie poznawania świata i nadawania mu sensu. Stąd jej rola w naukach społecznych, w tym w nauce o organizacji.

Monika Kostera we Wstępie cytuje licznych autorów, klasyków nauki o zarządzaniu, uznających wyobraźnię za niezbędny atrybut i przesłankę powodzenia w  zarządzaniu, szczególnie wśród okoliczności związanych z faktem nieustannej zmiany organizacji i jej otoczenia. Istotne znaczenie przypisywane jest także ćwiczeniom twórczego myślenia i treningu wyobraźni w takich formach jak burze mózgu czy gry umysłowe. Niemniej ważny jest moralny wymiar wyobraźni, której brak rodzi deficyt w tej sferze.

Wyobraźnia w odniesieniu do procesów organizowania oznacza umiejętność wychodzenia poza bieżące miejsce i rolę w strukturze organizacyjnej i myślenie o organizacji w szerszej perspektywie i w nowych kategoriach. Używanie wyobraźni w pracy menedżera oznacza stosowanie innego - nieliniowego - typu racjonalności, co daje szansę rozwiązywania coraz bardziej złożonych problemów, uwikłanych w rozmaite konteksty i niepewność otoczenia.

Prezentowane w książce wyniki badań są teoretycznym wkładem w rozwój nauki i przybliżają praktyczne problemy organizacji. Cała książka jak i prace poszczególnych autorów mogą być z pożytkiem wykorzystywane na potrzeby dydaktyki akademickiej (zwłaszcza dla zaawansowanych studentów). Z myślą o nauczycielach akademickich i studentach w publikacji podawane są praktyczne przykłady, ponadto każdy z rozdziałów zawiera opis przypadku wraz listą 4-5 pytań dla zakreślenia pola do dyskusji i refleksji. Publikacja, dzięki prezentacji i wykorzystaniu nowoczesnych metod badawczych w kontekście rzadziej opisywanych typów organizacji, stanowi bardzo dobry przykład innowacyjnego wykorzystania badań naukowych i uprawiania nauki na światowym poziomie.

Intencją autorów publikacji jest pokazanie, jak można rozwijać i wykorzystywać wyobraźnię w praktyce organizacyjnej. Stąd bez wątpienia - w swoim profesjonalno-eksperckim wymiarze - książka będzie również inspirującą lekturą oraz ważkim przyczynkiem do rozważań i dyskusji wśród osób zarządzających organizacjami.

Up


Monika Kostera (2013) (red.) Doradztwo organizacyjne: Ujęcie systemowe. Warszawa: Poltext.

Książka wykorzystuje rosnącą popularność perspektyw systemowych na świecie oraz kapitał wiedzy, jakim dysponują polscy badacze doradztwa organizacyjnego, czyli konsultingu. O dużym zainteresowaniu konsultingiem świadczy chociażby tworzenie kierunków specjalizacyjnych zorientowanych na doradztwo na uczelniach takich jak Uniwersytet Warszawski.
Książka może być wykorzystywana jako podręcznik akademicki na kierunkach: zarządzanie, socjologia, kulturoznawstwo, nauki polityczne. Może być podstawą do prowadzenia ćwiczeń i konwersatoriów z wielu przedmiotów takich jak: Zarządzanie, Doradztwo Organizacyjne, Zarządzanie Procesami, Budowanie Zespołów, czy Współczesne Koncepcje Zarządzania.
Publikacja zawiera zarówno główne definicje i modele teoretyczne, jak też przykłady praktyczne, ilustrujące teorię i służące do samodzielnej pracy studentów. Wielowątkowość przypadków i holistyczny opis stwarzają możliwości ich szerokiego zastosowania. Nie ma jednego właściwego rozwiązania przypadków, a celem książki jest dostarczenie materiału do ambitnych refleksji i ćwiczenia ważnych dla doradcy cech takich jak: spostrzegawczość, wrażliwość na kontekst, zrozumienie dynamiki i wieloaspektowości organizacji.

Up


Monika Kostera (2012) (red.) Szef polski: Studia przypadku o roli kierownika w organizacjach. Warszawa: Sedno.

W książce znajdują się praktyczne przykłady zarządzania różnymi typami organizacji w Polsce, zebrane przez prof. Monikę Kosterę. Prezentowane case’y będą ważnym wsparciem dla wykładowców i studentów kierunków zarządzania oraz punktem odniesienia i przyczynkiem do refleksji dla wszystkich praktyków zarządzania zarówno w organizacjach komercyjnych jak i różnych typach organizacji publicznych.

Z recenzji dr hab. Beaty Glinki, prof. UW:
Do rąk czytelnika trafia pozycja wyjątkowa. Książka Szef polski pod redakcją prof. Moniki Kostery łączy w sobie interesującą treść z łatwą w odbiorze formą. Największym walorem  poznawczym i dydaktycznym książki jest to, że jej Autorzy przedstawiają Czytelnikom studia przypadków z polskiej praktyki organizacyjnej, co wypełnia wciąż istniejąca na naszym rynku wydawniczym lukę. Wszystkie studia przypadków oparto na badaniach własnych autorów (prowadzonych z wykorzystaniem metod etnograficznych), przedstawiają więc realne problemy bardzo różnych organizacji: korporacji, organizacji pozarządowych, policji, organizacji samorządowych.

Program "Górna półka" TVN CNBC poświęcony książce.

Up


Monika Kostera (2012) Organizations and archetypes. Elgin: Edward Elgar.

Description
‘Professor Kostera is a consummate writer whose studies stand out for originality of approach. Her contribution to our knowledge of the inner mechanisms and wider effects of organizations is impossible to over-value: indeed without Kostera’s input, our knowledge of organizations, the successive reincarnations and strategy changes would be so much poorer. The book is pursued with exquisite consistency and sense of purpose. It is presented in all its enormous cognitive potential and exceptional analytical utility. A study of great value to both students and practitioners of organization.’
- Zygmunt Bauman, University of Leeds, UK

Contents
Contents: Part I: Culture, Organizations, Inspiration 1. A Humanistic Manifesto for Sustainable Management 2. Culture and organizational stories 3. Archetypes in Organizations Part II: Organizational Archetypes 4. In Search of the Organization’s Self 5. The Organizational Shadow 6. Anima and Animus 7. Persona: The Actor and the Mask 8. The Sage 9. The King 10. The Adventurer 11. The Trickster 12. The Eternal Child 13. Gaia 14. Cosmogony 15. Soteriology Part III: Methodological Notes 16. On the Studying of Organizational Myths and Archetypes: Methods Bibliography

Further information

‘Professor Kostera is a consummate writer whose studies stand out for originality of approach. Her contribution to our knowledge of the inner mechanisms and wider effects of organizations is impossible to over-value: indeed without Kostera’s input, our knowledge of organizations, the successive reincarnations and strategy changes would be so much poorer. The book is pursued with exquisite consistency and sense of purpose. It is presented in all its enormous cognitive potential and exceptional analytical utility. A study of great value to both students and practitioners of organization.’
- Zygmunt Bauman, University of Leeds, UK

This book reflects on organizations through archetypical tales-stories particularly resonant with deep meanings present in culture and the soul.

Archetypes are common patterns containing hidden images of human motivations, offering inspiration and awakening imagination. This book is a collection of such tales, connected to twelve organizational archetypes, where each are illustrated by more general theoretical reflections, current management and organization theory literature, as well as practical examples. Monika Kostera proposes an imagery and language for self-management and self-organization for non-corporate use including entrepreneurs and multipurpose NGOs.

Stories and examples from and of, contemporary organizations in different contexts will prove insightful to students, academics and researchers of management, business, sociology and economics. Social entrepreneurs and NGO activists will also find plenty of invaluable information is this inspirational study.

More information about this book.

Review: Corvellec, Hervé (2014) “Organizations and Archetypes” by Monika Kostera (Edward Elgar, 2012). [Book review]. Organization Studies. 35 (1):147-150

Review by Yiannis Gabriel (2015) "Organizations and archetypes: Can there be a mythology in the iron cage?" Stories, music, psychoanalysis, politics, reviews, the odd recipe... Blog.

Up


 

 

Beata Glinka i Monika Kostera (red.) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu: Organizacje, konteksty, procesy zarządzania. Warszawa: Wolters Kluwer.

Podręcznik stanowi zaawansowany kurs na temat współczesnych teorii organizacji i zarządzania. Zawiera informacje dotyczące wybranych istotnych kierunków i tendencji, które są powszechnie znane w Europie i Stanach Zjednoczonych, a z którymi polski czytelnik do tej pory miał ograniczony kontakt.

Główne obszary tematyczne podręcznika stanowią:

  • współczesny kontekst organizowania - organizacja w relacjach z otoczeniem,
  • różnorodność świata organizacji - metafory i archetypy,
  • społeczne i techniczne elementy organizacji - powiązania i ewolucja,
  • współczesne trendy w zarządzaniu - teoria i praktyka,
  • badania współczesnych organizacji - wybrane metody i ich implikacje.
Wszystkie zawarte w podręczniku rozdziały mają jednolity układ. Otwierają je opisy przypadków (w większości pochodzące z oryginalnych badań autorów), które stanowią ilustrację przedstawionych teorii. Każdy rozdział zawiera także listę definicji podstawowych pojęć i kończy się pytaniami, które mogą być wykorzystane w dyskusji na zajęciach.

Adresaci:
Podręcznik przeznaczony jest dla studentów studiów II stopnia (magisterskich) nauk ekonomicznych i zarządzania. Może być wykorzystany jako literatura podstawowa do kompletnego kursu składającego się z wykładu i konwersatorium lub ćwiczeń.

Up


 

Monika Kostera (2011) (red.) Etnografia organizacji: Badania polskich firm i instytucji. Gdańk: GWP.

"Etnografia organizacji” przedstawia wielobarwny obraz polskich firm, instytucji i organizacji, stworzony na podstawie wnikliwych badań etnograficznych. Praca zespołu pod kierunkiem prof. Moniki Kostery zaowocowała książką, która jest świadectwem przemian w polskiej rzeczywistości biznesowej i nie tylko.
W jednym tomie przedstawione zostały wyniki badań empirycznych z bardzo rozległego i niejednorodnego terenu. Poszczególne części książki dotyczą organizacji wielokulturowych, kierowania zespołem, niematerialnych elementów kultury organizacji, a także ról przyjmowanych przez organizacje i ich uczestników.
Rozdziały książki są zróżnicowane tematycznie (od cyrku po komisariat policji) i stylistycznie (od gawędy i notatek z pamiętnika do tekstów pisanych w sposób bardziej formalny), połączone są jednak wspólną metodologią i spójnymi założeniami badawczymi.
Publikacja ma duży walor poznawczy - ukazuje rzeczywistość inną od tej, którą można poznać z dominujących dzisiaj w Polsce badań ilościowych, rzeczywistość często niedostępną lub oglądaną pobieżnie. Jest to opis tym bardziej wartościowy, że umożliwia poznanie zmian, które zaszły w polskich organizacjach, m.in. w wyniku transformacji ustrojowej.
Książkę, choć jest obszerna, czyta się bez znużenia. Można to zresztą czynić na dwa sposoby - odnosząc tekst do wstępu autorstwa prof. Kostery i sprawdzając, jak realizowana jest metodologia badań, lub czytając każdy z opisów jako samodzielną, zajmującą opowieść.
Książkę w sposób szczególny polecamy wszystkim zainteresowanym badaniami etnograficznymi. studentom nauk społecznych i ekonomicznych oraz przedstawicielom świata biznesu - kadrze zarządzającej, managerom i dyrektorom pragnącym udoskonalenia firm, którymi przewodzą. 

"Pozycja ta doskonale pokazuje, jak w pracy naukowej ważna jest polifonia i konfrontowanie różnych sposobów widzenia świata i prowadzenia badań.
Dzięki Etnografii organizacji czytelnik może dowiedzieć się, w jaki sposób naprawdę prowadzone są badania etnograficzne. Pozna problemy i typowe bolączki badaczy, możliwe perspektywy badawcze, a także będzie mógł porównać, w jaki sposób prezentuje się wyniki badań jakościowych.
Etnografia organizacji powinna stać się lekturą obowiązkową dla osób zainteresowanych prowadzeniem badań jakościowych - zarówno z zakresu zarządzania, jak i socjologii, a także antropologii.
Starannie przemyślany dobór rozdziałów i prezentowanych projektów badawczych pozwala stwierdzić, że wreszcie pojawiła się pierwsza w Polsce praca zbiorowa doskonale prezentująca badania etnograficzne organizacji z różnych perspektyw.”
prof. Dariusz Jemielniak, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Wywiad na temat ksiązki w Gazeta Praca

Up


 

            

Monika Kostera (2011) (red.) Organizacje w praktyce. Warszawa: Poltext.

Wielowątkowość przypadków, gęstość opisu i bogaty kontekst, w jakim przedstawione są problemy zarządzania, dają szerokie możliwości zastosowania książki. Przypadki podobne są do klasycznych harwardzkich case'ów, przede wszystkim ze względu na swoją złożoność i objętość, a także wielowarstwowość - nie istnieje jedno właściwe rozwiązanie przypadków.
Ambicją autorów jest przedstawienie materiału, który w interesujący sposób można analizować na wiele sposobów przez wiele lat. Istnieją także istotne różnice - przede wszystkim bliższe nam, polskie realia; poza tym gęstość opisu i nasycenie kontekstem, charakterystyczne dla badań etnograicznych (choć nie wszystkie przypadki są etnograiami), umożliwiające wielostronne wykorzystanie i pogłębioną releksję.
Przypadki nie są wąskie, "techniczne", dostosowane do jednego przedmiotu czy podręcznika, lecz dają możliwość analizowania ze względu na wiele różnych aspektów, na zajęciach z wielu przedmiotów, z wielu ujęć i perspektyw. Można także porównywać przypadki między sobą pod wybranym kątem, poszukując efektów synergetycznych, podobieństw i różnic, tworząc etaprzypadki, pokazujące systemowe uwarunkowania zarządzania.
prof. Monika Kostera, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski


Wiele jest na naszym rynku podręczników z zakresu zarządzania; niektóre z nich są bardzo dobre, część zawiera krótkie studia przypadków i przykłady. Wciąż jednak mało jest pozycji, które stanowią opisy polskich przedsiębiorstw, a przez to stają się cennym materiałem dydaktycznym dla studentów i praktyków biznesu. Książka napisana przez zespół autorów pod redakcją prof. Moniki Kostery wypełnia tę lukę - zawiera pięć takich wnikliwie opracowanych studiów przypadku. Nie mam wątpliwości co do tego, że ta interesująca pozycja wykaże swoją użyteczność w procesach edukacji menedżerskiej.
dr hab. Beata Glinka, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Zarządzania


W Polsce brakowało dotychczas dobrego podręcznika opartego na studiach przypadków - wreszcie studenci zarządzania i teorii organizacji mogą z pożytkiem skorzystać z metody owszechnie stosowanej np. w Harvard Business School. Dzięki znakomitemu doborowi nieoczywistych i niestandardowych organizacji czytelnik jest w stanie zrozumieć złożoność kontekstów i warunkowań różnych ich typów. Książka powinna być szczególnie przydatna dla uczestników programów typu MBA, a także dla studentów studiów magisterskich zarządzania i socjologii.
dr hab. Dariusz Jemielniak, prof. Akademii Leona Koźmińskiego

Up


 

Monika Kostera (2010) Organizacje i archetypy. Kraków: Wolters Kluwer.

Organizacje, twory ludzkie i dla ludzi, składają się nie tylko z bytów materialnych, ale także innych, między innymi pochodzących ze sfery ducha. Jak poradzić sobie z tą sferą, jakie postawy zarządzanie może i powinno przyjąć wobec nich zarządzanie? Duchowość jest potrzebą ludzką, coraz częściej rozpoznawaną i docenianą także w zarządzaniu [...] Sposobem na dostrzeżenie i zrozumienie relacji ludzi z ich duchową stroną jest refleksja nad archetypami, czyli budzącymi głęboki oddźwięk obrazami, które łączą ludzi w czasie i przestrzeni. Taka refleksja pomoże nam zrozumieć wiele zagadkowych aspektów życia organizacyjnego, pozornie należących do innych, bardziej racjonalnych porządków, lecz nie dających się prosto racjonalnie roztrząsnąć, takich jak skomplikowane relacje ludzi w organizacjach z technologią, ukryte pułapki efektywności, reakcje ludzi na monotonię w pracy.

Organizacje, podobnie jak wiele zjawisk społecznych, można widzieć, najogólniej rzecz biorąc, na dwa sposoby - jako stany rzeczy lub jako procesy [...] Organizacje są zarówno jednym, jak i drugim - są niezwykle złożonymi i skomplikowanymi zjawiskami, których nie da się prosto i jednoznacznie doświadczyć, ani poznać [...] Ludzie w swoim codziennym życiu potrafią intuicyjnie sobie z nimi radzić, aczkolwiek szczególnie dobrze radzą sobie ci, którzy mają rodzaj wyobraźni, umożliwiający im widzenie i interagowanie z organizacjami na wiele różnych sposobów, często odmiennych, niż te utarte i podzielane przez większość. Wyobraźnię tę można rozwijać i nauka może być w tym pomocna. Ta książka stawia sobie właśnie taki cel - by zaoferować Czytelnikowi język i symbolikę, które pozwalają rozwijać wyobraźnię organizacyjną.

Up


 

 

Mary Jo Hatch and Andrzej Koźmiński (2010) Trzy oblicza przywództwa. (Translation from Polish by Tomasz Wrzesiewski). Warszawa: WAiP.

Trzy oblicza przywództwa czerpią bezpośrednio z teorii narracji organizacyjnej - nurtu, który współcześnie prześywa rozkwit, zwłaszcza w zakresie analizy storytelling, czyli opowieści, pod których wpływem kształtowane jest postrzeganie świata organizacji, kultury, ról społecznych. Autorzy konsekwentnie analizują archetypy organizacyjne, których odgrywanie przesądza o kształcie roli społecznej menedąera. Analizują źródła nowych organizacyjnych mitologii i dowodzą, ąe w warstwie symbolicznej następuje głęboka przemiana percepcji roli kierownika. Zmiana ta jest niezauwaąalna, ponieważ przebiega stopniowo, a podlegają jej także sami obserwatorzy - ma jednak olbrzymi wpływ na redefinicję zarządzania i ról organizacyjnych, jakie funkcjonowały w przeszłości.
ze Wstepu dr. hab. Dariusza Jemielniaka

Wykorzystaliąmy najstarszą mitologię zachodniej cywilizacji - mity greckie - by stworzyć ramy naszych badań. Takie ramy przeobrażają dyrektorów w greckich bogów i herosów, których postaci objawiły się przez porównanie każdej z rozmów do greckiego mitu lub historii mitycznej, która według nas wyrażają. Podejście przedstawiajśce szefów organizacji jako bogów może nosić znamiona teorii przywództwa opartej na cechach charakteru, w której skutecznym liderom przypisuje się cechy heroiczne, ze świadomoscia licznych róznic.
z Rozdziału 4.

Up


 

  

 

Kostera, Monika and Martyna Śliwa (2010) Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura. Warszawa: WAiP.

drugie wydanie/ second edition:

Kostera, Monika and martyna Śliwa (2012) Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczośc, kultura. Warszawa: Wolters-Kluwer.

 

Aktualne teorie i najnowsze światowe osiągnięcia nauk organizacji i zarządzania

Książka jest podręcznikiem akademickim teorii organizacji i zarządzania, przeznaczanym dla studentów nauk ekonomicznych i zarządzania starszych lat. Poświęcana jest wybranym aktualnym i istotnym z punktu widzenia dyscypliny kierunkom, które są powszechnie znane na świecie i wchodzą w zakres kanonów nauczania zarządzania. Materiał zawarty w publikacji wykracza poza typowy program kursu podstawowego zarządzania i teorii organizacji. Obejmuje wybór aktualnych zagadnień przedmiotu, od tematyki zarządzania postkolonialnego, przez zarządzanie w kulturze i zarządzanie jakością, do twórczości organizacyjnej,

We współczesnych naukach o zarządzaniu na świecie istnieje wiele interesujących nowych szkół i perspektyw badawczych, które dotąd pozostają w Polsce niemal całkowicie nieznane. Ostatnimi czasy niektóre spośród tych szkół zaczynają być przedstawiane polskiemu Czytelnikowi, w szczególności dotyczy to kierunków związanych z zarządzaniem wiedzą i negocjacjami. To zainteresowanie wiedzą i nowoczesnym rozwiązywaniem konfliktów w naszym kraju bardzo cieszą, gdyż dzięki nim tak teoria, jak i praktyka zarządzania może łatwiej stawić czoła wyzwaniom rozwoju w zakresie tak technologii, jak i form współpracy między organizacjami i jednostkami. Jednak niezwykle ciekawe podejścia akcentujące przejście do "nowej epoki" w zarządzaniu, pozostają, jak dotąd, nadal zbyt mało znane. Niniejsza publikacja jest próbą przybliżenia jednego z takich ujęć w światowym, a w szczególności - europejskim zarządzaniu.

dr hab. Beata Glinka (do wyd. I)

"Zarządzanie w XXI wieku" to podręcznik niezwykle interesujący i nietypowy. Autorki nie przedstawiają w swojej książce popularnych obecnie (a często przejściowych) mód w zarządzaniu, ale koncentrują się na wątkach, które uznały za szczególnie znamienne, a stosunkowo mata znane w Polsce. Takiego przeglądu koncepcji na naszym rynku jeszcze nie było, co sprawia, że publikacja powinna znaleźć się na liście lektur tych wszystkich, którzy chcą lepiej poznać współczesne zarządzanie i jego kontekst,

Prof. dr hab. Beata Glinka (do wyd. II)

 

Up


 

Kostera, Monika (2008) Współczesne koncepcje zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania UW.

Up


 

Kostera, Monika (2008) (ed.) Nowe kierunki w zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

 

Nowe kierunki w zarządzaniu to książka, która powinna znaleźć się na liście lektur obowiązkowych na wszystkich uczelniach wykładających ten przedmiot. Zarządzanie nie jest aktywnością statyczną - "stare, dobre sposoby” są bez przerwy zastępowane przez nowe, które mogą okazać się lepsze, albo też zniknąć z repertuaru praktyki. Studenci zarządzania muszą wiedzieć, że nie ma recept, które są wieczne. Przedsiębiorstwa, w których znajdą pracę będą oczekiwać od nich nie tylko szybkiej adaptacji do nowych technik, ale również twórczego wkładu.

 prof. Barbara Czarniawska,  Uniwersytet w Göteborgu

Takiego podręcznika jeszcze w Polsce nie było! Nowe kierunki w zarządzaniu pokazują najbardziej aktualne tematy z międzynarodowego dyskursu na temat teorii organizacji i zarządzania w sposób tak przystępny, że z lektury skorzystać mogą nie tylko studenci, ale także wszelkie osoby choć trochę zainteresowane tą tematyką. Wreszcie ukazuje się książka, która nadaje się zarówno do łatwej adaptacji na zajęciach akademickich, jak i do samodzielnej lektury.

dr Dariusz Jemielniak, Akademia Leona Koźmińskiego

Żyjemy w świecie organizacji, które są przeważnie zawodowymi biurokracjami. Zrozumienie ich bywa jednak intuicyjne i lokalne a łańcuchy, sieci i "ekosystemy” wymagają paradygmatycznej giętkości, aby język powiedział wszystko, co pomyśli głowa. Dlatego warto zapoznać się z krajobrazem teoretycznym, wyznaczanym procesualnym podejściem Weicka, krytyczną platformą Alvessona i Willmotta, narracyjnością Czarniawskiej, itd. Kostera, wykształcona w Szwecji, zatrudniona w Polsce i obecna w międzynarodowych sieciach badawczych, oferuje antologię pomysłową, wielostronną, a często popartą własnymi badaniami empirycznymi współautorów.

prof. Sławomir Magala,  Rotterdam School of Management, Erasmus University

Każdy podręcznik zarządzania podkreśla, jak wiele zmieniło się w praktyce w ciągu ostatnich 20-30 lat, ale rzadko można spotkać podręcznik, który odzwierciedla te zmiany. Czy można oderwać się od tradycyjnego ujęcia podręcznika do zarządzania a równocześnie pokazać złożoność i piękno teorii? Można. Czy można dobrze przedstawić tezę, że w zarządzaniu zmieniło się bardzo wiele nie tylko od Fayola, Webera i Taylora, ale od Simona, Watermana i Portera? Można. O tym właśnie jest ta książka. Warto ją czytać  jako przewodnik odkrywający nowe, ciekawe a niekiedy  nawet fascynujące krajobrazy.

 prof. Robert Rządca, Akademia Leona Koźmińskiego

Up


 

Kostera, Monika (2008) (ed.) Organizational Olympians: Heroes, heroines and villains of organizational myths. London: Palgrave Macmillan.

This book is the first in a trilogy on myth making in organizing, exploring the role of myth in contemporary organizational discourse and practice. It is the first extensive publication that systematizes the current and emerging interest in the research of organizational mythologies based on narrative and ethnographic methods. The topic is of high interest but there are very few little publications on it. There is a high probability of coming "new turn" in organization studies. It develops a new theory, based on recent research and reflection of contributors.The first volume in a series of three focuses on myth in everyday organizational life, pertaining to individual actors: heroes and heroines, and the roles they play in organizations. Attitudes and temperaments, as well as professional ethos, are narrated and mythologized to reveal an archetypal dimension of organizing and organizations.

Reviews: Koivunen, Nina (2010) "Book review Trilogy: I Organizational Olympians. Heroes and Heroines of Organizational Myths, II Organizational Epics and Sagas. Tales of Organizations, III Mythical Inspirations for Organizational Realities, Monika Kostera (Ed.)" , Scandinavian Journal of Management, 26/2, p. 225-226

Land, Chris (2010) "Book review", Critical Perspectives on International Business, 6/4, p. @.

Up


 

Kostera, Monika (2008) (ed.) Organizational Epics and Sagas: Tales of organizations. London: Palgrave Macmillan.

This volume is the second in a trilogy on myth making in organizing, explores organizational virtues and vices, and organizational sagas, to reveal an archetypal dimension of organizations. It is the second volume in a series of three that systematizes the current and emerging interest in the research of organizational mythologies based on narrative and ethnographic methods. It includes a topic of high interest but little publication, with high probability a coming 'new turn' in organization studies. New theory developed, based on recent research and reflection of contributors.This second volume in a trilogy on myth making in organizing focuses on organizational virtues and vices, as well as attributes and abilities of organizations, and legendary organizations that had become mythical in themselves. These narratives are presented as organizational sagas to reveal an archetypal dimension of organizing and organizations.

Review: Koivunen, Nina (2010) "Book review Trilogy: I Organizational Olympians. Heroes and Heroines of Organizational Myths, II Organizational Epics and Sagas. Tales of Organizations, III Mythical Inspirations for Organizational Realities, Monika Kostera (Ed.)" , Scandinavian Journal of Management, 26/2, p. 225-226

Land, Chris (2010) "Book review", Critical Perspectives on International Business, 6/4, p. @.

 

Up


 

 

Kostera, Monika (2008) (ed.) Mythical inspirations for organizational realities. London: Palgrave Macmillan.

This is the third volume in a series on myth making in organizing, which looks at mythical narratives as metaphors of an organizational issue to reveal an archetypal dimension of organizing and organizations.The third volume in a series of three that systematizes the current and emerging interest in the research of organizational virtues and vices, and organizational sagas, to reveal an archetypal dimension of organizations.It is a topic of high interest but little publication, with high probability a coming "new turn" in organization studies. A new approach and new theory is developed, based on recent research and reflection of contributors.The third volume in a trilogy on myth making in organizing focuses on myth in everyday organizational life. The mythical narratives presented in this volume serve as metaphors of an organizational issue that can take inspiration from, or be better understood through, the myth to reveal an archetypal dimension of organizing and organizations.

Review: Koivunen, Nina (2010) "Book review Trilogy: I Organizational Olympians. Heroes and Heroines of Organizational Myths, II Organizational Epics and Sagas. Tales of Organizations, III Mythical Inspirations for Organizational Realities, Monika Kostera (Ed.)" , Scandinavian Journal of Management, 26/2, p. 225-226

Land, Chris (2010) "Book review", Critical Perspectives on International Business, 6/4, p. @.

 

Up


Kostera, Monika, Mary Jo Hatch and Andrzej Kozminski (2007) The three faces of leadership: Manager, artist, priest. (Translation to Chinese from English) Beijing: Economy & Management Publishing House.

Up


 

 

Kostera, Monika (2007) Organizational ethnography: Methods and inspirations. (Translation to English from Polish). Lund: Studentlitteratur.

This book presents the ethnographic methodological tradition in comparison with similar qualitative traditions, and explains the main methods used by ethnographers of organizations, namely: observation, interview and text analysis. It shows how decisions concerning the choice of methodology are made and describes the main stages of the methodological process. Further, it offers an introduction to how to analyze ethnographic material and, finally, to how to write a thesis based on field research.

The book presents concrete examples of how research is done and short advice is offered by experienced researchers who use the described methods in their field work. Even though the book is comprehensible, it is not a simple manual but a book presenting a respected research tradition in its ontological and epistemological context.

This is a methodology book suited primarily for master level students in management studies and sociology, as well as doctoral students looking for an introduction to qualitative methods.

Cover picture by Katarzyna Korzeniecka

Up


 

Kostera, Monika (2007) (ed.) Kultura organizacji: Etnografie polskich organizacji. Gdańsk: GWP, forthcoming.

 

Chcesz wiedzieć, jaki typ kultury organizacyjnej może posiadać Twoja firma? Interesuje Cię, jak menadżerowie w Polsce radzą sobie z atmosferą firmy, konfliktami i podziałem pracy? Zastanawiasz się, czy Twoja wizja firmy ma rację bytu? I jakie zasady mają koncerny wchodzące na rynek polski?
Książka ta zawiera opisy wybranych działających w Polsce organizacji: przedsiębiorstw, organizacji humanitarnych i religijnych, małych i dużych, przedsiębiorczych i konserwatywnych. Analizy poszczególnych przypadków zostały pogrupowane w większe całości zatytułowane: Polacy i Inni, Szefowie, zespoły, wizje, Ideały, mity, archetypy oraz W poszukiwaniu tożsamości. Wśród nich na pewno znajdziesz wiedzę, która Cię zainteresuje.

Up


 

Kostera, Monika (2007) (edited with Daniel Hjorth) Entrepreneurship and the Experience Economy. Copenhagen: Copenhagen Business School Press.

 

This book brings together a wide range of empirical studies, all disclosing and substantiating the so-called experience economy with a particular focus on its entrepreneurial aspects. The contributors both elaborate and clarify the entrepreneurial nature of the experience economy. They illustrate concrete examples of how it is created and made to work, thereby providing the reader with a unique insight into the significant shift from a managerial to an entrepreneurial economy. The chapters in the book also herald another deeply transformative aspect of this shift: its emphasis on play, affect, and passion, all human qualities that the industrial society/economy had marginalized.

Review: Milczarczyk, Aneta (2009) "Book review: 'Entrepreneurship & the Experience Economy' ; by Daniel Hjorth and Monika Kostera (eds.)", Scandinavian Journal of Management, 25/1, p. 125-126

Up


 

 

Kostera, Monika (2005) The quest for the self-actualizing organization. Malmö: Liber.

This is not a book about self-improvement, New Age, best practices or the management of culture. It does not solve existential problems or answer all of your questions. This book is a quest, a textual travel in ideas about organizing and self-actualization. People often feel that it is possible and right to both be an individual and part of a collective - yet it seems to rarely be realized in contemporary business organizations. There is often a dichotomy at work between the individual and the collective dimension in organizations. While not inquiring into the reasons of this, the book sets out to tell a story about the transcending of the seeming dichotomy. It does this through a collage of stories gathered from various authors: organization theorists, students, friends, exploring aspects of the encounter between the organizational and the spiritual domains.

Cover photograph by Katarzyna Korzeniecka

 

Up


 

Hatch, Mary Jo, Monika Kostera, and Andrzej Kozminski (2005) The three faces of leadership: Manager, artist, priest. Blackwell Publishing.

 

The Three Faces of Leadership takes readers inside the minds of CEOs who have been celebrated by the Harvard Business Review over the last decade of the twentieth century. Drawing on interviews with these famous CEOs, Mary Jo Hatch, Monika Kostera and Andrzej K. Kozminski demonstrate how business leaders today use aesthetics, specifically storytelling, dramatizing and mythmaking, to lead their companies successfully. They look at how they inspire organizations through their creativity, virtue and faith, and thus show the faces of the artist and priest alongside the technical and rational face of the manager.

The Three Faces of Leadership features clear and accessible explanations of the aesthetic philosophy of management: as applied to the concepts of creativity, imagination, courage, virtue, inspiration, faith and ethics. It presents techniques for developing these qualities as an essential part of leadership; together with the capacity to communicate them to others. Aesthetic leadership practices are linked to organizational culture, change, vision, values and identity. In this way, the book encourages students and executives to align the creative and spiritual aspects of business with their technical training and practice.

Reviews:

Jepson, Doris (2008) "Book Review: Mary Jo Hatch, Monika Kostera and Andrzej K. Kozminski, The Three Faces of Leadership: Manager, Artist, Priest", Leadership, 4/4, p. 477-481.

Taylor, Steven S. (2007) "The Three Faces of Leadership: Manager, Artist, Priest", Journal of Organizational Change Management, 20/1, p. 150-154.

Bridgman, Todd (2007) "he Three Faces of Leadership: Manager, Artist, Priest", Personnel Review, 36/3, p. 494-497.

Fisscher, Olaf (2006) "The three faces of leadership. By Mary Jo Hatch, Monika Kostera and Andrzej K. Kozminski", R&D Management, 36/5, p. 547-548.

Nissley, Nick; Buswick, Ted; Seifter, Harvey (2005) "The Three Faces of Leadership: Manager, Artist, Priest", Journal of Business Strategy, 26/5, p. 78-78.

Moss, Richard (2005) "The Three Faces of Leadership", Personnel Today, 11/29, p. 38-38.

 

Up


 

                

Kostera, Monika i Agnieszka Rosiak(2005) Jak prowadzić zajęcia dydaktyczne ze studentami? Gdańsk: GWP.

Kostera, Monika i Agnieszka Rosiak (2008) Nauczyciel akademicki. Gdańska: GWP (drugie wydanie)

 

Jak

  • nawiązać dobrą współpracę z grupą
  • umiejętnie przekazać wiedzę
  • i mieć satysfakcję ze wspólnych osiągnięć
Każdy wykładowca szuka najlepszego sposobu poprowadzenia zajęć. Studenckie grupy są liczne, często niechętne do współpracy, czasem nie wiadomo, w jaki sposób przekazać materiał, aby był atrakcyjny dla słuchaczy. Co robić, by zmienić tę sytuację?

do drugiego wydania:

Każdy wykładowca szuka najlepszego sposobu poprowadzenia zajęć. Studenckie grupy są liczne, często niechętne do współpracy, czasem nie wiadomo, w jaki sposób przekazać materiał, aby był atrakcyjny dla słuchaczy. Co robić, by zmienić tę sytuację? Niniejsza książka podpowiada, jak poprowadzić zajęcia dydaktyczne, by: nawiązać dobrą współpracę z grupą, umiejętnie przekazać wiedzę, mieć satysfakcję ze wspólnych osiągnięć.

Up


 

                                                  

Kostera, Monika (2003/2005/2010) Antropologia organizacji: Metodologia badań terenowych. (Anthropology of organization: Methodology of field research). Warszawa: PWN.

 

Antropologia organizacji jest metodologią badań empirycznych, która cieszy się ogromną popularnością w krajach zachodnich, lecz w Polsce nadal jest mało znana. Literatura, jaka dotąd była wykorzystywana do takich badań, jest przede wszystkim obcojęzyczna i trudno dostępna dla polskiego czytelnika. Tymczasem antropologiczne badania organizacji umożliwiają ciekawe i istotne badania terenowe: opis organizacji w ich naturalnym kontekście, ukierunkowanie na proces, zrozumienie ludzi i ich motywacji oraz badanie zjawisk nowych, nieznanych, nie dających się przewidzieć.

Głównym celem książki jest pomoc studentom, pragnącym przeprowadzić badania terenowe organizacji na poziomie pracy dyplomowej, magisterskiej i doktorskiej zarówno w poprawnym przeprowadzeniu badań, jak i w napisaniu na ich podstawie pracy. Podręcznik powstał na podstawie doświadczeń badawczych autorki oraz badań dotyczących organizacji i literatury - tak pozycji klasycznych, jak i najbardziej aktualnych.
Pozycja przeznaczona jest dla pracowników naukowych i studentów przygotowujących badania empiryczne na wydziałach nauk społecznych i humanistycznych.

(do drugiego wydania)

Książka napisana z myślą o studentach i badaczach pragnących przeprowadzić własne badania terenowe organizacji na poziomie pracy dyplomowej, magisterskiej lub doktorskiej. Jej celem jest, z jednej strony - zapoznanie polskich czytelników z mało w Polsce znanymi antropologicznymi badaniami organizacji, z drugiej zaś - pomoc w poprawnym przeprowadzeniu takich badań i napisaniu na ich podstawie pracy.

Review:Jemielniak, Dariusz (2005) "Antropologia organizacji (M. Kostera)",  Organizacja i kierowanie, no. 2.

Up


 

                      

Kelemen, Mihaela and Monika Kostera (eds.) (2002) Critical management research in Eastern Europe: Managing the transition. Palgrave-Macmillan.

 

The process of transition in Eastern European countries is one in which ideas of the past and present, both local and Western, meet and conflict. Presenting a wealth of ethnographic and interview-based research, "Critical Management Research in Eastern Europe" argues that the reform process in Central and Eastern Europe has been dominated by the traditional "Western" view of management practice. However, this approach overlooks the fact that certain managerial and organizational practices developed in Central and Eastern Europe may still be appropriate and indeed effective within this particular setting. The book brings together authors from both East and West Europe to evaluate how the two systems can best be harmonized, which is particularly important in the context of EU enlargement.

 

Up


 

      

Höpfl, Heather and Monika Kostera (eds.) (2002/2014) Interpreting the maternal organization. London-New York: Routledge.

New edition

Book Description

Over the past ten to fifteen years there has been an increasing interest in emotion in organizations, in diversity, ethics, care and the ubiquitous pursuit of quality. These concerns, however, have consistently been reduced to issues of management and regulation. There is now a growing need to confront issues related to the dehumanization of organizations. This book brings these issues together, presenting an original construction of the organization via an emphasis on the (m)other. This book is not a feminist tract, nor is it primarily about the experiences of women in organizations. It rather argues that conventional representations of the organization are patriarchal, masculine, directed by the animus and that such representations reduce the notion of 'organization' to abstract relationships, rational actions and purposive behaviour. This challenging book will be of essential interest to all critical management theorists. With its innovative approach, it will also appeal to students, teachers, and all those looking for an approach to management that does justice to the complexity, ambivalence and chaos of the world of organizing.

Synopsis
Since the 1980s, there has been an increasing interest in emotion in organizations, in diversity, ethics, care and the ubiquitous pursuit of quality. These concerns, however, have consistently been reduced to issues of management and regulation. In this work, the contributors argue that conventional representations of the organization are patriarchal, masculine and directed towards the animus. By contrast, they seek to restore the maternal aspects of organization.

Review: Kayes, D. Christopher (2003) "Interpreting the Maternal Organization (Book)", Management Learning, 34/3, p. 390-393.

 

Up


 

Kostera, Monika (1998) Opowieści o ludziach, organizacjach i zwyczajach czyli wykładki. (Narratives about people, customs, and organizations). Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania.

 

Autorka w formie lekkiej i przyjaznej dla Czytelnika opowiada o różnych, Jej zdaniem interesujących, a często odstraszających studentów (sama nazwa) zagadnieniach naukowych i metodologicznych


Up


 

Kostera, Monika (1996) Podstawy organizacji i zarządzania. (Organization and management) Warszawa: Wyzsza Szkola Przedsiebiorczosci i Zarzadzania, third edition 1999.

 

Autorka opisuje w sposób syntetyczny zarządzanie, funkcje zarządzania i nowoczesne teorie zarządzania. W aneksie znajdziemy tematykę i zalecanych do niej autorów.

 

Up


 

Kostera, Monika (1996) Postmodernizm w zarządzaniu. (Postmodernism and management) Warszawa: PWE .

 

Postmodernistyczny nurt w naukach o organizowaniu szczególnie intensywnie rozwija się w latach 90, co znajduje odbicie w licznych publikacjach.
Niniejsza książka jest pierwszą w polskiej literaturze monografią, którą można zaliczyć do nurtu postmodernistycznego. Autorka podjęła próbę zbadania i opisu kultury organizowania w Polsce, zwłaszcza archetypów kulturowych, które są podstawą naszych wyobrażeń o tym "czyn jest organizacja", "po co istnieje" i "dla kogo".
M. Koster odpowiada na pytania: jakim przemianom podlegała kulturowa funkcja przedsiębiorstwa, jak zmieniała się społeczna rola kierownika w zależności od politycznego i ekonomicznego kontekstu otoczenia? Jednak autorka nie formułuje normatywnych wniosków. Przedstawiona wizja świata organizacji ma tylko ułatwić Czytelnikowi zrozumienie otaczającej go rzeczywistości i zachęcić do twórczego wpływania na jej kształt.

Od Autorki: Wbrew tytułowi (tytuł Wydawnictwa) i powyższej notce, książka nie jest o filozofii ani o metodologii, nie jest także o postmodernizmie. Jej tematem jest zarządzanie w PRL. Książka przedstawia wyniki etnograficznych badań terenowych przeprowadzonych wśród praktyków zarządzania z czasów PRL oraz wnioski dotyczące tego, jak funkcjonowały przedsiębiorstwa w tamtych czasach i - co nam zostało z tych lat...

Pozycja dostępna do ściągnięcia w formacie pdf w ramachprojektu Otwórz książke.

 

Up


 

                   

Kostera, Monika (1994) Zarządzanie personelem. (Personnel management) Warszawa: PWE , second edition 1997, third edition 1999, fourth edition 2000, fifth edition 2006.

 

W książce zostały przedstawione podstawy zarządzania personelem w nowoczesnym ujęciu (stosowanym we wszystkich krajach rozwiniętych gospodarczo) podbudowane praktycznymi przykładami. Ta dziedzina zarządzania, bardzo intensywnie rozwijająca się na świecie, również w Polsce zaczyna zyskiwać coraz większe znaczenie. Zarządzanie personelem dostarcza metod i technik, pozwalających ograniczyć koszty funkcjonowania firmy, rozwiązać wiele jej codziennych problemów, podnieść skuteczność i efektywność działania na rynku.


Up

Back

Back to index