Seminarium magisterskie:

Badania etnograficzne organizacji alternatywnych

 

 

Uwaga! Wszystkie przypadki plagiatu zgłaszane będą do Komisji Dyscyplinarnej UJ. Konsekwencją plagiatu jest ponadto ocena niedostateczna bez możliwości poprawy.


Temat seminarium

 

Seminarium poświęcone szeroko pojętej tematyce organizacji alternatywnych.

Czy możecie sobie wyobrazić studiowanie na Wydziale Biologii, gdzie uczą was tylko o zwierzętach czworonożnych, a pomijają milczeniem wszystkie pozostałe? Czy zostanie magistrem historii jako zwieńczenie studiów dziejów Staffordshire  w XVII wieku? To właśnie robią szkoły biznesu (Martin Parker, 2008).

Na tym seminarium wychodzimy poza to ograniczenie - badamy organizacje alternatywne, czyli nie będące korporacjami biznesowymi, nastawionymi na zysk.

Dlaczego to jest ciekawe i ważne? Polecam lekturę tego krótkiego artykułu autorstwa Jerzego Kociatkiewicza i Moniki Kostera, "Mroki pod latarnią, czyli o polskiej edukacji zarządzania", który ukazał się w Nowych Peryferiach 25 maja 2017.


Ogłoszenia

Polecam cykl moich comiesięcznych felietonów w Nowym Obywatelu, gdzie tłumaczę w popularny sposób sporo pojęć z zakresu nauk zarzadzania (i semiarium). Dostępne pod tym linkiem.

*

 


 

Terminy seminariów - 2018/19

 

Pierwsze seminarium w semestrze letnim:

26/2, godz. 17:30-19:00

Seminarzyści "starzy" (semestr trzeci seminarium), dwie grupy:

grupa (1) wtorki 16:45-18:15, s. 2.118

terminy:

26/2: Wprowadzenie

12/3: Powoływanie się, interpretacja materiału

26/3: Kryteria badań jakościowych

9/4: Wykład gościnny dr hab. Jerzy Kociatkiewicz (University of Sheffield): O pisaniu

14/5: Role społeczne

28/5: Ćwiczenie: od nowicjusza do eksperta

11/6: "Wkład w wiedzę"

grupa (2) środy 9:45-11:15, s. 2.226

terminy:

27/2: Wprowadzenie

13/3: Powoływanie się, interpretacja materiału

27/3: Kryteria badań jakościowych

10/4: Wykład gościnny dr hab. Jerzy Kociatkiewicz (University of Sheffield): O pisaniu

15/5: Role społeczne

29/5: Ćwiczenie: od nowicjusza do eksperta

12/6: "Wkład w wiedzę"

 

Seminarzyści "młodzi" (semestr pierwszy) - zawsze, gdy mają ochotę :-) , obowiąkow wtorki 16:45-18:15, s. 2.118, terminy:

26/2: Wprowadzenie

26/3: Kryteria badań jakościowych

15/5: Role społeczne; Wyruszamy w teren!

28/5: Ćwiczenie: od nowicjusza do eksperta

11/6: Prezentacje tematów prac magisterskich!

*

Magistranci są także bardzo mile widziani indywidualnie, proszę o umawianie się na tutoring .

 

Lektura obowiązkowa: Monika Kostera (2003) Antropologia organizaji: Metodologia badań terenowych. Warszawa: PWN.


Zaliczenie

 • Dla "młodych":

1) Prezentacja tematu badań na seminarium magisterskim (majowe lub czerwcowe).

2) Przeczytanie literatury obowiązkowej i zasad powoływania się.

3) Wybór terenu badawczego

 

 • Dla "starych":

Napisanie pracy magisterskiej!

 


Co można badać?

Każdy uczestnik seminarium wybiera sobie do zbadania organizację alternatywną. Powinno to być miejsce które 1) naprawdę zaangażuje magistranta (bo spędzi tam dużo czasu), 2) do którego ma dpobry dostęp albo będzie w stanie taki dostęp uzyskać. Zaświadczenia, że jest się studentem można otrzymać z Dziekanatu. W razie potrzeby wystawiam też listy polecające.

Można badać tylko 1 teren do pracy magisterskiej.

Możliwe tereny badawcze na seminarium:

1) Organizacje:

 • organizacje kultury (muzea, galerie sztuki, cyrki, filharmonie, etc. - np. Opera Narodowa w Warszawie)
 • organizacje edukacyjne

2) Zorganizowane sfery życia społecznego

 • profesje związane z kulturą (kustosz, kurator, dyrektorzy muzeów, etc)
 • zorganizowana przestrzeń miejska (np. Rynek Starego Miasta w Krakowie)

Wybór terenu należy skonsultować ze mną.

 

Nie można badać organizacji, w której jest się zatrudnionym/ właścicielem/ szefem


 

Co powinna zawierać praca magisterska?

 

Ilość stron: 80-200 A4, podwójny odstęp, czcionka Times New Roman lub podobna

 1. Wprowadzenie

  1. Sformułowanie problemu

  2. Tło

  3. Struktura pracy

 2. Teoria - główne pojęcia, miejsce tematu badań w teorii

 3. Metodologia

  1. Etnografia i badania kultury

  2. Metody badawcze przyjęte w pracy

 4. Część empiryczna - materiał badawczy ustrukturalizowany według głównych wątków

 5. Konkluzje - model, metafora albo odniesienie wyników badań własnych do teorii

 6. Bibliografia

Rozdziały poświęcone teorii i empiriom można (a nawet należy) zatytułować bardziej opisowo.

 


Jak pisać?

Dobrze, rzetelnie, przejrzyście. Powoływać się na źródła i na literaturę. Cytować zgodnie z zasadami (proszę zerknąć do Innych zasobów poniżej).

Gęsty opis!!! Co to takiego? Przeczytać o Geertza! Tu są bardzo dobre przykłady (a przy okazji dobre książki):

Drenda, Olga (2018) Wyroby: Pomysłowość wokół nas. Warszawa: Karakter.

Okraska, Magdalena (2018) Ziemia jałowa: Opowieść o Zagłębiu. Warszawa: Trzecia strona.


 

Literatura obowiązkowa

Kostera, Monika (2003) Antropologia organizacji. Warszawa: PWN.

Krzyworzeka, Paweł (2016) "Etnografia", w" Monika Kostera (red.) Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym. Warszawa: Sedno, s. 27-26.


 

Literatura uzupełniająca

Czarniawska, Barbara (2010) Trochę inna teoria organizacji. Warszawa: Polext.

Hensel, Przemysław (2009) Transfer wzorców zarządzania. Warszawa: Elipsa.

Kostera, Monika i Martyna Śliwa (2010) Zarządzanie w XXI wieku. Warszawa: WAiP.

Glinka, Beata i Monika Kostera (2012) (red.) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kostera, Monika (2011) (red.) Etnografia organizacji. Gdańsk: GWP.

Mencwel, Andrzej (2007) Wyobraźnia antropologiczna. Warszawa: UW.

Postuła, Agnieszka (2010) Informatycy i organizacje. Warszawa: WAiP.

Willis, Paul (2005) Wyobraźnia antropologiczna. Kraków: UJ.


 

Inne zasoby

Polecane lektury

Pisanie pracy magisterskiej i doktorskiej - więcej na ten temat

Program do transkrybowania wywiadów (freeware)

Program wspomagający pracę nad materiałem etnograficznym (freeware)

Przykładowe prace magisterskie

Jak napisać bibliografię?

Jak uniknąć plagiatu?

Akademia.edu - wiele nieodpłatnych zasobów naukowych (artykuły, referaty, linki)

Back

Back to Index