Seminarium magisterskie:

Wielka etnograficzna przygoda poznawcza, czyli badania kultur mniejszych i większych

 

Uwaga! Wszystkie przypadki plagiatu zgłaszane będą do Komisji Dyscyplinarnej UJ. Konsekwencją plagiatu jest ponadto ocena niedostateczna bez możliwości poprawy.


Prowadzące

Prof dr hab Ewa Kocój e-mail: ewa.kocoj@uj.edu.pl

Prof dr hab Monika Kostera


Temat seminarium

Zapraszamy Państwa do prawdziwej przygody poznawczej. Kwintesencją seminarium nie jest "pisanie” pracy, a poznawanie rzeczywistości organizacyjnej i zorganizowanej. Organizacje są społecznościami i można je badać jako kulturowe społeczności, czy to firmy, czy teatry, muzea, wspólnoty religijne czy inicjatywy obywatelskie i pozarządowe.

Na naszym seminarium studenci badają zorganizowaną rzeczywistość, zbierają materiały a potem dopiero opowiadają o tym, co widzieli, czego się nauczyli. Ta opowieść o tym, czego dowiedziało się z badań w terenie - to etnografia.

Prace powstające na naszym seminarium są empiryczne, to znaczy, ich główną treścią są opowieści etnograficzne. Ponieważ tworzymy naukę, te opowieści zawsze jednak odnoszą się i korespondują z innymi opowieściami tego typu. Do tego służy część teoretyczna w takiej pracy. Te prace są oryginalne, ciekawe, czytują je Czytelnicy spoza seminarium, nawet spoza UJ. Zachęcamy do kliknięcia na link w przegródce poniżej.

 


Ogłoszenia

Polecam cykl moich comiesięcznych felietonów w Nowym Obywatelu, gdzie tłumaczę w popularny sposób sporo pojęć z zakresu nauk zarzadzania (i semiarium). Dostępne pod tym linkiem.

*

 


 

Seminaria 2020/2021

1) Spotkanie pierwsze informacyjne: 2 marca 2021

2) Marzec i kwiecień poświęcone będą na czytanie przez studentów lektury obowiązkowej.

Zapraszam także serdecznie do wysłuchania wykładów (kurs Współczesne trendy w zarządzaniu) w środy: 16:00-17:30:

17 marca, Organizacja nieuczestnicząca

24 marca, Obserwacja uczestnicząca i bezpośrednia

31 marca, Wywiad

7 kwietnia, Analiza tekstu

i/lub Projektowanie badań naukowych

wtorki: 13:15-14:45 (1)

16:30-18:00 (2)

18:15-19:45 (3)

16 marca Etnografia organizacji

30 marca Wywiad

18 maja Metody oparte na sztuce

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani, proszę o kontakt a wyślę Wam linki umożliwiające uczestnictwo w tych zajęciach

3) W maju spotykamy się 18/5 na konwersatorum

4) Maj i czerwiec służą zapoznaniu się z wybraną (co najmniej jedną) lekturą uzupełniającą lub dwoma pracami magisterskimi z wcześniejszych seminariów.

5) W połowie czerwca (data zostanie podana później) spotykamy się online lub na żywo ("na polu").

Zapraszam też do umawiania się na mentoring indywidualny emailem.


Zaliczenie

 

Propozycja tematu pracy magisterskiej  i opis terenu badawczego (1 str A4)

 


Co można badać?

Każdy uczestnik i uczestnicza seminarium wybiera sobie do zbadania organizację alternatywną. Powinno to być miejsce które 1) naprawdę zaangażuje magistranta (bo spędzi tam dużo czasu), 2) do którego ma dpobry dostęp albo będzie w stanie taki dostęp uzyskać. Zaświadczenia, że jest się studentem można otrzymać z Dziekanatu. W razie potrzeby wystawiam też listy polecające.

Można badać tylko 1 teren do pracy magisterskiej.

Możliwe tereny badawcze na seminarium:

1) Organizacje:

 • organizacje kultury (muzea, galerie sztuki, cyrki, filharmonie, etc. - np. Opera Narodowa w Warszawie)
 • organizacje edukacyjne

2) Zorganizowane sfery życia społecznego

 • profesje związane z kulturą (kustosz, kurator, dyrektorzy muzeów, etc)
 • zorganizowana przestrzeń miejska (np. Rynek Starego Miasta w Krakowie)

Wybór terenu należy skonsultować ze mną.

 

Nie można badać organizacji, w której jest się zatrudnionym/ właścicielem/ szefem


 

Co powinna zawierać praca magisterska?

 

Ilość stron: 80-200 A4, podwójny odstęp, czcionka Times New Roman lub podobna

 1. Wprowadzenie

  1. Sformułowanie problemu

  2. Tło

  3. Struktura pracy

 2. Teoria - główne pojęcia, miejsce tematu badań w teorii

 3. Metodologia

  1. Etnografia i badania kultury

  2. Metody badawcze przyjęte w pracy

 4. Część empiryczna - materiał badawczy ustrukturalizowany według głównych wątków

 5. Konkluzje - model, metafora albo odniesienie wyników badań własnych do teorii

 6. Bibliografia

Rozdziały poświęcone teorii i empiriom można (a nawet należy) zatytułować bardziej opisowo.

 

 


Jak pisać?

Dobrze, rzetelnie, przejrzyście. Powoływać się na źródła i na literaturę. Cytować zgodnie z zasadami (proszę zerknąć do Innych zasobów poniżej).

Gęsty opis!!! Co to takiego? Przeczytać o Geertza! Tu są bardzo dobre przykłady (a przy okazji dobre książki):

Drenda, Olga (2018) Wyroby: Pomysłowość wokół nas. Warszawa: Karakter.

Okraska, Magdalena (2018) Ziemia jałowa: Opowieść o Zagłębiu. Warszawa: Trzecia strona.


 

Literatura obowiązkowa

Kostera, Monika (2003) Antropologia organizacji. Warszawa: PWN.

Krzyworzeka, Paweł (2016) "Etnografia", w" Monika Kostera (red.) Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym. Warszawa: Sedno, s. 27-26.


 

Literatura uzupełniająca

Czarniawska, Barbara (2010) Trochę inna teoria organizacji. Warszawa: Polext.

Drenda, Olga (2018) Wyroby: Pomysłowość wokół nas. Warszawa: Karakter.

Kędziora, Alicja, Ewa Kocój i Joanna Szulborska-Łukaszewicz (2019) Zarządzanie w sektorze kultury. Kraków: WUJ..

Kocój, Ewa (2013) Pamięć starych wieków: Symbolika czasu w rumuńskim kalendarzu prawosławnym. Kraków: WUJ.

Kostera, Monika i Martyna Śliwa (2010) Zarządzanie w XXI wieku. Warszawa: WAiP.

Kostera, Monika (2011) (red.) Etnografia organizacji. Gdańsk: GWP.

Krzyworzeka, Paweł (2017) Nagrody Biznesowe: Etnografia rytuałów merytokracji. Wydawnictwo Poltext.

Mencwel, Andrzej (2007) Wyobraźnia antropologiczna. Warszawa: UW.

Okraska, Magdalena (2018) Ziemia jałowa: Opowieść o Zagłębiu. Warszawa: Trzecia strona.

Willis, Paul (2005) Wyobraźnia antropologiczna. Kraków: UJ.


 

Inne zasoby

Polecane lektury

Pisanie pracy magisterskiej i doktorskiej - więcej na ten temat

Program do transkrybowania wywiadów oTranscribe (bezpieczny freeware)

Program wspomagający pracę nad materiałem etnograficznym (freeware)

Przykładowe prace magisterskie

Jak napisać bibliografię?

Jak uniknąć plagiatu?

Akademia.edu - wiele nieodpłatnych zasobów naukowych (artykuły, referaty, linki)


Uwagi byłych studentek

 

Prowadzenie własnych badań i pisanie pracy w ramach seminarium było dla mnie bardzo ciekawym doświadczeniem, a same zajęcia odbywały się zawsze w serdecznej atmosferze. Pani Profesor zawsze służy pomocą i jest w stanie polecić literaturę na każdy temat. (Karolina )

 

Z całego serca polecam seminarium Profesor Moniki Kostery, które w ciekawy, pasjonujący sposób potrafi przemienić studenta w prawdziwego etnografa. Seminarium to pozwoliło mi nie tylko poznać i odkryć na nowo badane przeze mnie organizacje, ale spojrzeć na nie z zupełnie innej perspektywy, wejść w rolę uczestnika i przejść przez każdy etap funkcjonowania. Dzięki pomocy Pani Promotor oraz zdobytej podczas zajęć wiedzy etnograficznej, napisanie pracy magisterskiej nie było dla mnie trudnym obowiązkiem, tylko łatwym i przyjemnym zebraniem w całość mojej kilkumiesięcznej obserwacji i wiedzy. Z perspektywy czasu mogę śmiało polecić każdemu Studentowi właśnie taką drogę po upragniony dyplom! (Olga )

 

Uważam że na tym seminarium studenci dostaną maksimum wsparcia, zarówno jeśli chodzi o naukę jak i o metody pracy oraz inspiracje. Dostaną także atmosferę pełną zrozumienia i wolności dla twórczych pomysłów. Ceniłam sobie cotygodniowe spotkania na zoomie, które dawały poczucie wspólnej drogi po tytuł magistra. (Agnieszka)

 

Polecam to seminarium, ponieważ pozwala odkryć i rozwinąć umiejętności, o które się nawet nie podejrzewaliśmy, a dodatkowo jest źródeł praktyczniej wiedzy. Zdobyliśmy odpowiednie przygotowanie teoretyczne, a kiedy przyszedł kluczowy moment, czyli pisanie pracy, zawsze mogliśmy liczyć na Panią Profesor (nawet w najbardziej kryzysowych sytuacjach), co okaże się jedną z najbardziej istotnych spraw, w trakcie pisania pracy magisterskiej. (Natalia)

 

Przygoda pisarska i radość odkrywania. Tak w kilku słowach mogłabym określić dwa lata seminarium magisterskiego, w wyniku którego powstała praca użyteczna w wymiarze społecznym i naukowym. Zdecydowałam się na etnografię organizacji, ponieważ ta metoda badawcza pozwoliła mi wejść w obcy teren, eksplorować go, poznawać ludzi i ich spojrzenie na rzeczywistość organizacyjną. Gdy patrzę z perspektywy czasu na trud pisania przeplatający się z radością prowadzonych badań, dostrzegam, że podczas seminarium magisterskiego i prowadzenia badań etnograficznych dojrzała we mnie badawcza ciekawość świata. (Anna)

 

Back

Back to Index