Seminarium magisterskie:
Badania w terenie żywych organizacji: procesy, struktury i komunikacja społeczna

 

 

Uwaga! Wszystkie przypadki plagiatu zgłaszane będą do Komisji Dyscyplinarnej UW. Konsekwencją plagiatu jest ponadto ocena niedostateczna bez możliwości poprawy.


Prowadząca

Prof dr hab Monika Kostera


Temat seminarium

Zapraszamy Państwa do prawdziwej przygody poznawczej. Kwintesencją seminarium nie jest "pisanie” pracy, a poznawanie rzeczywistości organizacyjnej i zorganizowanej. Organizacje są społecznościami i można je badać jako kulturowe społeczności, czy to firmy, czy teatry, muzea, wspólnoty religijne czy inicjatywy obywatelskie i pozarządowe.

Na naszym seminarium studenci badają zorganizowaną rzeczywistość, zbierają materiały a potem dopiero opowiadają o tym, co widzieli, czego się nauczyli. Ta opowieść o tym, czego dowiedziało się z badań w terenie - to etnografia.

Prace powstające na naszym seminarium są empiryczne, to znaczy, ich główną treścią są opowieści etnograficzne. Ponieważ tworzymy naukę, te opowieści zawsze jednak odnoszą się i korespondują z innymi opowieściami tego typu. Do tego służy część teoretyczna w takiej pracy. Te prace są oryginalne, ciekawe, czytują je Czytelnicy spoza seminarium, nawet spoza UW. Zachęcamy do kliknięcia na link w przegródce poniżej.

 


Ogłoszenia

 

 


 

 

Seminaria 2024

poniedziałki

15-16:30

forma: hybrydowa (zajęcia w sali i asynchroniczne)

s. 406

1) 19.02.2024

Wprowadzenie: Czym jest etnografia organizacji?

Spotkanie z artystką, Dominiką Kieruzel

2) 26.02
Metody: Obserwacja w badaniach etnograficznych

Zajęcia w sali obowiązkowe dla "młodszych" (dla "starszych" - zajęcia dobrowolne)

3) 4.03.

Konwersatorium: Nasze zainteresownaia badawcze, nasze badania w terenie

Zajęcia w sali obowiązkowe dla "młodszych" (dla "starszych" - zajęcia dobrowolne)

4) 11.03.

Metody: Wywiad w badaniach etnograficznych

Zajęcia w sali obowiązkowe dla "młodszych" (dla "starszych" - zajęcia dobrowolne)

5) 18.03.

Metody: Antropologia wizualna i metody oparte na sztuce

Zajęcia w sali obowiązkowe dla "młodszych" (dla "starszych" - zajęcia dobrowolne)

6) 25.03.

Konswersatorium: spotkanie z gościem, rozmowa o wynikach badań

Gość: Dr Marta Szeluga -Romańska

Zajęcia obowiązkowe dla wszystkich

7) 8.04.

Kowersatorium: spotkanie z gościem, rozmowa o wynikach badań

Gość: Dr Michał Zawadzki

Kto ma - proszony jest o przyniesienie na zajęcia gitary!

Zajęcia obowiązkowe dla wszystkich

8) 15.04.

Zajęcia asynchroniczne - zadanie do pracy własnej

Zajęcia obowiązkowe dla wszystkich

9) 22.04.

Konwersatorium: Doświadczenia badawcze, spotkanie z gościem

Gość: Karolina Krakowiak

Dr Tomasz Ludwicki
Zajęcia obowiązkowe dla wszystkich

10) 06.05.

Konwersatorium: Doświadczenia badawcze, spotkanie z gościem

Gość: dr Marta Połeć

Zajęcia obowiązkowe dla wszystkich

11) 13.05.

Konwersatorium: Etyka badawcza

Zajęcia w sali obowiązkowe dla "młodszych" (dla "starszych" - zajęcia dobrowolne)

12) 20.05.

Metody: Studium przypadku

Konwersatorium: Teren badawczy, rozmówcy i osoby kontaktowe

Zajęcia w sali obowiązkowe dla "młodszych" (dla "starszych" - zajęcia dobrowolne)

13) 27.05.

Konwersatorium: Pisanie etnografii

Zajęcia dobrowolne dla wszystkich

14) 3.06.

Konwersatorium: Prace magisterskie

Prezentacja recenzji wybranych pracy

Zajęcia w sali obowiązkowe dla "młodszych"; dla "starszych" - zajęcia dobrowolne

 


Zaliczenie

 

Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Zadania i prezentacje pracy własnej oraz (dla "młodszych") recenzji wybranej pracy

Dla "starszych": badania w terenie i napisanie fragmentów empirycznych pracy magisterskiej

 


Co można badać etnograficznie?

Każdy uczestnik i uczestniczka seminarium wybiera sobie do zbadania organizację alternatywną. Powinno to być miejsce które 1) naprawdę zaangażuje osobę (bo spędzi tam dużo czasu), 2) do którego ma dobry dostęp albo będzie w stanie taki dostęp uzyskać.

Możliwe tereny badawcze na seminarium:

1) Organizacje:

 • organizacje kultury (muzea, galerie sztuki, cyrki, filharmonie, etc. - np. Opera Narodowa w Warszawie)
 • organizacje edukacyjne

2) Zorganizowane sfery życia społecznego

 • profesje związane z kulturą (kustosz, kurator, dyrektorzy muzeów, etc)
 • zorganizowana przestrzeń miejska (np. Rynek Starego Miasta )

Wybór terenu należy skonsultować ze mną oraz z Promotorką

 

Nie można badać organizacji, w której jest się zatrudnionym/ właścicielem/ szefem


 

Co powinna zawierać praca magisterska?

 

Ilość stron: 80-200 A4, podwójny odstęp, czcionka Times New Roman lub podobna

 1. Wprowadzenie

  1. Sformułowanie problemu

  2. Tło

  3. Struktura pracy

 2. Teoria - główne pojęcia, miejsce tematu badań w teorii

 3. Metodologia

  1. Etnografia i badania kultury

  2. Metody badawcze przyjęte w pracy

 4. Część empiryczna - materiał badawczy ustrukturalizowany według głównych wątków

 5. Konkluzje - model, metafora albo odniesienie wyników badań własnych do teorii

 6. Bibliografia

Rozdziały poświęcone teorii i empiriom można (a nawet należy) zatytułować bardziej opisowo.

 

 


Jak pisać?

Dobrze, rzetelnie, przejrzyście. Powoływać się na źródła i na literaturę. Cytować zgodnie z zasadami (proszę zerknąć do Innych zasobów poniżej).

Gęsty opis!!! Co to takiego? Przeczytać o Geertza! Tu są bardzo dobre przykłady (a przy okazji dobre książki):

Drenda, Olga (2018) Wyroby: Pomysłowość wokół nas. Warszawa: Karakter.

Okraska, Magdalena (2018) Ziemia jałowa: Opowieść o Zagłębiu. Warszawa: Trzecia strona.


 

Literatura obowiązkowa

Kostera, Monika, Paweł Krzyworzeka i MArta Połeć (2023) Antropologia organizacji

Krzyworzeka, Paweł (2016) "Etnografia", w" Monika Kostera (red.) Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym. Warszawa: Sedno, s. 27-26.


 

Literatura uzupełniająca

Czarniawska, Barbara (2010) Trochę inna teoria organizacji. Warszawa: Polext.

Drenda, Olga (2018) Wyroby: Pomysłowość wokół nas. Warszawa: Karakter.

Kędziora, Alicja, Ewa Kocój i Joanna Szulborska-Łukaszewicz (2019) Zarządzanie w sektorze kultury. Kraków: WUJ..

Kocój, Ewa (2013) Pamięć starych wieków: Symbolika czasu w rumuńskim kalendarzu prawosławnym. Kraków: WUJ.

Kostera, Monika i Martyna Śliwa (2010) Zarządzanie w XXI wieku. Warszawa: WAiP.

Kostera, Monika (2011) (red.) Etnografia organizacji. Gdańsk: GWP.

Krzyworzeka, Paweł (2017) Nagrody Biznesowe: Etnografia rytuałów merytokracji. Wydawnictwo Poltext.

Mencwel, Andrzej (2007) Wyobraźnia antropologiczna. Warszawa: UW.

Okraska, Magdalena (2018) Ziemia jałowa: Opowieść o Zagłębiu. Warszawa: Trzecia strona.

Willis, Paul (2005) Wyobraźnia antropologiczna. Kraków: UJ.


 

Inne zasoby

Polecane lektury

Pisanie pracy magisterskiej i doktorskiej - więcej na ten temat

Program do transkrybowania wywiadów oTranscribe (bezpieczny freeware)

Program wspomagający pracę nad materiałem etnograficznym (freeware)

Przykładowe prace magisterskie

Jak napisać bibliografię?

Jak uniknąć plagiatu?

Akademia.edu - wiele nieodpłatnych zasobów naukowych (artykuły, referaty, linki)


Uwagi byłych studentek

 

Prowadzenie własnych badań i pisanie pracy w ramach seminarium było dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem, a same zajęcia odbywały się zawsze w serdecznej atmosferze. Pani Profesor zawsze służy pomocą i jest w stanie polecić literaturę na każdy temat. (Karolina )

 

Z całego serca polecam seminarium Profesor Moniki Kostery, które w ciekawy, pasjonujący sposób potrafi przemienić studenta w prawdziwego etnografa. Seminarium to pozwoliło mi nie tylko poznać i odkryć na nowo badane przeze mnie organizacje, ale spojrzeć na nie z zupełnie innej perspektywy, wejść w rolę uczestnika i przejść przez każdy etap funkcjonowania. Dzięki pomocy Pani Promotor oraz zdobytej podczas zajęć wiedzy etnograficznej, napisanie pracy magisterskiej nie było dla mnie trudnym obowiązkiem, tylko łatwym i przyjemnym zebraniem w całość mojej kilkumiesięcznej obserwacji i wiedzy. Z perspektywy czasu mogę śmiało polecić każdemu Studentowi właśnie taką drogę po upragniony dyplom! (Olga )

 

Uważam że na tym seminarium studenci dostaną maksimum wsparcia, zarówno jeśli chodzi o naukę jak i o metody pracy oraz inspiracje. Dostaną także atmosferę pełną zrozumienia i wolności dla twórczych pomysłów. Ceniłam sobie cotygodniowe spotkania na zoomie, które dawały poczucie wspólnej drogi po tytuł magistra. (Agnieszka)

 

Polecam to seminarium, ponieważ pozwala odkryć i rozwinąć umiejętności, o które się nawet nie podejrzewaliśmy, a dodatkowo jest źródeł praktyczniej wiedzy. Zdobyliśmy odpowiednie przygotowanie teoretyczne, a kiedy przyszedł kluczowy moment, czyli pisanie pracy, zawsze mogliśmy liczyć na Panią Profesor (nawet w najbardziej kryzysowych sytuacjach), co okaże się jedną z najbardziej istotnych spraw, w trakcie pisania pracy magisterskiej. (Natalia)

 

Przygoda pisarska i radość odkrywania. Tak w kilku słowach mogłabym określić dwa lata seminarium magisterskiego, w wyniku którego powstała praca użyteczna w wymiarze społecznym i naukowym. Zdecydowałam się na etnografię organizacji, ponieważ ta metoda badawcza pozwoliła mi wejść w obcy teren, eksplorować go, poznawać ludzi i ich spojrzenie na rzeczywistość organizacyjną. Gdy patrzę z perspektywy czasu na trud pisania przeplatający się z radością prowadzonych badań, dostrzegam, że podczas seminarium magisterskiego i prowadzenia badań etnograficznych dojrzała we mnie badawcza ciekawość świata. (Anna)

 

Back

Back to Index